Przebudowa drogi powiatowej ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych

wróć

                                                                                                                            

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Operacja mająca na celu przebudowę drogi powiatowej ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka
w Kończycach Małych od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską – część I wspołfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Cel operacji: „Wspieranie lokalnego rozwoju poprzez przebudowę drogi powiatowej 2627 S -
ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych”.

Przewidywane wyniki operacji: przebudowa 2,55 km drogi.

 

         W dniu 11 lutego 2021 roku została podpisana Umowa z Wykonawcą robót budowlanych - firmą EUROVIA POLSKA S.A.
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich a Nadzór Inwestorski sprawować będzie firma  Nadzory i Usługi Inwestycyjne Mirosława Łukasik z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

 

Zadanie inwestycyjne, obejmuje m.in. niżej wymieniony zakres robót: 

 1.  roboty przygotowawcze i pomiarowe,
 2.  tymczasową organizację ruchu,
 3.  roboty rozbiórkowe,
 4.  zabezpieczenie infrastruktury podziemnej (kable energetyczne i oświetleniowe, teletechniczne oraz gazociąg),
 5.  odwodnienie drogi (przebudowę przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami, budowę wodościeku, odtworzenie rowów),
 6.  modernizację istniejącej kanalizacji,
 7.  roboty ziemne,
 8.  krawężniki i obrzeża,
 9.  warstwy konstrukcyjne i nawierzchnie,
 10.  pobocze utwardzone destruktem,
 11.  umocnienie skarp płytami ażurowymi,
 12.  roboty pozostałe (regulację studzienek, humusowanie),
 13.  docelową organizację ruchu.

 

W dniu 18.02.2021 r. nastąpiło przekazanie terenu budowy w/w zadania.

 

Planowany termin zakończenia zadania to 12.11.2021 r.

 

„Przebudowa drogi powiatowej ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską – część I”.

 

Zadanie obejmowało m.in. roboty przygotowawcze i pomiarowe, tymczasową organizację ruchu, roboty rozbiórkowe, zabezpieczenie infrastruktury podziemnej (kable energetyczne i oświetleniowe, teletechniczne oraz gazociąg), odwodnienie drogi (przebudowę przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami, budowę wodościeku, odtworzenie rowów), modernizację istniejącej kanalizacji, roboty ziemne, krawężniki i obrzeża, warstwy konstrukcyjne i nawierzchnie, pobocze utwardzone destruktem, umocnienie skarp płytami ażurowymi, roboty pozostałe (regulację studzienek, humusowanie), docelową organizację ruchu.

 

Roboty budowlane realizowała firma EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, natomiast Nadzór Inwestorski sprawowała firma  Nadzory i Usługi Inwestycyjne Mirosława Łukasik z Wodzisławia Śląskiego.

 

Przekazanie terenu budowy w/w zadania nastąpiło w dniu 18.02.2021 r., natomiast odbiór zadania przeprowadzono w dniu 10.11.2021 r.

Zadanie prowadzone było przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie.

Łączna wartość zadania: 4,17 mln zł brutto. Zadanie było  realizowane przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych t.j. ok. 2,5 mln zł. Wkład własny sfinansowany zostanie przez Powiat Cieszyński  i Gminę Zebrzydowice po ok. 50%.

 

 

 

Szybkie menu

DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Starostowie Cieszyńscy Herb Powiatu Cieszyńskiego Rozkład jazdy autobusów w powiecie cieszyńskim Ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego Patronaty Starosty Cieszyńskiego Wsparcie dla Ukrainy w powiecie cieszyńskim Pomoc Społeczna w Powiecie Cieszyńskim "Przeciw Przemocy" projekt Programy dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Obsługa osób z niepełnosprawnościami w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS Szkoły zawodowe strona zostanie otwarta w nowej karcie Ostrzeżenia i komunikaty strona zostanie otwarta w nowej karcie Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie  Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Powiatowy Urząd pracy w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe - strona zostanie otwarta w nowej karcie Szpital Śląski - strona zostanie otwarta w nowej karcie Muzeum Śląska Cieszyńskiego - strona zostanie otwarta w nowej karcie Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie
Pierwszy Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Drugi Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie YouTube - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Travel- strona zostanie otwarta w nowej karcie PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM Wsparcie dla Ukrainy