Pracownie UE

wróć
 
 
Projekt „Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Cel projektu
Celem projektu jest zwiększenie kompetencji uczniów szkół zawodowych poprzez inwestycje w infrastrukturę, tak, aby stworzyć warunki zbliżone do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej pod kątem wyposażenia oraz doposażenia warsztatów i pracowni zawodowych. Wsparcie obejmuje szkoły ponadgimnazjalne  - zasadnicze szkoły zawodowe oraz technika kształcące w zawodach ważnych dla lokalnego i regionalnego rynku pracy.
Projekt jest realizowany w 8 szkołach prowadzących kształcenie zawodowe na terenie  powiatu cieszyńskiego oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w Bażanowicach. Łącznie w wyniku realizacji projektu utworzonych zostanie 457 stanowisk uczniowskich w 36 pracowniach.
Efekty
Projekt obejmuje  prace remontowe polegające m.in. na modernizacji /wymianie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, CO,  robotach malarskich i posadzkowych, wymianie/renowacji stolarki drzwiowej i okiennej oraz zakup specjalistycznego wyposażenia umożliwiającego przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów.
Projekt obejmuje następujące szkoły:
  1. Zespół Szkół im. W. Szybińskiego w Cieszynie
Pracownia lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych; Pracownia aplikacji internetowych – zakupiono m.in. zestawy komputerowe, stoły montażowe oraz ploter.
  1. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie
Pracownia technologii gastronomicznej; Pracownia technologii gastronomicznej; Warsztaty szkolne (kuchnia)/Pracownia technologii gastronomicznej (piece konwekcyjno-parowe, maszyna do mielenia, maszyna wieloczynnościowa, kuchnie gazowe, zmywarki, szafa chłodnicza, schładzarka szokowa, pakowarka próżniowa, ekspres do kawy, pralnica przemysłowa wraz z suszarką, zestawy stanowisk dla uczniów ze stali nierdzewnej, ,Pracownia ekonomiczno-rachunkowa/pracownia techniki biurowej; Pracownia plastyczno-techniczna/Pracownia sprzedaży usług reklamowych (zestawy komputerowe, drukarka laserowa, aparat cyfrowy, projektor multimedialny, ploter tnący); Pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej (terminal POS z monitorem dotykowym oraz drukarką fiskalną i terminalem kart płatniczych); Pracownia obsługi gości; Pracownia urządzeń techniki komputerowej (utk)/ Pracownia lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych (zestawy komputerowe, stanowiska do montażu rekonfiguracji sprzętowej, naprawy, testowania komputerów, zestaw drukarek, serwer, szafa dystrybucyjna, ploter);
  1. Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie
Pracownia eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych/Pracownia montażu urządzeń i systemów mechatronicznych; Pracownia technologii mechanicznej i rysunku technicznego /Pracownia technologii (zakupiono m.in. twardościomierz Brinella – Rockwella, skaner optyczny, przyrząd do pomiaru chropowatości powierzchni, maszynę pomiarową oraz wyposażono sale w stanowiska technologii naprawy i konserwowania elementów maszyn); Pracownia montażu i eksploatacji instalacji elektrycznych/Pracownia elektrotechniki i elektroniki/Pracownia systemów energetyki odnawialnej/warsztaty szkolne (zakupiono m.in. modele edukacyjne - zestaw energetyka wiatrowa EZTW-10 4 szt. oraz model Hybryd 10+, węzeł ciepłowniczy z kolektorem słonecznym, model instalacji fotowoltaicznej, stoły montażowe/stanowiska z układami elektrycznymi i elektronicznymi przystosowanymi do badań i pomiarów oraz stanowiska montażowe instalacji elektrycznej).
  1. Zespól Placówek Szkolno-Wychowawczo Rewalidacyjnych w Cieszynie
Pracownia budowlana/Pracownia rysunku technicznego (zestawy komputerowe z oprogramowaniem CAD, projektor multimedialny); Pracownia technologii gastronomicznej (piec konwekcyjno – parowy, frytownica, chłodziarko-zamrażarka, maszyna do mielenia, blender, robot kuchenny, zmywarka, sokowirówka, pakowarka próżniowa)
  1. Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie
Pracownia dokumentacji geodezyjno-kartograficznej; Pracownia geodezji, 2. Pracownie rysunku technicznego (zestaw tachimetr elektroniczny oraz zestaw teodolit elektroniczny, zestawy komputerowe i ploter tnący,); Warsztaty szkolne (pracownia sztukatorsko kamieniarska w CKPiZ w Bażanowicach); Warsztaty szkolne (warsztaty budowlane w CKPiZ w Bażanowicach);
  1. Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w Bażanowicach
Warsztaty szkolne - pracownia obrabiarek uniwersalnych (konwencjonalnych): tokarka uniwersalna 5 szt., frezarka uniwersalna 3 szt., piła i wiertarka promieniowa; Warsztaty szkolne -pracownia tokarek cnc: 3 szt. tokarek CNC; Warsztaty szkolne - pracownia frezarek cnc: frezarka CNC; Warsztaty szkolne -pracownia pojazdów samochodowych- pracownia diagnostyki samochodowej: analizator spalin, dymomierz, samochodowy komputer diagnostyczny z oprogramowaniem, prostownik z funkcją rozruchu i szybkiego ładowania,
  1. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle
Pracownia technologii gastronomicznej (zestaw stanowiska dla uczniów ze stali nierdzewnej, trzony kuchenne, zestawy mebli ze stali nierdzewnej: stoły robocze, szafki wiszące); Pracownia hotelarska; Pracownia obsługi turystycznej (zestawy komputerowe wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem turystycznym i gastronomicznym);
  1. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie
Pracownia elektrotechniki i elektroniki; Pracownia instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych: m.in.: stanowisko uruchamiania i eksploatacji układów elektronicznych, zestaw do odbioru TV naziemnej i sat., zestaw telewizji dozorowej i kontroli dostępu, zestaw eksploatacji urządzeń automatyki, zestaw eksploatacji układów techniki komputerowej,  Pracownia mechatroniki samochodowej/Pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej; Pracownia diagnostyki samochodowej/Pracownia pojazdów samochodowych: m.in. zestawy panelowe/edukacyjne,  Pracownia instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych; Pracownia montażu układów elektronicznych
9.     Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu
Pracownie: urządzeń techniki komputerowej, warsztaty szkolne/pracownia wspomagania, projektowania i wytwarzania części maszyn (zakupiono zestawy komputerowe do montażu, zestawy komputerowe – serwer, zestawy komputerowe – klient, skaner3D/drukarka 3D/ploter, stoły montażowe antystatyczne 18 szt., tablica interaktywna multimedialna z projektorem)
 
Wartość projektu
Całkowita wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 7.331.454,21 zł,
Wkład Funduszy Europejskich
Współfinansowanie Unii Europejskiej w kwocie nieprzekraczającej 6.212.526,08 zł
Termin realizacji: 05.2016 – 04.2018
 
Projekt przyczyni się do zwiększenia umiejętności zawodowych osób wchodzących na rynek pracy poprzez udoskonalenie warunków kształcenia w szkołach – poprawa jakości i dostępności bazy techniczno-dydaktycznej szkół.
Będzie on powiązany z planowanym projektem tzw. miękkim tj. współfinansowanym
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020 Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Podziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego, który zakłada realizację szkoleń i kursów specjalistycznych dla ok. 500 uczniów oraz 138 staży/ praktyk dla uczniów.
2014-2020

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Cieszyńskie Travel