Pracownie UE

wróć
 
 
Projekt „Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Cel projektu
Celem projektu jest zwiększenie kompetencji uczniów szkół zawodowych poprzez inwestycje w infrastrukturę, tak, aby stworzyć warunki zbliżone do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej pod kątem wyposażenia oraz doposażenia warsztatów i pracowni zawodowych. Wsparcie obejmuje szkoły ponadgimnazjalne  - zasadnicze szkoły zawodowe oraz technika kształcące w zawodach ważnych dla lokalnego i regionalnego rynku pracy.
Projekt jest realizowany w 8 szkołach prowadzących kształcenie zawodowe na terenie  powiatu cieszyńskiego oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w Bażanowicach. Łącznie w wyniku realizacji projektu utworzonych zostanie 457 stanowisk uczniowskich w 36 pracowniach.
Efekty
Projekt obejmuje  prace remontowe polegające m.in. na modernizacji /wymianie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, CO,  robotach malarskich i posadzkowych, wymianie/renowacji stolarki drzwiowej i okiennej oraz zakup specjalistycznego wyposażenia umożliwiającego przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów.
Projekt obejmuje następujące szkoły:
  1. Zespół Szkół im. W. Szybińskiego w Cieszynie
Pracownia lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych; Pracownia aplikacji internetowych – zakupiono m.in. zestawy komputerowe, stoły montażowe oraz ploter.
  1. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie
Pracownia technologii gastronomicznej; Pracownia technologii gastronomicznej; Warsztaty szkolne (kuchnia)/Pracownia technologii gastronomicznej (piece konwekcyjno-parowe, maszyna do mielenia, maszyna wieloczynnościowa, kuchnie gazowe, zmywarki, szafa chłodnicza, schładzarka szokowa, pakowarka próżniowa, ekspres do kawy, pralnica przemysłowa wraz z suszarką, zestawy stanowisk dla uczniów ze stali nierdzewnej, ,Pracownia ekonomiczno-rachunkowa/pracownia techniki biurowej; Pracownia plastyczno-techniczna/Pracownia sprzedaży usług reklamowych (zestawy komputerowe, drukarka laserowa, aparat cyfrowy, projektor multimedialny, ploter tnący); Pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej (terminal POS z monitorem dotykowym oraz drukarką fiskalną i terminalem kart płatniczych); Pracownia obsługi gości; Pracownia urządzeń techniki komputerowej (utk)/ Pracownia lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych (zestawy komputerowe, stanowiska do montażu rekonfiguracji sprzętowej, naprawy, testowania komputerów, zestaw drukarek, serwer, szafa dystrybucyjna, ploter);
  1. Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie
Pracownia eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych/Pracownia montażu urządzeń i systemów mechatronicznych; Pracownia technologii mechanicznej i rysunku technicznego /Pracownia technologii (zakupiono m.in. twardościomierz Brinella – Rockwella, skaner optyczny, przyrząd do pomiaru chropowatości powierzchni, maszynę pomiarową oraz wyposażono sale w stanowiska technologii naprawy i konserwowania elementów maszyn); Pracownia montażu i eksploatacji instalacji elektrycznych/Pracownia elektrotechniki i elektroniki/Pracownia systemów energetyki odnawialnej/warsztaty szkolne (zakupiono m.in. modele edukacyjne - zestaw energetyka wiatrowa EZTW-10 4 szt. oraz model Hybryd 10+, węzeł ciepłowniczy z kolektorem słonecznym, model instalacji fotowoltaicznej, stoły montażowe/stanowiska z układami elektrycznymi i elektronicznymi przystosowanymi do badań i pomiarów oraz stanowiska montażowe instalacji elektrycznej).
  1. Zespól Placówek Szkolno-Wychowawczo Rewalidacyjnych w Cieszynie
Pracownia budowlana/Pracownia rysunku technicznego (zestawy komputerowe z oprogramowaniem CAD, projektor multimedialny); Pracownia technologii gastronomicznej (piec konwekcyjno – parowy, frytownica, chłodziarko-zamrażarka, maszyna do mielenia, blender, robot kuchenny, zmywarka, sokowirówka, pakowarka próżniowa)
  1. Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie
Pracownia dokumentacji geodezyjno-kartograficznej; Pracownia geodezji, 2. Pracownie rysunku technicznego (zestaw tachimetr elektroniczny oraz zestaw teodolit elektroniczny, zestawy komputerowe i ploter tnący,); Warsztaty szkolne (pracownia sztukatorsko kamieniarska w CKPiZ w Bażanowicach); Warsztaty szkolne (warsztaty budowlane w CKPiZ w Bażanowicach);
  1. Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w Bażanowicach
Warsztaty szkolne - pracownia obrabiarek uniwersalnych (konwencjonalnych): tokarka uniwersalna 5 szt., frezarka uniwersalna 3 szt., piła i wiertarka promieniowa; Warsztaty szkolne -pracownia tokarek cnc: 3 szt. tokarek CNC; Warsztaty szkolne - pracownia frezarek cnc: frezarka CNC; Warsztaty szkolne -pracownia pojazdów samochodowych- pracownia diagnostyki samochodowej: analizator spalin, dymomierz, samochodowy komputer diagnostyczny z oprogramowaniem, prostownik z funkcją rozruchu i szybkiego ładowania,
  1. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle
Pracownia technologii gastronomicznej (zestaw stanowiska dla uczniów ze stali nierdzewnej, trzony kuchenne, zestawy mebli ze stali nierdzewnej: stoły robocze, szafki wiszące); Pracownia hotelarska; Pracownia obsługi turystycznej (zestawy komputerowe wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem turystycznym i gastronomicznym);
  1. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie
Pracownia elektrotechniki i elektroniki; Pracownia instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych: m.in.: stanowisko uruchamiania i eksploatacji układów elektronicznych, zestaw do odbioru TV naziemnej i sat., zestaw telewizji dozorowej i kontroli dostępu, zestaw eksploatacji urządzeń automatyki, zestaw eksploatacji układów techniki komputerowej,  Pracownia mechatroniki samochodowej/Pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej; Pracownia diagnostyki samochodowej/Pracownia pojazdów samochodowych: m.in. zestawy panelowe/edukacyjne,  Pracownia instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych; Pracownia montażu układów elektronicznych
9.     Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu
Pracownie: urządzeń techniki komputerowej, warsztaty szkolne/pracownia wspomagania, projektowania i wytwarzania części maszyn (zakupiono zestawy komputerowe do montażu, zestawy komputerowe – serwer, zestawy komputerowe – klient, skaner3D/drukarka 3D/ploter, stoły montażowe antystatyczne 18 szt., tablica interaktywna multimedialna z projektorem)
 
