Aktualności

wróć
jak-zalatwic-sprawe-w-wk

Jak załatwić sprawę w Wydziale Komunikacji cieszyńskiego Starostwa?

26.03.2021

Starostwo Powiatowe w Cieszynie informuje, że Wydział Komunikacji ze względu na absencję chorobową pracowników do odwołania pozostaje zamknięty.

- W związku z zaistniałą sytuacją, informuję, że każdy przypadek dotyczący przekroczenia ustawowych terminów odnośnie do zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z kraju członkowskiego Unii Europejskiej oraz zgłoszenia nabycia bądź zbycia pojazdu zarejestrowanego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej będzie rozpatrywany indywidualnie. Nasi klienci po wznowieniu pracy przez Wydział powinni jak najszybciej dopełnić ustawowych obowiązków w zakresie rejestracji pojazdu pochodzącego z importu, wewnątrz EU, tłumaczy Sylwia Pieczonka. Pełniąca funkcję rzeczniczki Starosty Cieszyńskiego. - O wznowieniu pracy Wydziału poinformujemy na naszej stronie internetowej www.powiat.cieszyn.pl, dodaje rzeczniczka. - Za powstałe utrudnienia przepraszamy, kończy Pieczonka.

Zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu

Nie jest wymagane osobiste stawiennictwo w Starostwie przy dokonaniu złożenia nabycia, lub zbycia pojazdów uprzednio zarejestrowanych na terenie kraju. Zawiadomienia nabycia bądź zbycia pojazdu można dokonać drogą elektroniczną poprzez portal gov.pl (https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne), platformę ePUAP, za pośrednictwem operatora pocztowego, przesyłając zawiadomienie z czytelną kopią dokumentu potwierdzającego nabycie lub zbycie. Zawiadomienia można również składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa mieszczącej się przy ul. Bobreckiej 29 lub ul. Szerokiej 13. Jednocześnie prosimy nie wysyłać drogą mailową wyżej wymienionych zawiadomień.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszyscy nasi Klienci, którzy kupili lub sprzedali pojazd po 1 stycznia 2021 roku, są zobowiązani do zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazd w ciągu 30 dni. Osoby, które nabyły lub zbyły pojazd zarejestrowany w kraju przed 1 stycznia 2021 roku, są zobowiązane do zgłoszenia nabycia lub zbycia w ciągu 180 dni. Ważne zawiadomieniu o nabyciu pojazdu nie podlegają pojazdy sprowadzone z zagranicy.

W przypadku zgłoszenia nabycia, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w umowie są niezgodne z danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym - prosimy o załączenie wszystkich dokumentów przenoszących prawo własności (tzw. „ciągłość umów”). W przypadku, gdy zakupiony pojazd jest przedmiotem współwłasności, zgłoszenie nabycia musi zostać złożone przez wszystkich współwłaścicieli.

Zgłoszenie nabycia nie jest nieodłącznie związane z przerejestrowaniem pojazdu, dlatego z powodu epidemii i ograniczonego dostępu do naszego Starostwa, informujemy, by uniknąć ewentualnej kary, należy zawiadomić tutejsze Starostwo o nabyciu pojazdu. Data złożenia wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP (system generuje wówczas potwierdzenie wpływu podania tzw. UPO) lub data stempla pocztowego oznacza datę złożenia wniosku w Urzędzie.

Opis procedury zawiadamiania o nabyciu oraz zbyciu pojazdów znajdziecie Państwo również pod adresem https://bip.powiat.cieszyn.pl/sprawa-do-zalatwienia/5927/zawiadomienie-o-nabyciu-lub-zbyciu-pojazdu-wkr-09, skąd również można pobrać stosowne formularze.

Pozwolenia czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne

Pozwolenia czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne zachowują ważność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu pandemii - jeżeli termin ważności czasowej rejestracji upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Przegląd techniczny pojazdu oraz ważne ubezpieczenie

Stan pandemii nie zwalnia kierowców z obowiązku przeprowadzania przeglądu rejestracyjnego i okresowego pojazdu i posiadania ważnego ubezpieczenia pojazdu.

Prawo Jazdy

Terminowe prawo jazdy na terenie Polski zachowuje ważność do czasu odwołania stanu epidemii. Niestety za granicą taki dokument nie jest ważny. Co ważne, lekarze uprawnieni do badań kierowców obecnie wydają zainteresowanym osobom orzeczenia.

Ważność orzeczeń lekarskich

Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, jednakże nie dłużej niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu pandemii.

 

Szybkie menu

DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Starostowie Cieszyńscy Dożynki Gminno-Powiatowe w Simoradzu (Gmina Dębowiec) Herb Powiatu Cieszyńskiego Rozkład jazdy autobusów w powiecie cieszyńskim Ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego Patronaty Starosty Cieszyńskiego Wsparcie dla Ukrainy w powiecie cieszyńskim Pomoc Społeczna w Powiecie Cieszyńskim "Przeciw Przemocy" projekt Programy dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Obsługa osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS Szkoły zawodowe strona zostanie otwarta w nowej karcie Ostrzeżenia i komunikaty strona zostanie otwarta w nowej karcie Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie   Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Powiatowy Urząd pracy w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe - strona zostanie otwarta w nowej karcie Szpital Śląski - strona zostanie otwarta w nowej karcie Muzeum Śląska Cieszyńskiego - strona zostanie otwarta w nowej karcie  Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie
Pierwszy Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Drugi Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie YouTube - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Travel- strona zostanie otwarta w nowej karcie PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM Wsparcie dla Ukrainy