Projekt UE dla Geodezji

wróć

Projekt pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”

 W dniu 30 grudnia 2021r. zakończyła się realizacja projektu pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”.

Projekt ten został przygotowany i zrealizowany w partnerstwie siedmiu samorządów: Powiat Bielski- Lider, Miasto Bielsko – Biała, Powiat Cieszyński, Miasto Cieszyn, Miasto Czechowice – Dziedzice, Powiat Żywiecki oraz Województwo Śląskie i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020, OŚ PRIORYTETOWA II Cyfrowe śląskie, DZIAŁANIE 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Założenia  projektu zostały osiągnięte przez następujące działania:

 - cyfryzację zasobów geodezyjnych i kartograficznych

-  modernizację i rozbudowę baz danych geodezyjnych

 - budowę infrastruktury do świadczenia dla mieszkańców e-usług geodezyjnych dostępnych na Geoportalu powiatu cieszyńskiego https://cieszyn.geoportal2.pl/pl

Odbiorcy e-usług mogą korzystać z systemu informatycznego i dostępnych za jego pośrednictwem zmodernizowanych baz geodezyjnych, niezależnie od miejsca przebywania i wykorzystywanej technologii, pod warunkiem dostępu do sieci Internet. Powstałe w ramach projektu rozwiązania teleinformatyczne pozwalają mieszkańcom partnerskich samorządów na załatwienie najpopularniejszych spraw o charakterze geodezyjnym, jak wypis, wyrys, mapa ewidencyjna etc. bez wychodzenia z domu i otrzymanie zamówionych materiałów w wybranej formie, w tym elektronicznie.

Wypracowane w ramach projektu narzędzia skierowane są do szerokiego katalogu odbiorców: od geodetów począwszy, przez rzeczoznawców majątkowych, projektantów, aż po osoby fizyczne. Poza możliwością przeglądania i wyszukiwania map geodezyjnych w dużej skali, istnieje możliwość zgłaszania nowych prac geodezyjnych przez firmy geodezyjne, rzeczoznawcy majątkowi otrzymali możliwość wglądu do aktów notarialnych i zamawiania szczegółowych danych z rejestru cen nieruchomości, a projektanci mają możliwość np. złożenia wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci.

Każdy mieszkaniec może przeglądać na stronie internetowej mapy geodezyjne w dużej skali (mapa ewidencyjna i zasadnicza), a także ma możliwość zamówienia odpowiednich w tym zakresie materiałów (np. wypisy z rejestru, wyrysy z mapy, dokumenty zasobu geodezyjnego).

Dzięki możliwości wnoszenia opłat administracyjnych on-line, po złożeniu odpowiedniego wniosku i wykonaniu płatności elektronicznej, po prostu oczekujemy aż dokumenty dotrą
w postaci elektronicznej lub w formie papierowej wprost do naszego domu za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Klienci bardziej zaawansowani informatycznie, korzystający z danych wektorowych po opłaceniu zamówienia, otrzymują natychmiast automatycznie wygenerowane pliki dxf , geotiff lub „wydruk” w formacie PDF.

Osoby zajmujące się danymi przestrzennymi mogą korzystać z bezpłatnych usług sieciowych korzystając z serwisu WMS lub WFS.

Widać zatem, że bez wychodzenia z domu czy też z firmy, można składać wnioski i uzyskiwać dokumenty geodezyjne/mapowe, a także mieć dostęp do danych niezbędnych zarówno w procesie inwestycyjnym jak i w zwykłych sprawach życiowych np. przy dokonywaniu darowizn działek czy też ich sprzedaży (dokumentacja konieczna do aktu notarialnego). Poszczególne moduły systemu są intuicyjne, a sam system przyjazny w obsłudze.

Ważną kwestią, która pozwoli w pełni wykorzystać możliwości Portalu jest posiadanie Profilu Zaufanego, czyli rodzaju podpisu elektronicznego wykorzystywanego również w ePUAP lub Pacjent.gov.pl. Profil zaufany każdy może założyć samodzielnie i potwierdzić urzędowo np. w urzędzie gminy lub wykorzystując bankowość elektroniczną (w tym przypadku nie ma konieczności odwiedzania urzędu).

Wykonanie wszystkich prac objętych projektem od fazy koncepcyjnej po rzeczowe zakończenie zajęło łącznie osiem lat i trwało w okresie od 2014 do 2021roku.

Całkowita wartość projektu wyniosła 42 209 270,30  PLN w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  35 651 939,27 PLN.   Pozostała kwota tj. 7 103 245,77 PLN stanowiła wkład własny partnerów.

Kwota wydatków dla Powiatu cieszyńskiego wyniosła ogółem 9 696 564,09 PLN,
w tym dofinansowanie z EFRR w wysokości 8 196 179,34 PLN, wkład własny do projektu 1 500 384,75 PLN.

 

Szybkie menu

DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Starostowie Cieszyńscy Herb Powiatu Cieszyńskiego Rozkład jazdy autobusów w powiecie cieszyńskim Ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego Patronaty Starosty Cieszyńskiego Wsparcie dla Ukrainy w powiecie cieszyńskim Pomoc Społeczna w Powiecie Cieszyńskim "Przeciw Przemocy" projekt Programy dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Obsługa osób z niepełnosprawnościami w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS Szkoły zawodowe strona zostanie otwarta w nowej karcie Ostrzeżenia i komunikaty strona zostanie otwarta w nowej karcie Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie   Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Powiatowy Urząd pracy w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe - strona zostanie otwarta w nowej karcie Szpital Śląski - strona zostanie otwarta w nowej karcie Muzeum Śląska Cieszyńskiego - strona zostanie otwarta w nowej karcie  Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie
Pierwszy Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Drugi Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie YouTube - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Travel- strona zostanie otwarta w nowej karcie PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM Wsparcie dla Ukrainy