Facebook_icon
zoom in zoom out high contrast
A A A
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

Kategorie


Mapka powiatuKomunikaty

Zagrożenie afrykańskim pomorem świń

W związku z występującym na terenie Polski zagrożeniem afrykańskim pomorem świń (ASF), Starostwo Powiatowe w Cieszynie wspólnie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Cieszynie podjęły działania zapobiegawcze i monitorujące, jakimi są lokalizowanie oraz szybka izolacja i utylizacja padłych dzików.
więcej...
Array ( [0] => Array ( [0] => 1757 [id] => 1757 [1] => 0 [crisis] => [2] => Kolejna inwestycja drogowa powiatu rozpoczęta [name] => Kolejna inwestycja drogowa powiatu rozpoczęta [3] => kolejna-inwestycja-drogowa-powiatu-rozpoczeta [url] => kolejna-inwestycja-drogowa-powiatu-rozpoczeta [4] => p1070745resize.jpg [5] =>

 ul. Cieszyńska w Puńcowie uszkodzonego na skutek osuwiska”.
Wykonawcą robót jest firma FBSerwis S.A. z Warszawy, a Nadzór inwestorski sprawować będzie Firma Inżynierska „STRUKTURA” mgr inż. R. Suwaj z Bielska-Białej. W dniu 16.05.2018r. nastąpiło przekazanie placu budowy ww. zadania. Jednostką prowadzącą zadanie jest Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie.

Zadanie inwestycyjne obejmuje m.in.:
a) zabezpieczenie korpusu drogi i skarpy pasa drogowego przed dalszymi ruchami masowymi poprzez wykonanie palisady z palami wierconymi oraz wykonanie oczepu o przekroju L przy krawędzi drogi zakotwionego mikropalami kotwiącymi,
b) wykonanie odprowadzenia wód opadowych i gruntowych poza grunty podłoża korpusu drogi,
c) wzmocnienie i naprawę korony drogi polegające na wykonaniu nowej konstrukcji drogi i poprawie jej geometrii,
d) odtworzenie i przebudowę istniejącego przepustu,
e) umocnienie skarpy nad drogą płytami ażurowymi,
f) wykonanie barier energochłonnych,
g) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z zatwierdzonym projektem docelowej organizacji ruchu.

Wartość zadania wynosi 1,45 mln zł, z czego 835 tys. zł stanowić będzie dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków ruchów osuwiskowych Ziemi – mówi Starosta Cieszyński Janusz Król.

Planowany termin zakończenia zadania to pierwsza dekada grudnia 2018 r.

O planowanych utrudnieniach w ruchu związanych z realizacją Inwestycji będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej Starostwa, PZDP, jak również Urzędu Gminy Goleszów.

 

[txt] =>

 ul. Cieszyńska w Puńcowie uszkodzonego na skutek osuwiska”.
Wykonawcą robót jest firma FBSerwis S.A. z Warszawy, a Nadzór inwestorski sprawować będzie Firma Inżynierska „STRUKTURA” mgr inż. R. Suwaj z Bielska-Białej. W dniu 16.05.2018r. nastąpiło przekazanie placu budowy ww. zadania. Jednostką prowadzącą zadanie jest Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie.

Zadanie inwestycyjne obejmuje m.in.:
a) zabezpieczenie korpusu drogi i skarpy pasa drogowego przed dalszymi ruchami masowymi poprzez wykonanie palisady z palami wierconymi oraz wykonanie oczepu o przekroju L przy krawędzi drogi zakotwionego mikropalami kotwiącymi,
b) wykonanie odprowadzenia wód opadowych i gruntowych poza grunty podłoża korpusu drogi,
c) wzmocnienie i naprawę korony drogi polegające na wykonaniu nowej konstrukcji drogi i poprawie jej geometrii,
d) odtworzenie i przebudowę istniejącego przepustu,
e) umocnienie skarpy nad drogą płytami ażurowymi,
f) wykonanie barier energochłonnych,
g) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z zatwierdzonym projektem docelowej organizacji ruchu.

Wartość zadania wynosi 1,45 mln zł, z czego 835 tys. zł stanowić będzie dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków ruchów osuwiskowych Ziemi – mówi Starosta Cieszyński Janusz Król.

