Facebook_icon
zoom in zoom out high contrast
A A A
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

Kategorie


Mapka powiatuArray ( [0] => Array ( [0] => 1260 [id] => 1260 [1] => 0 [crisis] => [2] => Święto seniorów [name] => Święto seniorów [3] => swieto-seniorow [url] => swieto-seniorow [4] => img2686resize.jpg [5] =>

Do Ustronia przyjechali podopieczni z kilkunastu domów pomocy społecznej z województwa śląskiego. Nie zabrakło też gości spoza naszego kraju. Zachwyt publiczności  jak zwykle wzbudziła  Estrada Ludowa „Czantoria”. Na estradzie przed ratuszem zaprezentowały się  zespoły z DPS-ów, a na stoiskach wokół Rynku pojawiły się  wyroby, których autorami byli seniorzy. Miłym akcentem było wręczenie nagród za najładniejszą maskotkę. Radiootwarzacze ufundowali Starosta Cieszyński Janusz Król oraz Burmistrz Ustronia Ireneusz Szarzec. Organizatorami siódmej edycji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych byli Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie, Miejski Dom Spokojnej Starości i Urząd Miasta w Ustroniu.

[txt] =>

Do Ustronia przyjechali podopieczni z kilkunastu domów pomocy społecznej z województwa śląskiego. Nie zabrakło też gości spoza naszego kraju. Zachwyt publiczności  jak zwykle wzbudziła  Estrada Ludowa „Czantoria”. Na estradzie przed ratuszem zaprezentowały się  zespoły z DPS-ów, a na stoiskach wokół Rynku pojawiły się  wyroby, których autorami byli seniorzy. Miłym akcentem było wręczenie nagród za najładniejszą maskotkę. Radiootwarzacze ufundowali Starosta Cieszyński Janusz Król oraz Burmistrz Ustronia Ireneusz Szarzec. Organizatorami siódmej edycji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych byli Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie, Miejski Dom Spokojnej Starości i Urząd Miasta w Ustroniu.

[6] => Już 7. raz w Ustroniu spotykali się seniorzy oraz pensjonariusze domów pomocy społecznej, aby wspólnie się bawić i swoją radością, otwartością, ciekawością świata zarażać wszystkich wokół. [short_txt] => Już 7. raz w Ustroniu spotykali się seniorzy oraz pensjonariusze domów pomocy społecznej, aby wspólnie się bawić i swoją radością, otwartością, ciekawością świata zarażać wszystkich wokół. [7] => 2016-08-24 12:15:37 [date_add] => 2016-08-24 12:15:37 [8] => 1472033737 [date_add_stamp] => 1472033737 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2016-08-24 12:29:26 [data_mod] => 2016-08-24 12:29:26 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_img2686resize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_img2686resize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_img2686resize.jpg ) [date_create] => 2016-08-24 [edu] => ) [1] => Array ( [0] => 1259 [id] => 1259 [1] => 0 [crisis] => [2] => Zanim uczniowie wrócą do szkół [name] => Zanim uczniowie wrócą do szkół [3] => zanim-uczniowie-wroca-do-szkol [url] => zanim-uczniowie-wroca-do-szkol [4] => 511izolacja-zseg-w-trakcie-realizacji.jpg [5] =>

Głównym zadaniem inwestycyjnym jest remont budynku szkoły ZSEG im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie, obejmujący wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic wraz drenażem co ma kosztować blisko 575 tys. zł. Planowany termin zakończenia robót to koniec września br. Kolejne zadania realizowane są w następujących palcówkach: w Zespole Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie remont posadzki w sali gimnastycznej, w I liceum im. A. Osuchowskiego w Cieszynie wykonywane jest nowe przyłącze kanalizacji sanitarnej budynku szkoły, natomiast w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Granit” w Wiśle trwa budowa systemu instalacji fotowoltaicznych, na co pozyskana została dotacja z WFOŚ. Do zadań już zakończonych należą remonty sal gimnastycznych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie oraz w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle. Ponadto, w okresie wakacyjnym szkoły i placówki oświatowe realizują także we własnym zakresie, przy wsparciu finansowym Powiatu, zadania remontowe. Szacunkowa wartość wszystkich prac realizowanych w ostatnich tygodniach w jednostkach oświatowych Powiatu Cieszyńskiego wyniesie ponad 1,2 mln zł.

