Facebook_icon
zoom in zoom out high contrast
A A A
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

Kategorie


Mapka powiatuArray ( [0] => Array ( [0] => 1641 [id] => 1641 [1] => 0 [crisis] => [2] => Otwarte konkursy ofert na rok 2018 ogłoszone [name] => Otwarte konkursy ofert na rok 2018 ogłoszone [3] => otwarte-konkursy-ofert-na-rok-2018-ogloszone [url] => otwarte-konkursy-ofert-na-rok-2018-ogloszone [4] => [img] => [5] =>

08 grudnia br. Zarząd Powiatu Cieszyńskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na wspieranie zadań publicznych Powiatu Cieszyńskiego realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2018 roku z zakresu:

a)      wspierania i upowszechnia kultury fizycznej,

b)      kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

c)      turystyki i krajoznawstwa,

d)     pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

e)      edukacji,

f)       ochrony i promocji zdrowia,

g)      ochrony środowiska i przyrody.

 

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert

Szczegółowe informacje oraz druk oferty dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

[txt] =>

08 grudnia br. Zarząd Powiatu Cieszyńskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na wspieranie zadań publicznych Powiatu Cieszyńskiego realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2018 roku z zakresu:

a)      wspierania i upowszechnia kultury fizycznej,

b)      kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

c)      turystyki i krajoznawstwa,

d)     pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

e)      edukacji,

f)       ochrony i promocji zdrowia,

g)      ochrony środowiska i przyrody.

 

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert

Szczegółowe informacje oraz druk oferty dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

[6] => [short_txt] => [7] => 2017-12-11 08:35:34 [date_add] => 2017-12-11 08:35:34 [8] => 1512977734 [date_add_stamp] => 1512977734 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-12-11 08:43:36 [data_mod] => 2017-12-11 08:43:36 [date_create] => 2017-12-11 [edu] => ) [1] => Array ( [0] => 1640 [id] => 1640 [1] => 0 [crisis] => [2] => Nasz laureat konkursu Jestem SMART 3” 2017 r. [name] => Nasz laureat konkursu Jestem SMART 3” 2017 r. [3] => nasz-laureat-konkursu-jestem-smart-3-2017-r. [url] => nasz-laureat-konkursu-jestem-smart-3-2017-r. [4] => jestem-smart-3-zdjecie.jpg [5] =>

W listopadzie 2017 roku do konkursu „Jestem SMART” zgłosiło się ponad 250 szkół z całej Polski, które zrealizowały „Dzień z Technologią”. Ponad 600 nauczycieli przeprowadziło lekcje i dodatkowe zajęcia dla ponad 20 000 uczniów i rodziców!
Celem tegorocznej edycji było zachęcenie uczniów do wykorzystywania internetu i urządzeń mobilnych w sposób praktyczny i świadomy w szkole i poza nią. Zadanie konkursowe polegało na zorganizowaniu przez szkołę wydarzenia promującego wykorzystanie nowoczesnych technologii. Wydarzenie mogło mieć formę m.in.: zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, apelu, przedstawienia czy festynu.
W tym konkursie najwięcej zależało od pomysłowości nauczycieli i zaangażowania uczniów. Należało pokazać, że nowoczesna technologia nie jest w szkole obca.

Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Szkoła Podstawowa nr 8 w Cieszynie za zorganizowanie "Festiwalu nowoczesnych technologii w szkole"a koordynatorki Pani Monika Lenartowicz, Pani Marta Koplejewska oraz Pani Barbara Bestwina odebrały podczas uroczystej gali w Hotelu Gwarek w Ustroniu nagrody w postaci smartfonów C5 Max oraz interaktywnego monitora LED 55 cali „my board”!

 

[txt] =>

W listopadzie 2017 roku do konkursu „Jestem SMART” zgłosiło się ponad 250 szkół z całej Polski, które zrealizowały „Dzień z Technologią”. Ponad 600 nauczycieli przeprowadziło lekcje i dodatkowe zajęcia dla ponad 20 000 uczniów i rodziców!
Celem tegorocznej edycji było zachęcenie uczniów do wykorzystywania internetu i urządzeń mobilnych w sposób praktyczny i świadomy w szkole i poza nią. Zadanie konkursowe polegało na zorganizowaniu przez szkołę wydarzenia promującego wykorzystanie nowoczesnych technologii. Wydarzenie mogło mieć formę m.in.: zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, apelu, przedstawienia czy festynu.
W tym konkursie najwięcej zależało od pomysłowości nauczycieli i zaangażowania uczniów. Należało pokazać, że nowoczesna technologia nie jest w szkole obca.

Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Szkoła Podstawowa nr 8 w Cieszynie za zorganizowanie "Festiwalu nowoczesnych technologii w szkole"a koordynatorki Pani Monika Lenartowicz, Pani Marta Koplejewska oraz Pani Barbara Bestwina odebrały podczas uroczystej gali w Hotelu Gwarek w Ustroniu nagrody w postaci smartfonów C5 Max oraz interaktywnego monitora LED 55 cali „my board”!

 

[6] => Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Szkoła Podstawowa nr 8 w Cieszynie za zorganizowanie "Festiwalu nowoczesnych technologii w szkole". [short_txt] => Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Szkoła Podstawowa nr 8 w Cieszynie za zorganizowanie "Festiwalu nowoczesnych technologii w szkole". [7] => 2017-12-11 08:25:41 [date_add] => 2017-12-11 08:25:41 [8] => 1512977141 [date_add_stamp] => 1512977141 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-12-12 09:37:01 [data_mod] => 2017-12-12 09:37:01 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_jestem-smart-3-zdjecie.jpg [small] => ./files/news/s163x108_jestem-smart-3-zdjecie.jpg [full] => ./files/news/s800x600_jestem-smart-3-zdjecie.jpg ) [date_create] => 2017-12-11 [edu] => ) [2] => Array ( [0] => 1639 [id] => 1639 [1] => 0 [crisis] => [2] => Nowy most już gotowy [name] => Nowy most już gotowy [3] => nowy-most-juz-gotowy [url] => nowy-most-juz-gotowy [4] => img8207resize.jpg [5] =>

 ZADANIE INWESTYCYJNE OBEJMOWAŁO:
- rozbiórkę istniejącego mostu nad ciekiem Młynówka w ciągu Al. Łyska,
- budowę nowego mostu nad ciekiem Młynówka w ciągu Al. Łyska oraz kładki pieszo-rowerowej,
- wykonanie poszerzenia odcinka chodnika,
- przebudowę skrzyżowania z ul. Bolko Kantora,
- budowę odcinka kanalizacji deszczowej oraz budowę wylotów brzegowych W1 oraz W2 do rzeki Puńcówki,
- montaż barier ochronnych na moście i balustrad na kładce pieszo-rowerowej,
- przebudowę uzbrojenia techniczne kolidującego z inwestycją (sieć teletechniczna i gazowa).


Wartość umowna zadania wyniosła nieco ponad milion zł, z czego ponad 0,5 mln zł stanowią środki pozyskane z budżetu państwa ze środków z Rezerwy Subwencji Ogólnej, a resztę po połowie wyłożą Powiat i Miasto Cieszyn - mówi Starosta Cieszyński Janusz Król.
Wykonawcą robót była firma Zakład Budowlany „MOST-BUD” Eugeniusz Klimczak z Bielska-Białej, a nadzór Inwestorski sprawowała firma R.H.KONtrakt mgr inż. Rafał Heller ze Skoczowa.
W dniu 21 czerwca odbyło się przekazanie placu budowy w/w zadania, a zakończenie prac nastąpiło w dniu 7 grudnia br. Jednostką prowadzącą inwestycję był Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie.

 

[txt] =>

 ZADANIE INWESTYCYJNE OBEJMOWAŁO:
- rozbiórkę istniejącego mostu nad ciekiem Młynówka w ciągu Al. Łyska,
- budowę nowego mostu nad ciekiem Młynówka w ciągu Al. Łyska oraz kładki pieszo-rowerowej,
- wykonanie poszerzenia odcinka chodnika,
- przebudowę skrzyżowania z ul. Bolko Kantora,
- budowę odcinka kanalizacji deszczowej oraz budowę wylotów brzegowych W1 oraz W2 do rzeki Puńcówki,
- montaż barier ochronnych na moście i balustrad na kładce pieszo-rowerowej,
- przebudowę uzbrojenia techniczne kolidującego z inwestycją (sieć teletechniczna i gazowa).


Wartość umowna zadania wyniosła nieco ponad milion zł, z czego ponad 0,5 mln zł stanowią środki pozyskane z budżetu państwa ze środków z Rezerwy Subwencji Ogólnej, a resztę po połowie wyłożą Powiat i Miasto Cieszyn - mówi Starosta Cieszyński Janusz Król.
Wykonawcą robót była firma Zakład Budowlany „MOST-BUD” Eugeniusz Klimczak z Bielska-Białej, a nadzór Inwestorski sprawowała firma R.H.KONtrakt mgr inż. Rafał Heller ze Skoczowa.
W dniu 21 czerwca odbyło się przekazanie placu budowy w/w zadania, a zakończenie prac nastąpiło w dniu 7 grudnia br. Jednostką prowadzącą inwestycję był Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie.

 

[6] => Powiat Cieszyński zakończył kolejną inwestycję na drogach, przebudowę mostu nad ciekiem Młynówka w ciągu Al. Jana Łyska w Cieszynie w rejonie skrzyżowania z ul. Bolko Kantora. [short_txt] => Powiat Cieszyński zakończył kolejną inwestycję na drogach, przebudowę mostu nad ciekiem Młynówka w ciągu Al. Jana Łyska w Cieszynie w rejonie skrzyżowania z ul. Bolko Kantora. [7] => 2017-12-07 10:03:55 [date_add] => 2017-12-07 10:03:55 [8] => 1512637435 [date_add_stamp] => 1512637435 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 83.7.115.3 [IP] => 83.7.115.3 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-12-07 18:58:48 [data_mod] => 2017-12-07 18:58:48 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_img8207resize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_img8207resize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_img8207resize.jpg ) [date_create] => 2017-12-07 [edu] => ) [3] => Array ( [0] => 1349 [id] => 1349 [1] => 0 [crisis] => [2] => Mikołaj w Szpitalu [name] => Mikołaj w Szpitalu [3] => mikolaj-w-szpitalu [url] => mikolaj-w-szpitalu [4] => glowne-a.jpg [5] =>

Akcja czytelnicza „Bajki, które leczą”, zakończona świątecznymi upominkami, sprawiła, że mali pacjenci, choć przez chwilę zapominali o chorobie, a na ich twarzyczkach pojawiał się uśmiech. Dużą radość sprawił dzieciom święty Mikołaj, przybywający z workiem prezentów, przy dźwięku dzwoneczka i grupą „aniołków”- uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie pod opieką pedagoga Wiktorii Wacławik-Liszki. Całej grupie mikołajkowej, towarzyszył uśmiechnięty personel medyczny: ordynatorzy obu oddziałów, lekarze i pielęgniarki. Koordynatorami obu edycji, tegorocznej akcji czytania w szpitalu byli: Barbara Kłosowska - Kierownik Biura Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego i Beata Parchańska - Koordynator ds. Bibliotek Publicznych Biblioteki Miejskiej w Cieszynie oraz wolontariuszka Pani Jadwiga Przywara. Organizatorzy zadbali także o dyplomy i słodkie upominki dla zespołu wolontariuszy. Sesję zdjęciową zrealizowała Pani Beata Karnas – Greń z Sekcji Promocji Zdrowia ZZOZ Szpitala Śląskiego w Cieszynie.

[txt] =>

Akcja czytelnicza „Bajki, które leczą”, zakończona świątecznymi upominkami, sprawiła, że mali pacjenci, choć przez chwilę zapominali o chorobie, a na ich twarzyczkach pojawiał się uśmiech. Dużą radość sprawił dzieciom święty Mikołaj, przybywający z workiem prezentów, przy dźwięku dzwoneczka i grupą „aniołków”- uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie pod opieką pedagoga Wiktorii Wacławik-Liszki. Całej grupie mikołajkowej, towarzyszył uśmiechnięty personel medyczny: ordynatorzy obu oddziałów, lekarze i pielęgniarki. Koordynatorami obu edycji, tegorocznej akcji czytania w szpitalu byli: Barbara Kłosowska - Kierownik Biura Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego i Beata Parchańska - Koordynator ds. Bibliotek Publicznych Biblioteki Miejskiej w Cieszynie oraz wolontariuszka Pani Jadwiga Przywara. Organizatorzy zadbali także o dyplomy i słodkie upominki dla zespołu wolontariuszy. Sesję zdjęciową zrealizowała Pani Beata Karnas – Greń z Sekcji Promocji Zdrowia ZZOZ Szpitala Śląskiego w Cieszynie.

[6] => Jak co roku, Mikołaj wraz z Aniołkami, zawitał z upominkami i słodyczami do chorych dzieci na Oddziale Pediatrycznym i Oddziale Chirurgicznym dla Dzieci ZZOZ Szpitala Śląskiego w Cieszynie. [short_txt] => Jak co roku, Mikołaj wraz z Aniołkami, zawitał z upominkami i słodyczami do chorych dzieci na Oddziale Pediatrycznym i Oddziale Chirurgicznym dla Dzieci ZZOZ Szpitala Śląskiego w Cieszynie. [7] => 2017-12-06 12:51:34 [date_add] => 2017-12-06 12:51:34 [8] => 1512561094 [date_add_stamp] => 1512561094 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 1 [show_in_health] => 1 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-12-07 10:00:23 [data_mod] => 2017-12-07 10:00:23 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_glowne-a.jpg [small] => ./files/news/s163x108_glowne-a.jpg [full] => ./files/news/s800x600_glowne-a.jpg ) [date_create] => 2017-12-06 [edu] => ) [4] => Array ( [0] => 1638 [id] => 1638 [1] => 0 [crisis] => [2] => Uczcili pamięć Marszałka [name] => Uczcili pamięć Marszałka [3] => uczcili-pamiec-marszalka [url] => uczcili-pamiec-marszalka [4] => img8125resize.jpg [5] =>

5 grudnia 1867 r. w Zułowie na Wileńszczyźnie urodził się  Marszałek Józef Piłsudski, jeden z ojców polskiej niepodległości, żołnierz i mąż stanu, którego  dokonania uznawane są za jedne z najważniejszych symboli odrodzenia niepodległej Polski  w 1918 roku. Pamięć wielkiego wodza uczciła dziś delegacja Powiatu Cieszyńskiego w składzie: Starosta Janusz Król, Wicestarosta Maria Cieślar oraz Sekretarz Józef Waschut, składając kwiaty pod  tablicą pamiątkową Marszałka Józefa Piłsudskiego na ulicy Głębokiej w Cieszynie. 

[txt] =>

5 grudnia 1867 r. w Zułowie na Wileńszczyźnie urodził się  Marszałek Józef Piłsudski, jeden z ojców polskiej niepodległości, żołnierz i mąż stanu, którego  dokonania uznawane są za jedne z najważniejszych symboli odrodzenia niepodległej Polski  w 1918 roku. Pamięć wielkiego wodza uczciła dziś delegacja Powiatu Cieszyńskiego w składzie: Starosta Janusz Król, Wicestarosta Maria Cieślar oraz Sekretarz Józef Waschut, składając kwiaty pod  tablicą pamiątkową Marszałka Józefa Piłsudskiego na ulicy Głębokiej w Cieszynie. 

[6] => Dzisiaj przypada 150. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego. Pamięć Marszałka nazywanego ojcem niepodległości uczciły Władze Powiatu Cieszyńskiego. [short_txt] => Dzisiaj przypada 150. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego. Pamięć Marszałka nazywanego ojcem niepodległości uczciły Władze Powiatu Cieszyńskiego. [7] => 2017-12-05 13:05:55 [date_add] => 2017-12-05 13:05:55 [8] => 1512475555 [date_add_stamp] => 1512475555 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-12-05 14:00:49 [data_mod] => 2017-12-05 14:00:49 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_img8125resize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_img8125resize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_img8125resize.jpg ) [date_create] => 2017-12-05 [edu] => ) [5] => Array ( [0] => 1637 [id] => 1637 [1] => 0 [crisis] => [2] => Nabór członków do komisji konkursowych opiniujących oferty [name] => Nabór członków do komisji konkursowych opiniujących oferty [3] => nabor-czlonkow-do-komisji-konkursowych-opiniujacych-oferty [url] => nabor-czlonkow-do-komisji-konkursowych-opiniujacych-oferty [4] => [img] => [5] =>

 - realizacji programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w roku 2018,

- realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w roku 2018,

zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej Opiniującej Oferty (zwanej dalej komisją) złożone w w/w otwartym konkursie ofert.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji wchodzą m.in. osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy.

Zadaniem komisji jest opiniowanie ofert, które napłynęły w ramach konkursu, zgodnie z kryteriami przyjętymi w otwartym konkursie ofert. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i zawarciu umowy na realizację przedmiotowego zadania lub odmowie zawarcia takiej umowy podejmuje w drodze uchwały Zarząd Powiatu Cieszyńskiego po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia komisji.

Członkowie komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tzn. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami. Do w/w wyłączeń stosuje się także przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 1257) dotyczące wyłączenia pracownika.

Udział w pracach komisji konkursowej ma charakter społeczny.

 

Do komisji może przystąpić osoba, która:

• została wskazana przez organizację pozarządową/podmiot wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę na terenie powiatu cieszyńskiego,

• posiada obywatelstwo polskie,

• ma nieposzlakowaną opinię,

• korzysta z pełni praw publicznych,

• wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Zgłoszenia (Formularz nr 1 lub 2) do udziału w komisji można składać osobiście lub przesłać pocztą na wskazany adres (decyduje data wpływu zgłoszenia) do dnia 07 grudnia 2017 r. do godz. 15:00. w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie (43-400) przy ul. Bobreckiej 29, z dopiskiem: „Zgłoszenie do Komisji Konkursowej Opiniującej Oferty”.

W skład komisji wchodzą maksymalnie 2 osoby reprezentujące organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z powyższym, w przypadku dużej liczby chętnych, o zakwalifikowaniu się do udziału w komisji decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

Informacja o wynikach naboru do komisji umieszczona zostanie na stronie internetowej: www.bip.powiat.cieszyn.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe / Nabory do komisji”.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pod nr tel.: 33/ 4777 119, e–mail: sekretariat@pcpr.cieszyn.pl, a.ogierman@pcpr.cieszyn.pl

[txt] =>

 - realizacji programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w roku 2018,

- realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w roku 2018,

zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej Opiniującej Oferty (zwanej dalej komisją) złożone w w/w otwartym konkursie ofert.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji wchodzą m.in. osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy.

Zadaniem komisji jest opiniowanie ofert, które napłynęły w ramach konkursu, zgodnie z kryteriami przyjętymi w otwartym konkursie ofert. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i zawarciu umowy na realizację przedmiotowego zadania lub odmowie zawarcia takiej umowy podejmuje w drodze uchwały Zarząd Powiatu Cieszyńskiego po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia komisji.

Członkowie komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tzn. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami. Do w/w wyłączeń stosuje się także przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 1257) dotyczące wyłączenia pracownika.

Udział w pracach komisji konkursowej ma charakter społeczny.

 

Do komisji może przystąpić osoba, która:

• została wskazana przez organizację pozarządową/podmiot wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę na terenie powiatu cieszyńskiego,

• posiada obywatelstwo polskie,

• ma nieposzlakowaną opinię,

• korzysta z pełni praw publicznych,

• wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Zgłoszenia (Formularz nr 1 lub 2) do udziału w komisji można składać osobiście lub przesłać pocztą na wskazany adres (decyduje data wpływu zgłoszenia) do dnia 07 grudnia 2017 r. do godz. 15:00. w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie (43-400) przy ul. Bobreckiej 29, z dopiskiem: „Zgłoszenie do Komisji Konkursowej Opiniującej Oferty”.

W skład komisji wchodzą maksymalnie 2 osoby reprezentujące organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z powyższym, w przypadku dużej liczby chętnych, o zakwalifikowaniu się do udziału w komisji decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

Informacja o wynikach naboru do komisji umieszczona zostanie na stronie internetowej: www.bip.powiat.cieszyn.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe / Nabory do komisji”.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pod nr tel.: 33/ 4777 119, e–mail: sekretariat@pcpr.cieszyn.pl, a.ogierman@pcpr.cieszyn.pl

[6] => W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na: [short_txt] => W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na: [7] => 2017-12-01 10:33:41 [date_add] => 2017-12-01 10:33:41 [8] => 1512120821 [date_add_stamp] => 1512120821 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 83.4.234.89 [IP] => 83.4.234.89 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-12-01 10:35:42 [data_mod] => 2017-12-01 10:35:42 [date_create] => 2017-12-01 [edu] => ) [6] => Array ( [0] => 1636 [id] => 1636 [1] => 0 [crisis] => [2] => Otwarte konkursy ofert [name] => Otwarte konkursy ofert [3] => otwarte-konkursy-ofert [url] => otwarte-konkursy-ofert [4] => [img] => [5] =>

 obejmujących:

1) realizację programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w roku 2018,

2) realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w roku 2018,

 Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Organizacje pozarządowe / Otwarte konkursy ofert

 

[txt] =>

 obejmujących:

1) realizację programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w roku 2018,

2) realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w roku 2018,

 Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Organizacje pozarządowe / Otwarte konkursy ofert

 

[6] => Zarząd Powiatu Cieszyńskiego uchwałami nr 764/ZP/V/17 oraz 765/ZP/V/17 z dnia 30.11. br. ogłosił otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej [short_txt] => Zarząd Powiatu Cieszyńskiego uchwałami nr 764/ZP/V/17 oraz 765/ZP/V/17 z dnia 30.11. br. ogłosił otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej [7] => 2017-12-01 08:47:44 [date_add] => 2017-12-01 08:47:44 [8] => 1512114464 [date_add_stamp] => 1512114464 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 83.4.212.87 [IP] => 83.4.212.87 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-12-01 08:54:20 [data_mod] => 2017-12-01 08:54:20 [date_create] => 2017-12-01 [edu] => ) [7] => Array ( [0] => 1635 [id] => 1635 [1] => 0 [crisis] => [2] => Czytelnicy z powiatu wybrali [name] => Czytelnicy z powiatu wybrali [3] => czytelnicy-z-powiatu-wybrali [url] => czytelnicy-z-powiatu-wybrali [4] => img8106resize.jpg [5] =>

Już po raz trzeci Biblioteka Miejska w Cieszynie, pełniąca zadania biblioteki powiatowej i Starostwo Powiatowe w Cieszynie byli organizatorami Konkursu na Najlepszego Bibliotekarza Powiatu Cieszyńskiego Roku 2017.

Istotnym celem konkursu było wyłonienie bibliotekarza, który wyróżnia się kreatywnością
i wyjątkową aktywnością, nowatorskimi pomysłami, realizacją ciekawych przedsięwzięć, pozyskaniem środków na cele biblioteczne, pracą dla społeczności lokalnej, ciekawymi inicjatywami w sektorze książki i czytelnictwa.

Konkurs składał się z 3 etapów. Najpierw czytelnicy zgłaszali do Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, pełniącej zadania biblioteki powiatowej kandydatury bibliotekarzy do konkursu, następnie Organizatorzy weryfikowali je pod względem formalnym i merytorycznym oraz ustalali listę nominowanych osób do tytułu „Najlepszego Bibliotekarza Powiatu Cieszyńskiego Roku 2017”. Ostatnim etapem konkursu było głosowanie na Portalu Śląska Cieszyńskiego OX.PL.

Decyzją czytelników Tytuł Najlepszego Bibliotekarza Roku 2017 otrzymała KATARZYNA GAWLAS z Biblioteki Publicznej w Skoczowie.

Pani Katarzyna Gawlas od 11 lat pracuje w Wypożyczalni dla dorosłych  Biblioteki Publicznej
w Skoczowie.  Oprócz udostępniania książek, zajmuje się również organizacją imprez i spotkań autorskich. Z powodzeniem pozyskuje środki na działalność kulturalną skoczowskiej biblioteki. Zrealizowała m.in. projekty dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

[txt] =>

Już po raz trzeci Biblioteka Miejska w Cieszynie, pełniąca zadania biblioteki powiatowej i Starostwo Powiatowe w Cieszynie byli organizatorami Konkursu na Najlepszego Bibliotekarza Powiatu Cieszyńskiego Roku 2017.

Istotnym celem konkursu było wyłonienie bibliotekarza, który wyróżnia się kreatywnością
i wyjątkową aktywnością, nowatorskimi pomysłami, realizacją ciekawych przedsięwzięć, pozyskaniem środków na cele biblioteczne, pracą dla społeczności lokalnej, ciekawymi inicjatywami w sektorze książki i czytelnictwa.

Konkurs składał się z 3 etapów. Najpierw czytelnicy zgłaszali do Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, pełniącej zadania biblioteki powiatowej kandydatury bibliotekarzy do konkursu, następnie Organizatorzy weryfikowali je pod względem formalnym i merytorycznym oraz ustalali listę nominowanych osób do tytułu „Najlepszego Bibliotekarza Powiatu Cieszyńskiego Roku 2017”. Ostatnim etapem konkursu było głosowanie na Portalu Śląska Cieszyńskiego OX.PL.

Decyzją czytelników Tytuł Najlepszego Bibliotekarza Roku 2017 otrzymała KATARZYNA GAWLAS z Biblioteki Publicznej w Skoczowie.

Pani Katarzyna Gawlas od 11 lat pracuje w Wypożyczalni dla dorosłych  Biblioteki Publicznej
w Skoczowie.  Oprócz udostępniania książek, zajmuje się również organizacją imprez i spotkań autorskich. Z powodzeniem pozyskuje środki na działalność kulturalną skoczowskiej biblioteki. Zrealizowała m.in. projekty dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

[6] => Katarzyna Gawlas z Biblioteki Publicznej w Skoczowie decyzją czytelników z powiatu cieszyńskiego zdobyła Tytuł Najlepszego Bibliotekarza Roku 2017. [short_txt] => Katarzyna Gawlas z Biblioteki Publicznej w Skoczowie decyzją czytelników z powiatu cieszyńskiego zdobyła Tytuł Najlepszego Bibliotekarza Roku 2017. [7] => 2017-11-29 09:42:21 [date_add] => 2017-11-29 09:42:21 [8] => 1511944941 [date_add_stamp] => 1511944941 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-11-29 14:17:55 [data_mod] => 2017-11-29 14:17:55 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_img8106resize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_img8106resize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_img8106resize.jpg ) [date_create] => 2017-11-29 [edu] => ) )

Aktualności


Fundacja

© 2016 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Designed by: Strony Dla Firm

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X