Planowany termin zakończenia zadania to pierwsza dekada grudnia 2018 r.

O planowanych utrudnieniach w ruchu związanych z realizacją Inwestycji będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej Starostwa, PZDP, jak również Urzędu Gminy Goleszów.

 

[6] => Powiat Cieszyński rozpoczyna realizację zadania pn.: Wykonanie właściwych robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Zabezpieczenie i naprawa korpusu drogi powiatowej 2608 S [short_txt] => Powiat Cieszyński rozpoczyna realizację zadania pn.: Wykonanie właściwych robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Zabezpieczenie i naprawa korpusu drogi powiatowej 2608 S [7] => 2018-05-24 11:10:00 [date_add] => 2018-05-24 11:10:00 [8] => 1527153000 [date_add_stamp] => 1527153000 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2018-05-24 11:23:37 [data_mod] => 2018-05-24 11:23:37 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_p1070745resize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_p1070745resize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_p1070745resize.jpg ) [date_create] => 2018-05-24 [edu] => ) [1] => Array ( [0] => 1753 [id] => 1753 [1] => 0 [crisis] => [2] => Ze ‘Stalmacha’ do Brukseli [name] => Ze ‘Stalmacha’ do Brukseli [3] => ze-stalmacha-do-brukseli [url] => ze-stalmacha-do-brukseli [4] => eurodyta-2.jpg [5] =>

powiatu cieszyńskiego. Jak co roku uczniowie rozwiązywali test wiedzy, w którym mieli za zadanie rozpoznać polityków europejskich, sławne miejsca w Europie, a także mogli pochwalić się wiedzą o działaniu Unii Europejskiej.
Pierwsze miejsce w Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej zdobył Mateusz Machała z SP 1 w Cieszynie. Drugie miejsce zajęła Justyna Jastrzębska z SP 5 z Cieszyna, a trzecie Jakub Jasiński z Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie.
Konkurs swoim patronatem objął Starosta Cieszyński Janusz Król. Nagrody rzeczowe ufundowało działające przy LO w Wiśle Stowarzyszenie „Omnibus”. Wycieczkę do Brukseli, czyli nagrodę główną, dla zwycięzcy i jego opiekuna, ufundował Poseł do Parlamentu Europejskiego dr Jan Olbrycht. Nagrodę przekazała radna Sejmiku Wojewódzkiego Sylwia Cieślar.
Zapraszamy za rok na jubileuszowy X Konkurs „Eurodyta” 2019.

[txt] =>

powiatu cieszyńskiego. Jak co roku uczniowie rozwiązywali test wiedzy, w którym mieli za zadanie rozpoznać polityków europejskich, sławne miejsca w Europie, a także mogli pochwalić się wiedzą o działaniu Unii Europejskiej.
Pierwsze miejsce w Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej zdobył Mateusz Machała z SP 1 w Cieszynie. Drugie miejsce zajęła Justyna Jastrzębska z SP 5 z Cieszyna, a trzecie Jakub Jasiński z Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie.
Konkurs swoim patronatem objął Starosta Cieszyński Janusz Król. Nagrody rzeczowe ufundowało działające przy LO w Wiśle Stowarzyszenie „Omnibus”. Wycieczkę do Brukseli, czyli nagrodę główną, dla zwycięzcy i jego opiekuna, ufundował Poseł do Parlamentu Europejskiego dr Jan Olbrycht. Nagrodę przekazała radna Sejmiku Wojewódzkiego Sylwia Cieślar.
Zapraszamy za rok na jubileuszowy X Konkurs „Eurodyta” 2019.

[6] => 9 maja 2018 r. wiślańskie Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Stalmacha gościło uczestników IX Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej „Eurodyta”. W Konkursie udział wzięli uczniowie klas gimnazjalnych [short_txt] => 9 maja 2018 r. wiślańskie Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Stalmacha gościło uczestników IX Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej „Eurodyta”. W Konkursie udział wzięli uczniowie klas gimnazjalnych [7] => 2018-05-17 09:38:52 [date_add] => 2018-05-17 09:38:52 [8] => 1526542732 [date_add_stamp] => 1526542732 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2018-05-17 09:41:03 [data_mod] => 2018-05-17 09:41:03 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_eurodyta-2.jpg [small] => ./files/news/s163x108_eurodyta-2.jpg [full] => ./files/news/s800x600_eurodyta-2.jpg ) [date_create] => 2018-05-17 [edu] => ) [2] => Array ( [0] => 1752 [id] => 1752 [1] => 0 [crisis] => [2] => Konsultacje społeczne [name] => Konsultacje społeczne [3] => konsultacje-spoleczne [url] => konsultacje-spoleczne [4] => [img] => [5] =>

skierował do konsultacji społecznych projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej.