fot. Wykonanie izolacji w ZESG w Cieszynie

[txt] =>

Głównym zadaniem inwestycyjnym jest remont budynku szkoły ZSEG im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie, obejmujący wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic wraz drenażem co ma kosztować blisko 575 tys. zł. Planowany termin zakończenia robót to koniec września br. Kolejne zadania realizowane są w następujących palcówkach: w Zespole Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie remont posadzki w sali gimnastycznej, w I liceum im. A. Osuchowskiego w Cieszynie wykonywane jest nowe przyłącze kanalizacji sanitarnej budynku szkoły, natomiast w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Granit” w Wiśle trwa budowa systemu instalacji fotowoltaicznych, na co pozyskana została dotacja z WFOŚ. Do zadań już zakończonych należą remonty sal gimnastycznych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie oraz w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle. Ponadto, w okresie wakacyjnym szkoły i placówki oświatowe realizują także we własnym zakresie, przy wsparciu finansowym Powiatu, zadania remontowe. Szacunkowa wartość wszystkich prac realizowanych w ostatnich tygodniach w jednostkach oświatowych Powiatu Cieszyńskiego wyniesie ponad 1,2 mln zł.

fot. Wykonanie izolacji w ZESG w Cieszynie

[6] => W czasie gdy uczniowie wypoczywają w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Cieszyński cały czas trwają prace inwestycyjno-remontowe. [short_txt] => W czasie gdy uczniowie wypoczywają w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Cieszyński cały czas trwają prace inwestycyjno-remontowe. [7] => 2016-08-24 08:53:52 [date_add] => 2016-08-24 08:53:52 [8] => 1472021632 [date_add_stamp] => 1472021632 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2016-08-24 12:15:02 [data_mod] => 2016-08-24 12:15:02 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_511izolacja-zseg-w-trakcie-realizacji.jpg [small] => ./files/news/s163x108_511izolacja-zseg-w-trakcie-realizacji.jpg [full] => ./files/news/s800x600_511izolacja-zseg-w-trakcie-realizacji.jpg ) [date_create] => 2016-08-24 [edu] => ) [2] => Array ( [0] => 1258 [id] => 1258 [1] => 0 [crisis] => [2] => 10 milionów na projekt geodezyjny [name] => 10 milionów na projekt geodezyjny [3] => 10-milionow-na-projekt-geodezyjny [url] => 10-milionow-na-projekt-geodezyjny [4] => regionalny.jpg [5] =>

województwa śląskiego”. Projekt, który został przygotowany w partnerstwie siedmiu samorządów: Lider - Powiat Bielski, Partnerzy: Miasto Bielsko – Biała, Powiat Cieszyński, Miasto Cieszyn, Miasto Czechowice – Dziedzice, Powiat Żywiecki oraz Województwo Śląskie, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Całkowita jego wartość wynosi 40,4 mln zł, a dofinansowanie unijne 34,1 mln zł, natomiast łączny wkład własny Partnerów 6,3 mln zł. Wartość projektu w części dotyczącej Powiatu Cieszyńskiego wynosi 10 mln zł z czego dofinansowanie ze środków UE 8,5 mln zł – mówi Starosta Cieszyński Janusz Król.

