Aktualności

wróć
czasowo-ograniczamy-bezposrednia-obsluge

Czasowo ograniczamy bezpośrednią obsługę naszych klientów

02.11.2020

Informujemy, iż do niedzieli 31 stycznia 2021 r., w Starostwie Powiatowym w Cieszynie, w związku z wprowadzonymi przez Rząd Polski obostrzeniami na czas pandemii SARS-CoV2, czasowo ograniczamy  bezpośrednią obsługę naszych klientów.  

Co ważne, pracujemy w godzinach swojego urzędowania, nie zaprzestając świadczenia bieżącej obsługi w zakresie pomocy obywatelom w przedmiocie podstawowych usług publicznych oraz innych ważnych spraw, których załatwienie przez Mieszkańca w sposób zdalny nie jest możliwe.

Zastrzegamy sobie, iż mogą zostać wprowadzone dodatkowe obostrzenie i ograniczenia związane z bezpośrednią obsługą naszych klientów.

W związku z zaistniałą sytuacją prosimy wszystkich Mieszkańców o bieżące śledzenie komunikatów pojawiających się na stronie internetowej Starostwa (www.powiat.cieszyn.pl). Dziękujemy za zrozumienie i liczymy na współpracę.

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Zachęcamy do załatwiania spraw: telefonicznie, mailowo, pocztą lub za pomocą platformy ePUAP.

Prosimy, aby do biura przychodzić wyłącznie w sprawach pilnych, które wymagają osobistego stawiennictwa. Wewnątrz biura może przebywać tylko jeden klient (ograniczenie dotyczy także rodzin i bliskich), mówi Klaudia Bohucka, Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

Sugerujemy, by przed przyjściem do Urzędu umówić się na wizytę telefonicznie, co pozwoli na uniknięcie kolejek i sprawniejszą obsługę. Pierwszeństwo wejścia do biura mają osoby, które umówiły się telefonicznie na określoną godzinę.

Bezpośrednia obsługa naszych klientów odbywa się z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, a więc obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych, dezynfekcji rąk i zachowania dwumetrowego dystansu społecznego pomiędzy osobami.

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Bezpośrednia obsługa odbywa się tylko na jednym stanowisku, co powoduje zmniejszenie ilości spraw załatwianych na miejscu oraz wydłużenie czasu oczekiwania na obsługę.

Na miejscu są załatwiane wyłącznie sprawy dotyczące wydania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej w postaci papierowej. Załatwienie ww. spraw w urzędzie wymaga wcześniejszego umówienia terminu wizyty za pomocą Internetowej Rezerwacji Terminów (https://www.powiat.cieszyn.pl/strona/rezerwacja-terminow-w-wydziale-geodezji).

Pozostałe sprawy wymagają złożenia wniosku w biurze podawczym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie lub przekazania korespondencyjnie poprzez:

  • e-PUAP (wymagany jest darmowy profil zaufany),
  • e-usługi (wymagane jest założenie konta w serwisie Geoportal),
  • e-mail (wymagany jest podpis kwalifikowany),
  • lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Szeroka 13, 43-400 Cieszyn.

Informacja jak załatwić sprawę przez serwis Geoportal powiatu cieszyńskiego (e-usługi) znajduje się na stronie BIP w zakładce sposoby załatwienia spraw „aktualności” https://bip.powiat.cieszyn.pl/sprawa-do-zalatwienia/8420/aktualnosci

Wzory wniosków oraz opis sposobu załatwienia sprawy dostępny jest na stronie Starostwa Powiatowego w zakładce ZAŁATWIENIE SPRAW.

Wydawanie map, wypisów i wyrysów Udostępnienie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (WG-1)

-           Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (WG-2)

-           Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (WG-3)

-           Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków (WG-4)

-           Wydanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego (WG-6)

Bezpośrednia obsługa naszych klientów odbywa się z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, a więc obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych, dezynfekcji rąk i zachowania dwumetrowego dystansu społecznego pomiędzy osobami.

Wydział Architektury i Budownictwa 

Do niedzieli 31 stycznia 2021 r. została czasowo zawieszona bezpośrednia obsługa klientów. 

Wnioski kierowane do Wydziału Architektury i Budownictwa należy przesyłać pocztą lub składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa.

 Z pracownikami Wydziału można kontaktować się:

Wydział Komunikacji 

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie od poniedziałku 2 listopada 2020 r. wstrzymuje do odwołania przyjmowanie osób z tzw. „tradycyjnej kolejki”. Dotyczy to zarówno Referatu Rejestracji Pojazdów, jak i Referatu Prawa Jazdy.

 Jednocześnie informujemy, że obsługiwane będą wyłącznie osoby, które uprzednio dokonały rezerwacji internetowej na stronie https://www.powiat.cieszyn.pl/szybkieMenu/internetowa-rezerwacja-terminow.

Od niedzieli 1 listopada 2020 r. została zwiększona liczba wolnych miejsc w kalendarzu, natomiast od wtorku 17 listopada 2020 r. terminarz będzie uruchamiany na kolejne 14 dni kalendarzowych (a nie jak do tej pory na 30 dni),  Dodatkowo od dnia 1 listopada 2020 r. nastąpi uruchomienie nowej kategorii zapisów – do Referatu Prawa Jazdy. 

Przypominamy również, że telefoniczna rezerwacja terminu wizyty (pod numerem tel. 33 47 09 500) przeznaczona jest dla osób, które nie mają możliwości dokonania zapisu poprzez Internet. Rezerwując termin przez telefon, obowiązuje ta sama procedura realizacji wizyty, jak w przypadku rezerwacji internetowej, ponieważ funkcjonuje ten sam kalendarz rezerwacji. 

Bezpośrednia obsługa naszych klientów odbywa się z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, a więc obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych, dezynfekcji rąk i zachowania dwumetrowego dystansu społecznego pomiędzy osobami.

Zasady obowiązujące podczas bezpośredniej wizyty w Starostwie znajdują się TUTAJ. 

Szybkie menu

Punkt Szczepień Powszechnych Patronaty Starosty Cieszyńskiego Obsługa osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Zmiany w pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie w czasie trwania pandemii E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Program do prezentacji graficznej i analizy danych epidemicznych Covid-19 Covide.pl Koronawirus w powiecie cieszyńskim Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Cieszynie Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Mapa kompetencji jednostek samorządu terytorialnego Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP SEKAP Geoportal E-Usługi Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna Rozkład jazdy Przewoźnicy lokalni Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół, baza sportowa Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS szkoły zawodowe Ostrzeżenia i komunikaty Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza Geodezja Powiat Cieszyński

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Cieszyńskie Travel