Wszelkie uwagi, opinie i propozycje można składać:
- listownie, na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn – liczy się data wpływu do ww. instytucji
- pocztą elektroniczną, na adres: sekretariat@pcpr.cieszyn.pl
- faksem, na numer: 33 4777 117.

Termin konsultacji: od dnia 17 maja 2018 r. do dnia 30 maja 2018 r.

Projekt ww. uchwały jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Konsultacje Społeczne.

[txt] =>

skierował do konsultacji społecznych projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej.

Wszelkie uwagi, opinie i propozycje można składać:
- listownie, na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn – liczy się data wpływu do ww. instytucji
- pocztą elektroniczną, na adres: sekretariat@pcpr.cieszyn.pl
- faksem, na numer: 33 4777 117.

Termin konsultacji: od dnia 17 maja 2018 r. do dnia 30 maja 2018 r.

Projekt ww. uchwały jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Konsultacje Społeczne.

[6] => Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, na podstawie Uchwały nr XXXII/277/13 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji, [short_txt] => Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, na podstawie Uchwały nr XXXII/277/13 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji, [7] => 2018-05-17 07:44:49 [date_add] => 2018-05-17 07:44:49 [8] => 1526535889 [date_add_stamp] => 1526535889 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2018-05-17 07:45:55 [data_mod] => 2018-05-17 07:45:55 [date_create] => 2018-05-17 [edu] => ) [3] => Array ( [0] => 1751 [id] => 1751 [1] => 0 [crisis] => [2] => Remonty na drogach powiatowych [name] => Remonty na drogach powiatowych [3] => remonty-na-drogach-powiatowych [url] => remonty-na-drogach-powiatowych [4] => p1070643.jpg [5] =>

Etap I obejmuje wykonanie remontu: ul. Bielskiej (1km) i ul. Szpotawickiej (1km) w Górkach Wielkich, ul. Dolny Bór w Skoczowie (1km), ul. Podgroble w Zarzeczu (0,6km), ul. Bielskiej w Chybiu na dwóch odcinkach (od ul. Lipowej do ul. Kolonia - 1km, oraz od ul. Tuwima w kierunku Jasienicy – 1km).
W ramach II etapu realizowany będzie remont: ul. Głównej w Simoradziu (1km), ul. Głównej w Lesznej Górnej (1km), ul. Dworcowej w Kończycach Wielkich (1km), ul. Głównej w Drogomyślu (1km), ul. Granicznej w Kończycach Małych (0,55km).

Realizację obu etapów „nakładek” w drodze przetargu wygrała firma AUTO-TRANS ASFALTY
z Gierałtowic. Łączna długość dróg zleconych do remontu wynosi ok. 10 km, a ich wartość to ok. 5,6 mln zł finansowana z budżetu Powiatu oraz udzielanych przez poszczególne Gminy pomocy finansowych – mówi Starosta Cieszyński Janusz Król .

Przekazanie placu budowy dla I etapu „nakładek” odbyło się w dniu 5 kwietnia br. Termin zakończenia realizacji zadań objętych tym etapem to 30.08.2018 r. Dla II etapu „nakładek” przekazanie placu budowy odbyło się w dniu 09.05.2018r. Termin realizacji zadań objętych II etapem to 15.10.2018r.

Na dzień dzisiejszy na kilku zadaniach rozpoczęto już prace związane z odtworzeniem rowów, umacnianiem poboczy oraz układaniem nowych nawierzchni asfaltowych.

Oprócz w/w zadań prowadzonych przez PZDP, Powiat Cieszyński powierzył do realizacji poszczególnym Miastom oraz Gminie remonty następujących odcinków dróg powiatowych:
 na terenie Miasta Cieszyn remont 4 pasów ruchu ul. Katowickiej na odcinku 0,27 km;
 na terenie Miasta Skoczów remont ul. Stalmacha na odcinku 0,65km (zakładana 2-letnia realizacja);
 na terenie Miasta Ustroń remont ul. Jelenica w Ustroniu na odcinku 1 km;
 na terenie Miasta Wisła remont dwóch odcinków ul. Czarne w Wiśle (od ul. Borowina do przystanku Czarne Fojtula - 0,7km oraz od Zameczku w kierunku Nadleśnictwa Ustroń - 0,4km);
 na terenie Gminy Hażlach przebudowa ul. Cieszyńskiej i Głównej w Zamarskach na odcinku ok. 0,95km.

 

[txt] =>

Etap I obejmuje wykonanie remontu: ul. Bielskiej (1km) i ul. Szpotawickiej (1km) w Górkach Wielkich, ul. Dolny Bór w Skoczowie (1km), ul. Podgroble w Zarzeczu (0,6km), ul. Bielskiej w Chybiu na dwóch odcinkach (od ul. Lipowej do ul. Kolonia - 1km, oraz od ul. Tuwima w kierunku Jasienicy – 1km).
W ramach II etapu realizowany będzie remont: ul. Głównej w Simoradziu (1km), ul. Głównej w Lesznej Górnej (1km), ul. Dworcowej w Kończycach Wielkich (1km), ul. Głównej w Drogomyślu (1km), ul. Granicznej w Kończycach Małych (0,55km).

Realizację obu etapów „nakładek” w drodze przetargu wygrała firma AUTO-TRANS ASFALTY
z Gierałtowic. Łączna długość dróg zleconych do remontu wynosi ok. 10 km, a ich wartość to ok. 5,6 mln zł finansowana z budżetu Powiatu oraz udzielanych przez poszczególne Gminy pomocy finansowych – mówi Starosta Cieszyński Janusz Król .

Przekazanie placu budowy dla I etapu „nakładek” odbyło się w dniu 5 kwietnia br. Termin zakończenia realizacji zadań objętych tym etapem to 30.08.2018 r. Dla II etapu „nakładek” przekazanie placu budowy odbyło się w dniu 09.05.2018r. Termin realizacji zadań objętych II etapem to 15.10.2018r.

Na dzień dzisiejszy na kilku zadaniach rozpoczęto już prace związane z odtworzeniem rowów, umacnianiem poboczy oraz układaniem nowych nawierzchni asfaltowych.

Oprócz w/w zadań prowadzonych przez PZDP, Powiat Cieszyński powierzył do realizacji poszczególnym Miastom oraz Gminie remonty następujących odcinków dróg powiatowych:
 na terenie Miasta Cieszyn remont 4 pasów ruchu ul. Katowickiej na odcinku 0,27 km;
 na terenie Miasta Skoczów remont ul. Stalmacha na odcinku 0,65km (zakładana 2-letnia realizacja);
 na terenie Miasta Ustroń remont ul. Jelenica w Ustroniu na odcinku 1 km;
 na terenie Miasta Wisła remont dwóch odcinków ul. Czarne w Wiśle (od ul. Borowina do przystanku Czarne Fojtula - 0,7km oraz od Zameczku w kierunku Nadleśnictwa Ustroń - 0,4km);
 na terenie Gminy Hażlach przebudowa ul. Cieszyńskiej i Głównej w Zamarskach na odcinku ok. 0,95km.

 

[6] => W bieżącym roku Powiat Cieszyński zaplanował wykonanie remontów dróg powiatowych na 11 zadaniach z podziałem na dwa etapy, które prowadzone są przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie. [short_txt] => W bieżącym roku Powiat Cieszyński zaplanował wykonanie remontów dróg powiatowych na 11 zadaniach z podziałem na dwa etapy, które prowadzone są przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie. [7] => 2018-05-15 09:19:26 [date_add] => 2018-05-15 09:19:26 [8] => 1526368766 [date_add_stamp] => 1526368766 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2018-05-17 07:40:03 [data_mod] => 2018-05-17 07:40:03 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_p1070643.jpg [small] => ./files/news/s163x108_p1070643.jpg [full] => ./files/news/s800x600_p1070643.jpg ) [date_create] => 2018-05-15 [edu] => ) [4] => Array ( [0] => 1750 [id] => 1750 [1] => 0 [crisis] => [2] => Wyśpiewają marzenia [name] => Wyśpiewają marzenia [3] => wyspiewaja-marzenia [url] => wyspiewaja-marzenia [4] => 2851613518768623356582238443885504055180776o-1.jpg [5] =>

w dniu 30 maja 2018 r. do Cieszyna, do Hali Widowiskowo- Sportowej przy ul. Sportowej 1 w Cieszynie ( Lodowisko ) na VII KONCERT CHARYTATYWNY "WYŚPIEWAJMY MARZENIA" Gwiazdą wieczoru będzie zespół PECTUS! 

Całkowity dochód z koncertu zostanie przeznaczony na zakup sprzętu specjalistycznego.

BILETY DO NABYCIA ( OD MAJA):
Cieszyńskie Centrum Informacji, Ratusz, Rynek 1
Kancelaria Starostwa Powiatowego w Cieszynie ul. Bobrecka 29 (parter)
Sekretariat ZPSWR, Cieszyn, ul Wojska Polskiego 3
W dniu koncertu: Kasa Hali Widowiskowo - Sportowej w Cieszynie, ul. Sportowa 1
-
Bilety w cenie: Dorośli 35 zł, Dzieci i młodzież do 18 roku życia 20 zł

Imprezy Towarzyszące:
16:00-17:45 GRY I ZABAWY DLA DZIECI
ZABAWY SPORTOWE, ZABAWY Z KLAUNEM,
BAŃKI MYDLANE, MALOWANIE TWARZY,
ORAZ MNÓSTWO INNYCH ATRAKCJI,
NA KTÓRE SERDECZNIE ZAPRASZAMY

[txt] =>

w dniu 30 maja 2018 r. do Cieszyna, do Hali Widowiskowo- Sportowej przy ul. Sportowej 1 w Cieszynie ( Lodowisko ) na VII KONCERT CHARYTATYWNY "WYŚPIEWAJMY MARZENIA" Gwiazdą wieczoru będzie zespół PECTUS! 

Całkowity dochód z koncertu zostanie przeznaczony na zakup sprzętu specjalistycznego.

BILETY DO NABYCIA ( OD MAJA):
Cieszyńskie Centrum Informacji, Ratusz, Rynek 1
Kancelaria Starostwa Powiatowego w Cieszynie ul. Bobrecka 29 (parter)
Sekretariat ZPSWR, Cieszyn, ul Wojska Polskiego 3
W dniu koncertu: Kasa Hali Widowiskowo - Sportowej w Cieszynie, ul. Sportowa 1
-
Bilety w cenie: Dorośli 35 zł, Dzieci i młodzież do 18 roku życia 20 zł

Imprezy Towarzyszące:
16:00-17:45 GRY I ZABAWY DLA DZIECI
ZABAWY SPORTOWE, ZABAWY Z KLAUNEM,
BAŃKI MYDLANE, MALOWANIE TWARZY,
ORAZ MNÓSTWO INNYCH ATRAKCJI,
NA KTÓRE SERDECZNIE ZAPRASZAMY

[6] => Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Nasze Dzieci" serdecznie zapraszają [short_txt] => Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Nasze Dzieci" serdecznie zapraszają [7] => 2018-05-15 07:34:46 [date_add] => 2018-05-15 07:34:46 [8] => 1526362486 [date_add_stamp] => 1526362486 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2018-05-15 07:45:28 [data_mod] => 2018-05-15 07:45:28 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_2851613518768623356582238443885504055180776o-1.jpg [small] => ./files/news/s163x108_2851613518768623356582238443885504055180776o-1.jpg [full] => ./files/news/s800x600_2851613518768623356582238443885504055180776o-1.jpg ) [date_create] => 2018-05-15 [edu] => ) [5] => Array ( [0] => 1749 [id] => 1749 [1] => 0 [crisis] => [2] => Dla lepszej obsługi klientów [name] => Dla lepszej obsługi klientów [3] => dla-lepszej-obslugi-klientow [url] => dla-lepszej-obslugi-klientow [4] => img0165resize.jpg [5] =>

 W tym miejscu klienci Urzędu mogą składać dokumenty, wnioski związane z załatwianymi w Starostwie sprawami. Kancelaria działa w godzinach pracy Urzędu czyli od 7.30 do 15.30 , a w czwartki do 17.00. Oprócz usprawnienia pracy i poprawy komfortu obsługi naszych klientów, w nowootwartej Kancelarii został umieszczony opłatomat, w którym można dokonywać wpłat związanych z załatwianymi formalnościami. Wpłaty można dokonywać zarówno gotówką jak i kartą płatniczą - podkreśla Starosta Cieszyński Janusz Król. Ponadto obok Kancelarii na parterze uruchomione zostało Biuro, w którym udostępniane są mapy geodezyjne oraz wypisy i wyrysy z rejestru gruntów.