Wartość projektu
Całkowita wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 7.204.173,71 zł,
Wkład Funduszy Europejskich
Współfinansowanie Unii Europejskiej w kwocie nieprzekraczającej 6.093.505,94 zł
Termin realizacji: 05.2016 – 04.2018
 
Projekt przyczyni się do zwiększenia umiejętności zawodowych osób wchodzących na rynek pracy poprzez udoskonalenie warunków kształcenia w szkołach – poprawa jakości i dostępności bazy techniczno-dydaktycznej szkół.
Będzie on powiązany z planowanym projektem tzw. miękkim tj. współfinansowanym
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020 Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Podziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego, który zakłada realizację szkoleń i kursów specjalistycznych dla ok. 500 uczniów oraz 138 staży/ praktyk dla uczniów.

2014-2020

Szybkie menu

DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Starostowie Cieszyńscy Herb Powiatu Cieszyńskiego Rozkład jazdy autobusów w powiecie cieszyńskim Ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego Patronaty Starosty Cieszyńskiego Wsparcie dla Ukrainy w powiecie cieszyńskim Pomoc Społeczna w Powiecie Cieszyńskim "Przeciw Przemocy" projekt Programy dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Obsługa osób z niepełnosprawnościami w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS Szkoły zawodowe strona zostanie otwarta w nowej karcie Ostrzeżenia i komunikaty strona zostanie otwarta w nowej karcie Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie   Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Powiatowy Urząd pracy w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe - strona zostanie otwarta w nowej karcie Szpital Śląski - strona zostanie otwarta w nowej karcie Muzeum Śląska Cieszyńskiego - strona zostanie otwarta w nowej karcie  Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie
Pierwszy Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Drugi Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie YouTube - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Travel- strona zostanie otwarta w nowej karcie PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM Wsparcie dla Ukrainy