Realizacja projektu ma na celu podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych Subregionu Południowego województwa śląskiego zgodnie ze zdiagnozowanymi oczekiwaniami klientów: osób fizycznych, przedsiębiorców i administracji.
W wyniku realizacji projektu każdy z Partnerów zgodnie ze swoimi kompetencjami oraz zadeklarowanym zakresem prac i wskaźnikami będzie posiadał bazy danych Ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej, Rejestru cen i wartości nieruchomości, ortofotomapę, Numeryczny Model Terenu i zdjęcia ukośne oraz dokumenty zasobu geodezyjnego i kartograficznego w formie cyfrowej. Dane te będą kompletne i zgodne z obowiązującymi przepisami.
Odbiorcy e-usług będą mogli korzystać z systemu niezależnie od miejsca przebywania i wykorzystywanej technologii, pod warunkiem dostępu do sieci Internet. Interfejsy będą tworzone w sposób intuicyjny i przyjazny, włączając w proces ich tworzenia użytkowników.
Projekt ten doskonale wpisuje się w oczekiwania społeczeństwa informacyjnego, a zwłaszcza głównych grup odbiorców danych geodezyjnych – przedsiębiorców, architektów i projektantów, kancelarie prawne, jednostki oświaty oraz organy administracji i sądy wieczysto-księgowe.
Zadaniem wspólnych działań ma też być cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych, a także zapewnienie powszechnego, otwartego do nich dostępu. Realizacja projektu według planów ma zakończyć się w grudniu 2018.

[txt] =>

województwa śląskiego”. Projekt, który został przygotowany w partnerstwie siedmiu samorządów: Lider - Powiat Bielski, Partnerzy: Miasto Bielsko – Biała, Powiat Cieszyński, Miasto Cieszyn, Miasto Czechowice – Dziedzice, Powiat Żywiecki oraz Województwo Śląskie, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Całkowita jego wartość wynosi 40,4 mln zł, a dofinansowanie unijne 34,1 mln zł, natomiast łączny wkład własny Partnerów 6,3 mln zł. Wartość projektu w części dotyczącej Powiatu Cieszyńskiego wynosi 10 mln zł z czego dofinansowanie ze środków UE 8,5 mln zł – mówi Starosta Cieszyński Janusz Król.

Realizacja projektu ma na celu podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych Subregionu Południowego województwa śląskiego zgodnie ze zdiagnozowanymi oczekiwaniami klientów: osób fizycznych, przedsiębiorców i administracji.
W wyniku realizacji projektu każdy z Partnerów zgodnie ze swoimi kompetencjami oraz zadeklarowanym zakresem prac i wskaźnikami będzie posiadał bazy danych Ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej, Rejestru cen i wartości nieruchomości, ortofotomapę, Numeryczny Model Terenu i zdjęcia ukośne oraz dokumenty zasobu geodezyjnego i kartograficznego w formie cyfrowej. Dane te będą kompletne i zgodne z obowiązującymi przepisami.
Odbiorcy e-usług będą mogli korzystać z systemu niezależnie od miejsca przebywania i wykorzystywanej technologii, pod warunkiem dostępu do sieci Internet. Interfejsy będą tworzone w sposób intuicyjny i przyjazny, włączając w proces ich tworzenia użytkowników.
Projekt ten doskonale wpisuje się w oczekiwania społeczeństwa informacyjnego, a zwłaszcza głównych grup odbiorców danych geodezyjnych – przedsiębiorców, architektów i projektantów, kancelarie prawne, jednostki oświaty oraz organy administracji i sądy wieczysto-księgowe.
Zadaniem wspólnych działań ma też być cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych, a także zapewnienie powszechnego, otwartego do nich dostępu. Realizacja projektu według planów ma zakończyć się w grudniu 2018.

[6] => W dniu 1 sierpnia br. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego [short_txt] => W dniu 1 sierpnia br. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego [7] => 2016-08-24 08:51:38 [date_add] => 2016-08-24 08:51:38 [8] => 1472021498 [date_add_stamp] => 1472021498 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2016-08-24 13:02:35 [data_mod] => 2016-08-24 13:02:35 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_regionalny.jpg [small] => ./files/news/s163x108_regionalny.jpg [full] => ./files/news/s800x600_regionalny.jpg ) [date_create] => 2016-08-24 [edu] => ) [3] => Array ( [0] => 455 [id] => 455 [1] => 0 [crisis] => [2] => W rocznicę [name] => W rocznicę [3] => w-rocznice [url] => w-rocznice [4] => dsc01070.jpg [5] =>

PROGRAM UROCZYSTOŚCI: 
1 września 2016 r.


godz. 9.30 – Rozpoczęcie manifestacji na Placu Poniatowskiego w Cieszynie:
Odśpiewanie Hymnu Państwowego,
Okolicznościowe Przemówienie Starosty Cieszyńskiego Janusza Króla
Modlitwa Kapelanów Służb Mundurowych,
Apel Poległych
Składanie Kwiatów
Odśpiewanie Roty
godz. 9.50 – Uroczysty przemarsz ulicami miasta w asyście orkiestry,
połączony ze składaniem kwiatów pod pomnikiem
Obrońców Ojczyzny oraz Harcerzy
godz. 10.30 – Msza patriotyczna w intencji Obrońców Ojczyzny
oraz Ofiar II Wojny Światowej – Sanktuarium Matki Boskiej Cieszyńskiej
(Kościół Parafialny p.w. Św. Marii Magdaleny w Cieszynie)
godz. 11.30 – Spotkanie weteranów II Wojny Światowej
i członków organizacji kombatanckich z władzami
miasta i powiatu w COK „Dom Narodowy” w Cieszynie

 

Prosimy o wystawienie pocztów sztandarowych

Zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystościach

[txt] =>

PROGRAM UROCZYSTOŚCI: 
1 września 2016 r.


godz. 9.30 – Rozpoczęcie manifestacji na Placu Poniatowskiego w Cieszynie:
Odśpiewanie Hymnu Państwowego,
Okolicznościowe Przemówienie Starosty Cieszyńskiego Janusza Króla
Modlitwa Kapelanów Służb Mundurowych,
Apel Poległych
Składanie Kwiatów
Odśpiewanie Roty
godz. 9.50 – Uroczysty przemarsz ulicami miasta w asyście orkiestry,
połączony ze składaniem kwiatów pod pomnikiem
Obrońców Ojczyzny oraz Harcerzy
godz. 10.30 – Msza patriotyczna w intencji Obrońców Ojczyzny
oraz Ofiar II Wojny Światowej – Sanktuarium Matki Boskiej Cieszyńskiej
(Kościół Parafialny p.w. Św. Marii Magdaleny w Cieszynie)
godz. 11.30 – Spotkanie weteranów II Wojny Światowej
i członków organizacji kombatanckich z władzami
miasta i powiatu w COK „Dom Narodowy” w Cieszynie

 

Prosimy o wystawienie pocztów sztandarowych

Zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystościach

[6] => Starosta Cieszyński, Burmistrz Miasta Cieszyna oraz organizacje kombatanckie Cieszyna i powiatu cieszyńskiego zapraszają na obchody 77 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej i Dnia Weterana. [short_txt] => Starosta Cieszyński, Burmistrz Miasta Cieszyna oraz organizacje kombatanckie Cieszyna i powiatu cieszyńskiego zapraszają na obchody 77 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej i Dnia Weterana. [7] => 2016-08-24 06:37:00 [date_add] => 2016-08-24 06:37:00 [8] => 1472013420 [date_add_stamp] => 1472013420 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2016-08-24 13:04:03 [data_mod] => 2016-08-24 13:04:03 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_dsc01070.jpg [small] => ./files/news/s163x108_dsc01070.jpg [full] => ./files/news/s800x600_dsc01070.jpg ) [date_create] => 2016-08-24 [edu] => ) [4] => Array ( [0] => 1254 [id] => 1254 [1] => 0 [crisis] => [2] => Wielkie święto kultury [name] => Wielkie święto kultury [3] => wielkie-swieto-kultury [url] => wielkie-swieto-kultury [4] => dsc0554-copyresize.jpg [5] =>

czy Meksyku. Imprezę tradycyjnie już otworzył burmistrz Wisły Tomasz Bujok. Z kolei dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury Leszek Miłoszewski przekazał na ręce prezes Zespołu Regionalnego "Wisła" Danuty Pinkas nagrodę, którą w tym roku przyznano zespołowi. Po odśpiewaniu pieśni "Szumi jawor" na scenie wystąpiła grupa dziecięca "Mali Tkocze" z Wisły.

Prowadzący koncert Izabela Pustówka i Zbigniew Czyż zapowiadali kolejne zespoły, które pojawiały się na deskach Amfiteatru im. Stanisława Hadyny. A były to: "Bystrzyca" z Bystrzycy (Czechy), "Gorgany" z Lwowa (Ukraina), "Porębianie" z Poręby Spytkowskiej, „Drevár” z Krásna nad Kisucą (Słowacja), "Wrocław" z Wrocławia, "Ziemia Cieszyńska" z Cieszyna oraz "Carazón de Jalisco" z Guadalajary (Meksyk). Każdy występ wzbudził aplauz licznie zgormadzonej widowni.

Tydzień Kultury Beskidzkiej to największa w kraju i jedna z największych imprez folklorystycznych na świecie. W Wiśle na placu Hoffa i w amfiteatrze aż do 14 sierpnia będą prezentować się artyści z różnych stron świata.

fot. Cz. Brachaczek

[txt] =>

czy Meksyku. Imprezę tradycyjnie już otworzył burmistrz Wisły Tomasz Bujok. Z kolei dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury Leszek Miłoszewski przekazał na ręce prezes Zespołu Regionalnego "Wisła" Danuty Pinkas nagrodę, którą w tym roku przyznano zespołowi. Po odśpiewaniu pieśni "Szumi jawor" na scenie wystąpiła grupa dziecięca "Mali Tkocze" z Wisły.

Prowadzący koncert Izabela Pustówka i Zbigniew Czyż zapowiadali kolejne zespoły, które pojawiały się na deskach Amfiteatru im. Stanisława Hadyny. A były to: "Bystrzyca" z Bystrzycy (Czechy), "Gorgany" z Lwowa (Ukraina), "Porębianie" z Poręby Spytkowskiej, „Drevár” z Krásna nad Kisucą (Słowacja), "Wrocław" z Wrocławia, "Ziemia Cieszyńska" z Cieszyna oraz "Carazón de Jalisco" z Guadalajary (Meksyk). Każdy występ wzbudził aplauz licznie zgormadzonej widowni.

Tydzień Kultury Beskidzkiej to największa w kraju i jedna z największych imprez folklorystycznych na świecie. W Wiśle na placu Hoffa i w amfiteatrze aż do 14 sierpnia będą prezentować się artyści z różnych stron świata.

fot. Cz. Brachaczek

[6] => 6 sierpnia zainaugurowano w Wiśle 53. Tydzień Kultury Beskidzkiej. Tradycyjnie imprezę rozpoczął przemarsz barwnego korowodu zespołów regionalnych z m.in. Polski, Słowacji, Czech, Chorwacji [short_txt] => 6 sierpnia zainaugurowano w Wiśle 53. Tydzień Kultury Beskidzkiej. Tradycyjnie imprezę rozpoczął przemarsz barwnego korowodu zespołów regionalnych z m.in. Polski, Słowacji, Czech, Chorwacji [7] => 2016-08-08 08:29:46 [date_add] => 2016-08-08 08:29:46 [8] => 1470637786 [date_add_stamp] => 1470637786 [9] => pl [lang] => pl [10] => 28 [id_user] => 28 [11] => 78.9.15.124 [IP] => 78.9.15.124 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2016-08-10 11:34:01 [data_mod] => 2016-08-10 11:34:01 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_dsc0554-copyresize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_dsc0554-copyresize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_dsc0554-copyresize.jpg ) [date_create] => 2016-08-08 [edu] => ) [5] => Array ( [0] => 1253 [id] => 1253 [1] => 0 [crisis] => [2] => 125. rocznica urodzin Gustawa Morcinka [name] => 125. rocznica urodzin Gustawa Morcinka [3] => 125.-rocznica-urodzin-gustawa-morcinka [url] => 125.-rocznica-urodzin-gustawa-morcinka [4] => dsc72273.jpg [5] =>

w Cieszynie przy ul. Katowickiej 34. Uroczystość  rozpocznie  wspomnienie o artyście, które poprowadzi Rozalia Wawronowicz - kierownik Muzeum Gustawa Morcinka w Skoczowie.

Gustaw Morcinek, syn górnika, w młodości pracował również jako górnik. Ukończył Seminarium Nauczycielskie, pracował jako nauczyciel w Skoczowie w latach 1920-36. Uczestniczył w akcji plebiscytowej za przyłączeniem Śląska Cieszyńskiego do Polski.

W czasie II wojny światowej przebywał w obozach koncentracyjnych. Dzięki poparciu Zofii Kossak-Szatkowskiej publikował powieści społeczno-obyczajowe związane ze Śląskiem i pracą górników. W latach 1952-56 był posłem na Sejm.

fot. Grób G. Morcinka na Cmentarzu Komunalnym w Cieszynie.

[txt] =>

w Cieszynie przy ul. Katowickiej 34. Uroczystość  rozpocznie  wspomnienie o artyście, które poprowadzi Rozalia Wawronowicz - kierownik Muzeum Gustawa Morcinka w Skoczowie.

Gustaw Morcinek, syn górnika, w młodości pracował również jako górnik. Ukończył Seminarium Nauczycielskie, pracował jako nauczyciel w Skoczowie w latach 1920-36. Uczestniczył w akcji plebiscytowej za przyłączeniem Śląska Cieszyńskiego do Polski.

W czasie II wojny światowej przebywał w obozach koncentracyjnych. Dzięki poparciu Zofii Kossak-Szatkowskiej publikował powieści społeczno-obyczajowe związane ze Śląskiem i pracą górników. W latach 1952-56 był posłem na Sejm.

fot. Grób G. Morcinka na Cmentarzu Komunalnym w Cieszynie.

[6] => Zapraszamy na obchody 125. rocznicy urodzin Gustawa Morcinka (1891-1963), prozaika, publicysty i działacza społecznego, które odbędą się 25 sierpnia br. o godz. 12.00 na Cmentarzu Komunalnym [short_txt] => Zapraszamy na obchody 125. rocznicy urodzin Gustawa Morcinka (1891-1963), prozaika, publicysty i działacza społecznego, które odbędą się 25 sierpnia br. o godz. 12.00 na Cmentarzu Komunalnym [7] => 2016-08-08 08:22:17 [date_add] => 2016-08-08 08:22:17 [8] => 1470637337 [date_add_stamp] => 1470637337 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2016-08-08 08:26:35 [data_mod] => 2016-08-08 08:26:35 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_dsc72273.jpg [small] => ./files/news/s163x108_dsc72273.jpg [full] => ./files/news/s800x600_dsc72273.jpg ) [date_create] => 2016-08-08 [edu] => ) [6] => Array ( [0] => 1252 [id] => 1252 [1] => 0 [crisis] => [2] => Cudzoziemcy w Cieszynie [name] => Cudzoziemcy w Cieszynie [3] => cudzoziemcy-w-cieszynie [url] => cudzoziemcy-w-cieszynie [4] => 01resize.jpg [5] =>

 Tegoroczna edycja jest rekordowa. Nad Olzę przyjechało ponad 200 studentów z niemal całego świata m.in.: z Białorusi, Gruzji, Kanady, Chin, Japonii, Korei Południowej, Ukrainy, Indonezji, Argentyny czy Malezji. Cały sierpień uczestnicy letniej szkoły będą uczyli się naszego języka i poznawali polską kulturę.

Waznym wydarzeniem będzie przeprowadzony 15 sierpnia międzynarodowy konkurs ortograficzny, w trakcie którego studenci powalczą o tytuł Cudzoziemskiego Mistrza Języka Polskiego. W tym samym dniu odbędzie się Wieczór Narodów, czyli impreza na cieszyńskim rynku, podczas której obcokrajowcy zaprezentują swoją kulturę.

[txt] =>

 Tegoroczna edycja jest rekordowa. Nad Olzę przyjechało ponad 200 studentów z niemal całego świata m.in.: z Białorusi, Gruzji, Kanady, Chin, Japonii, Korei Południowej, Ukrainy, Indonezji, Argentyny czy Malezji. Cały sierpień uczestnicy letniej szkoły będą uczyli się naszego języka i poznawali polską kulturę.

Waznym wydarzeniem będzie przeprowadzony 15 sierpnia międzynarodowy konkurs ortograficzny, w trakcie którego studenci powalczą o tytuł Cudzoziemskiego Mistrza Języka Polskiego. W tym samym dniu odbędzie się Wieczór Narodów, czyli impreza na cieszyńskim rynku, podczas której obcokrajowcy zaprezentują swoją kulturę.

[6] => W Cieszynie trwa XXVI letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej zorganizowana przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. [short_txt] => W Cieszynie trwa XXVI letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej zorganizowana przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. [7] => 2016-08-03 11:27:56 [date_add] => 2016-08-03 11:27:56 [8] => 1470216476 [date_add_stamp] => 1470216476 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2016-08-03 11:30:18 [data_mod] => 2016-08-03 11:30:18 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_01resize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_01resize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_01resize.jpg ) [date_create] => 2016-08-03 [edu] => ) [7] => Array ( [0] => 1251 [id] => 1251 [1] => 0 [crisis] => [2] => Pamięć 44 - rocznica godziny "W" [name] => Pamięć 44 - rocznica godziny "W" [3] => pamiec-44--rocznica-godziny-w [url] => pamiec-44--rocznica-godziny-w [4] => pw-ikonka.jpg [5] =>

Program:
godz. 16.00-18.00 wystawa pt ,,Broń Armii Krajowej” unikatowe egzemplarze broni ze zbiorów Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich oraz Bartosza Stefańskiego.
godz. 17.00 – minuta ciszy na cześć bohaterów Ruchu Oporu oraz poległej ludności cywilnej.
godz. 17.05 – prelekcja Stefana Króla na temat bohaterów siatki AK ,,Stragan” z Ziemi Cieszyńskiej
godz. 17.15 – pokaz grupy rekonstrukcyjnej ,,Powstaniec Śląski”.
godz. 18.00 – Dom Narodowy – projekcja filmu ,,Bohaterowie ze Stein” dokumentu o siatce wywiadowczej AK ,,Stragan”.

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkową opaskę AK.

[txt] =>

Program:
godz. 16.00-18.00 wystawa pt ,,Broń Armii Krajowej” unikatowe egzemplarze broni ze zbiorów Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich oraz Bartosza Stefańskiego.
godz. 17.00 – minuta ciszy na cześć bohaterów Ruchu Oporu oraz poległej ludności cywilnej.
godz. 17.05 – prelekcja Stefana Króla na temat bohaterów siatki AK ,,Stragan” z Ziemi Cieszyńskiej
godz. 17.15 – pokaz grupy rekonstrukcyjnej ,,Powstaniec Śląski”.
godz. 18.00 – Dom Narodowy – projekcja filmu ,,Bohaterowie ze Stein” dokumentu o siatce wywiadowczej AK ,,Stragan”.

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkową opaskę AK.

[6] => Burmistrz Miasta Cieszyna oraz Dyrektor Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy” zapraszają 01.08.2016 r. o godz. 16.00 na cieszyński Rynek na spotkanie w rocznicę godziny ,,W” pt: ,,Pamięć 44”. [short_txt] => Burmistrz Miasta Cieszyna oraz Dyrektor Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy” zapraszają 01.08.2016 r. o godz. 16.00 na cieszyński Rynek na spotkanie w rocznicę godziny ,,W” pt: ,,Pamięć 44”. [7] => 2016-08-01 10:09:59 [date_add] => 2016-08-01 10:09:59 [8] => 1470038999 [date_add_stamp] => 1470038999 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2016-08-03 13:30:49 [data_mod] => 2016-08-03 13:30:49 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_pw-ikonka.jpg [small] => ./files/news/s163x108_pw-ikonka.jpg [full] => ./files/news/s800x600_pw-ikonka.jpg ) [date_create] => 2016-08-01 [edu] => ) )

Aktualności


Fundacja

© 2016 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Designed by: Strony Dla Firm

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X