[txt] =>

 W tym miejscu klienci Urzędu mogą składać dokumenty, wnioski związane z załatwianymi w Starostwie sprawami. Kancelaria działa w godzinach pracy Urzędu czyli od 7.30 do 15.30 , a w czwartki do 17.00. Oprócz usprawnienia pracy i poprawy komfortu obsługi naszych klientów, w nowootwartej Kancelarii został umieszczony opłatomat, w którym można dokonywać wpłat związanych z załatwianymi formalnościami. Wpłaty można dokonywać zarówno gotówką jak i kartą płatniczą - podkreśla Starosta Cieszyński Janusz Król. Ponadto obok Kancelarii na parterze uruchomione zostało Biuro, w którym udostępniane są mapy geodezyjne oraz wypisy i wyrysy z rejestru gruntów.

[6] => W budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ulicy Szerokiej 13 działa od 8 maja nowa Kancelaria Ogólna, zlokalizowana na parterze. [short_txt] => W budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ulicy Szerokiej 13 działa od 8 maja nowa Kancelaria Ogólna, zlokalizowana na parterze. [7] => 2018-05-09 09:39:24 [date_add] => 2018-05-09 09:39:24 [8] => 1525851564 [date_add_stamp] => 1525851564 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2018-05-09 10:08:31 [data_mod] => 2018-05-09 10:08:31 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_img0165resize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_img0165resize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_img0165resize.jpg ) [date_create] => 2018-05-09 [edu] => ) [6] => Array ( [0] => 1748 [id] => 1748 [1] => 0 [crisis] => [2] => „4 minuty, które decydują o życiu” -wiosenne szkolenia [name] => „4 minuty, które decydują o życiu” -wiosenne szkolenia [3] => 4-minuty-ktore-decyduja-o-zyciu-wiosenne-szkolenia [url] => 4-minuty-ktore-decyduja-o-zyciu-wiosenne-szkolenia [4] => gowneresize.jpg [5] =>

nauczyli się, jak skutecznie udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. W ramach cyklu szkoleń, nabyli umiejętności prawidłowego postępowania i reagowania w sytuacjach zagrażających ludzkiemu zdrowiu i życiu. W tym roku do programu przystąpiły kolejne szkoły ponadgimnazjalne: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie, Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie, Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie, Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie, ZDZ-Zespół w Cieszynie. Program przebiegał w trzech etapach. W marcu odbyły się w szkołach 5 godzinne kursy, obejmujące uczniów wyznaczonych klas pierwszych, potem odbyło się szkolenie 8 godzinne dla wyróżnionych uczniów. Po tym etapie wyłoniono liderów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w teście kompetencji i wzięli udział w szkoleniu pogłębionym 16 godzinnym w dniach 7 i 8 maja br. na sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie.
Wszystkie etapy programu zaliczyła grupa 12 uczniów, stanowiąca w swoich macierzystych jednostkach Szkolne Zespoły Wsparcia, ich zadaniem będą działania pomocowe w uzasadnionych przypadkach. Na zakończenie uczestnicy otrzymali zaświadczenia, wystawione przez firmę „Edyta Fornol EF Projekt” z Bąkowa, realizującą cały cykl szkoleniowy, które wręczył Sekretarz Jacek Wiśniewski. Barbara Kłosowska- Kierownik Biura Promocji Zdrowia podziękowała uczniom, opiekunom i prowadzącemu szkolenia Instruktorowi Januszowi Głazowi za zaangażowanie oraz życzyła wszystkim bezpiecznego stylu życia bez wypadków i urazów .

[txt] =>

nauczyli się, jak skutecznie udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. W ramach cyklu szkoleń, nabyli umiejętności prawidłowego postępowania i reagowania w sytuacjach zagrażających ludzkiemu zdrowiu i życiu. W tym roku do programu przystąpiły kolejne szkoły ponadgimnazjalne: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie, Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie, Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie, Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie, ZDZ-Zespół w Cieszynie. Program przebiegał w trzech etapach. W marcu odbyły się w szkołach 5 godzinne kursy, obejmujące uczniów wyznaczonych klas pierwszych, potem odbyło się szkolenie 8 godzinne dla wyróżnionych uczniów. Po tym etapie wyłoniono liderów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w teście kompetencji i wzięli udział w szkoleniu pogłębionym 16 godzinnym w dniach 7 i 8 maja br. na sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie.
Wszystkie etapy programu zaliczyła grupa 12 uczniów, stanowiąca w swoich macierzystych jednostkach Szkolne Zespoły Wsparcia, ich zadaniem będą działania pomocowe w uzasadnionych przypadkach. Na zakończenie uczestnicy otrzymali zaświadczenia, wystawione przez firmę „Edyta Fornol EF Projekt” z Bąkowa, realizującą cały cykl szkoleniowy, które wręczył Sekretarz Jacek Wiśniewski. Barbara Kłosowska- Kierownik Biura Promocji Zdrowia podziękowała uczniom, opiekunom i prowadzącemu szkolenia Instruktorowi Januszowi Głazowi za zaangażowanie oraz życzyła wszystkim bezpiecznego stylu życia bez wypadków i urazów .

[6] => Uczniowie pięciu szkół ponadgimnazjalnych (167), podczas udziału w kolejnej edycji programu polityki zdrowotnej „4 minuty, które decydują o życiu”, realizowanego cyklicznie w latach 2016-2018, [short_txt] => Uczniowie pięciu szkół ponadgimnazjalnych (167), podczas udziału w kolejnej edycji programu polityki zdrowotnej „4 minuty, które decydują o życiu”, realizowanego cyklicznie w latach 2016-2018, [7] => 2018-05-09 07:35:37 [date_add] => 2018-05-09 07:35:37 [8] => 1525844137 [date_add_stamp] => 1525844137 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2018-05-09 07:40:38 [data_mod] => 2018-05-09 07:40:38 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_gowneresize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_gowneresize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_gowneresize.jpg ) [date_create] => 2018-05-09 [edu] => ) [7] => Array ( [0] => 1747 [id] => 1747 [1] => 0 [crisis] => [2] => ZAPROSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH [name] => ZAPROSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH [3] => zaproszenie-rzeczoznawcow-majatkowych [url] => zaproszenie-rzeczoznawcow-majatkowych [4] => [img] => [5] =>

Wnioski o wpis na Listę wraz z dokumentami należy składać do dnia 21.05.2018r. do godz. 15:30, bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 lub przy ul. Szerokiej 13, bądź drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe
w Cieszynie ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, z dopiskiem na kopercie „wniosek o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych”.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Cieszynie:
www.bip.powiat.cieszyn.pl/artykul/130/11372/zaproszenie-rzeczoznawcow-majatkowych

[txt] =>

Wnioski o wpis na Listę wraz z dokumentami należy składać do dnia 21.05.2018r. do godz. 15:30, bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 lub przy ul. Szerokiej 13, bądź drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe
w Cieszynie ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, z dopiskiem na kopercie „wniosek o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych”.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Cieszynie:
www.bip.powiat.cieszyn.pl/artykul/130/11372/zaproszenie-rzeczoznawcow-majatkowych

[6] => Informujemy, iż Starosta Cieszyński przeprowadza dodatkowy nabór wniosków o wpis ma listę rzeczoznawców majątkowych – kandydatów na biegłych. [short_txt] => Informujemy, iż Starosta Cieszyński przeprowadza dodatkowy nabór wniosków o wpis ma listę rzeczoznawców majątkowych – kandydatów na biegłych. [7] => 2018-05-09 07:33:40 [date_add] => 2018-05-09 07:33:40 [8] => 1525844020 [date_add_stamp] => 1525844020 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2018-05-09 07:35:00 [data_mod] => 2018-05-09 07:35:00 [date_create] => 2018-05-09 [edu] => ) )

Aktualności


Fundacja

© 2016 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Designed by: Strony Dla Firm

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X