„Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim”

wróć

 

 

 

 

Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim”

 

Projekt dotyczy dostosowania poziomu kształcenia w wybranych zawodach do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy poprzez nabycie przez uczniów/absolwentów określonych kwalifikacji i umiejętności, które pozwolą na sprawne wejście na rynek pracy. Podniesienie umiejętności oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmocnienie ich zdolności zatrudnienia zostanie osiągnięte poprzez realizację dwóch form wsparcia: specjalistycznych kursów/szkoleń i staży/praktyk zawodowych oraz zakup uzupełniającego wyposażenia pracowni zawodowych w 8 szkołach/placówkach objętych projektem. Celem jest więc zwiększenie szans na zatrudnienie i ułatwienie absolwentom odnalezienie się na zmieniającym się rynku pracy.

Projektem zostało objętych 8 szkół/placówek kształcących w ważnych dla lokalnego i regionalnego rynku pracy zawodach. W projekcie wzięło udział łącznie 646 uczennic i uczniów, z których 197 wzięło udział w stażach uczniowskich u pracodawców. 

Projekt został zrealizowany w okresie 10.2019 - 12.2022.

Szkoły biorące udział w projekcie:

- Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie

- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Władysława Reymonta w Wiśle

- Zespół Szkół Technicznych  w Ustroniu

- Zespół Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie

- Zespół Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie

- Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie

- Zespół Szkół Budowlanych im. gen. Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie

 

Całkowita wartość projektu: 2 666 507,30 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu  Społecznego: 2 266 531,20 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa: 266 650,73 zł

Wkład własny Powiatu Cieszyńskiego: 133 325,37 zł

 

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Południowego

Szybkie menu

DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Starostowie Cieszyńscy Herb Powiatu Cieszyńskiego Rozkład jazdy autobusów w powiecie cieszyńskim Ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego Patronaty Starosty Cieszyńskiego Wsparcie dla Ukrainy w powiecie cieszyńskim Pomoc Społeczna w Powiecie Cieszyńskim "Przeciw Przemocy" projekt Programy dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Obsługa osób z niepełnosprawnościami w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS Szkoły zawodowe strona zostanie otwarta w nowej karcie Ostrzeżenia i komunikaty strona zostanie otwarta w nowej karcie Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie   Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Powiatowy Urząd pracy w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe - strona zostanie otwarta w nowej karcie Szpital Śląski - strona zostanie otwarta w nowej karcie Muzeum Śląska Cieszyńskiego - strona zostanie otwarta w nowej karcie  Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie
Pierwszy Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Drugi Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie YouTube - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Travel- strona zostanie otwarta w nowej karcie PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM Wsparcie dla Ukrainy