Aktualności

wróć
informacja-na-temat-dzialan-dyrektor-zespolu-szkol-ekonomiczno-gastronomicznych-w-cieszynie

Informacja na temat działań Dyrektor ZSEG w Cieszynie w związku z organizacją egzaminu zawodowego i organizowaną pikietą przed szkołą w dniu 9.06.2021 r.

08.06.2021

Informacja na temat działań Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Cieszynie, Pani Bożeny Kani- Sitek w związku z organizacją egzaminu zawodowego i organizowaną pikietą przed szkołą w dniu 9.06.2021 r.

Stwierdzam, że wszystkie działania Pani Dyrektor są zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 879, ostatnia zmiana Dz.U. z 2021 r., poz.905), które mówi w § 25 ust.1 pkt 2 lit. d, że nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki obowiązuje w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty.

  1. Dyrektor ZSEG w Cieszynie w dniu 2 czerwca br. otrzymała zaświadczenie lekarskie od 1 ucznia, wydane przez lekarza stomatologa w miejscowości Ujście Solne, w którym wskazane jest, że uczeń posiada przeciwskazania medyczne, zdrowotne, które powodują, że pacjent nie powinien zasłaniać ust i nosa.
  2. Dyrektor ZSEG w Cieszynie w dniu 2.06.2021 r. odpowiedziała pismem kierowanym do matki ucznia, że zaświadczenie syna nie spełnia warunków wpisanych w Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. określającego jakie uprawniają do wydania zaświadczenia lekarskiego dla pacjenta, który ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa.
  3. Dyrektor ZSEG w Cieszynie w dniu 9.06.2021 r. organizuje w szkole egzamin zawodowy dla uczniów, zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącymi organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ) i zawodowego (EZ). Zgodnie z nimi obowiązują następujące zasady:
  • czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno-lub wielorazową),
  • na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem,
  • zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku EPKwZ i EZ,
  • podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-metrowego odstępu),
  • zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

a) podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
b) wychodzi do toalety
c) podchodzi do niego asystent techniczny lub egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ i EZ)4) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

Wszystkie działania Pani Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Cieszynie były i są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami, dotyczącymi przestrzegania reżimu sanitarnego.

Cieszyn, 8 czerwca 2021 r.

Janina Żagan Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego

mówi Janina Żagan Wicestarosta

Informacja na temat działań Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Cieszynie, Pani Bożeny Kani- Sitek w związku z organizacją egzaminu zawodowego i organizowaną pikietą przed szkołą w dniu 9.06.2021 r.

Szybkie menu

Punkt Szczepień Powszechnych Patronaty Starosty Cieszyńskiego Obsługa osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Zmiany w pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie w czasie trwania pandemii E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Program do prezentacji graficznej i analizy danych epidemicznych Covid-19 Covide.pl Koronawirus w powiecie cieszyńskim Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Cieszynie Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Mapa kompetencji jednostek samorządu terytorialnego Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP SEKAP Geoportal E-Usługi Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna Rozkład jazdy Przewoźnicy lokalni Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół, baza sportowa Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS szkoły zawodowe Ostrzeżenia i komunikaty Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza Geodezja Powiat Cieszyński

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Cieszyńskie Travel PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM