Facebook_icon
zoom in zoom out high contrast
A A A
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

Kategorie


Mapka powiatuArray ( [0] => Array ( [0] => 1709 [id] => 1709 [1] => 0 [crisis] => [2] => Kwalifikacja zakończona [name] => Kwalifikacja zakończona [3] => kwalifikacja-zakonczona [url] => kwalifikacja-zakonczona [4] => img9120resize.jpg [5] =>

Listy z podziękowaniami za zaangażowanie i sumienne wypełnianie obowiązków całemu zespołowi wręczył natomiast Wojskowy Komendant Uzupełnień w Bielsku-Białej mjr Tomasz Maj.
Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu Cieszyńskiego wydała 937 orzeczeń w sprawie zdolności do czynnej służby wojskowej. Przed komisją stawali głównie mężczyźni urodzeni w roku 1999 - łącznie było ich 886 i 19- stu z rocznika starszego. Kwalifikacja objęła także 32 panie, które posiadają lub są w trakcie uzyskiwania wykształcenia na kierunkach medycznych. Za zdolnych do czynnej służby wojskowej uznano 771 mężczyzn. Czasową niezdolność do służby wojskowej komisja orzekła w 5 przypadkach. Kategorię D zdolności do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej otrzymało 67 mężczyzn. W przypadku 43 mężczyzn komisja orzekła, że są oni trwale i całkowicie niezdolni do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
 

[txt] =>

Listy z podziękowaniami za zaangażowanie i sumienne wypełnianie obowiązków całemu zespołowi wręczył natomiast Wojskowy Komendant Uzupełnień w Bielsku-Białej mjr Tomasz Maj.
Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu Cieszyńskiego wydała 937 orzeczeń w sprawie zdolności do czynnej służby wojskowej. Przed komisją stawali głównie mężczyźni urodzeni w roku 1999 - łącznie było ich 886 i 19- stu z rocznika starszego. Kwalifikacja objęła także 32 panie, które posiadają lub są w trakcie uzyskiwania wykształcenia na kierunkach medycznych. Za zdolnych do czynnej służby wojskowej uznano 771 mężczyzn. Czasową niezdolność do służby wojskowej komisja orzekła w 5 przypadkach. Kategorię D zdolności do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej otrzymało 67 mężczyzn. W przypadku 43 mężczyzn komisja orzekła, że są oni trwale i całkowicie niezdolni do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
 

[6] => Od pierwszego lutego br. w powiecie cieszyńskim trwała kwalifikacja wojskowa. Na zakończenie za sprawną pracę członkom komisji podziękował Starosta Cieszyński Janusz Król. [short_txt] => Od pierwszego lutego br. w powiecie cieszyńskim trwała kwalifikacja wojskowa. Na zakończenie za sprawną pracę członkom komisji podziękował Starosta Cieszyński Janusz Król. [7] => 2018-03-16 12:37:04 [date_add] => 2018-03-16 12:37:04 [8] => 1521200224 [date_add_stamp] => 1521200224 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2018-03-16 14:08:57 [data_mod] => 2018-03-16 14:08:57 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_img9120resize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_img9120resize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_img9120resize.jpg ) [date_create] => 2018-03-16 [edu] => ) [1] => Array ( [0] => 1708 [id] => 1708 [1] => 0 [crisis] => [2] => Przebudowa Cieszyńskiej w Dzięgielowie [name] => Przebudowa Cieszyńskiej w Dzięgielowie [3] => przebudowa-cieszynskiej-w-dziegielowie [url] => przebudowa-cieszynskiej-w-dziegielowie [4] => p1070412resize.jpg [5] =>

pn.: „Przebudowa ciągu drogi powiatowej 2608S na odcinku ok. 5,9 km, od obrębu posesji nr 194 przy ul. Cieszyńskiej w Puńcowie do obrębu skrzyżowania przy Zamku w Dzięgielowie” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
Wykonawcą robót jest firma FBSerwis S.A. z Warszawy, a nadzór Inwestorski sprawować będzie firma „R.H.KONtrakt” R. Heller z Skoczowa. W dniu 16.03.2018r. nastąpiło przekazanie placu budowy ww. zadania.
Zadanie inwestycyjne obejmuje m.in.:
 wykonanie nowej konstrukcji jezdni na długości 505 m dostosowując odcinek drogi do docelowego ruchu KR3, nośności 100kN (klasa drogi Z),
 poszerzenie jezdni do szerokości 6,0m,
 wykonanie odcinka chodnika o szerokości 1,5m – 2,0m,
 wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych o nawierzchni z kruszywa o szer. 1m,
 budowę odcinków kanalizacji deszczowej,
 wykonanie odcinkowo rowów przydrożnych,
 przebudowę przepustu skrzynkowego,
 wykonanie dwóch peronów autobusowych,
 wykonanie wiaty przystankowej w rejonie Szkoły Podstawowej,
 przebudowę zjazdów do posesji,
 budowę miejsc postojowych w pasie drogowym 10 szt.,
 przebudowę skrzyżowania (korekta niwelety i geometrii wlotów) z drogą powiatową Lipową- Zamkową i drogą gminną – ul. Spacerową,
 przebudowę trzech skrzyżowań z drogami gminnymi tj. ul. Rolniczą, ul. Akacjową, ul. Targoniny,
 wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz w ramach Docelowej Organizacji Ruchu na dojeździe do przejścia dla pieszych w rejonie szkoły wybudowanie radaru z tablicą zmiennej treści (aktywną) – 2 szt. oraz przebudowa sygnalizacji ostrzegawczej nad przejściem dla pieszych w rejonie szkoły,
 przebudowę i zabezpieczenie urządzeń obcych (teletechnika, wodociągi, sieć elektroenergetyczna),
 przebudowę stacji transformatorowej.
Wartość zadania wynosi 2,4 mln zł, z czego ponad 1 mln zł stanowić będą środki pozyskane z budżetu państwa, a resztę wyłożą Powiat i Gmina Goleszów (pomoc finansowa Gminy w wysokości 260 tys. zł)- mówi Starosta Cieszyński Janusz Król.
O planowanych utrudnieniach w ruchu związanych z realizacją Inwestycji będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej Starostwa, PZDP, jak również Urzędu Gminy Goleszów. Planowany termin zakończenia inwestycji to połowa września 2018 r. Jednostką prowadzącą zadanie jest Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie.

[txt] =>

pn.: „Przebudowa ciągu drogi powiatowej 2608S na odcinku ok. 5,9 km, od obrębu posesji nr 194 przy ul. Cieszyńskiej w Puńcowie do obrębu skrzyżowania przy Zamku w Dzięgielowie” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
Wykonawcą robót jest firma FBSerwis S.A. z Warszawy, a nadzór Inwestorski sprawować będzie firma „R.H.KONtrakt” R. Heller z Skoczowa. W dniu 16.03.2018r. nastąpiło przekazanie placu budowy ww. zadania.
Zadanie inwestycyjne obejmuje m.in.:
 wykonanie nowej konstrukcji jezdni na długości 505 m dostosowując odcinek drogi do docelowego ruchu KR3, nośności 100kN (klasa drogi Z),
 poszerzenie jezdni do szerokości 6,0m,
 wykonanie odcinka chodnika o szerokości 1,5m – 2,0m,
 wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych o nawierzchni z kruszywa o szer. 1m,
 budowę odcinków kanalizacji deszczowej,
 wykonanie odcinkowo rowów przydrożnych,
 przebudowę przepustu skrzynkowego,
 wykonanie dwóch peronów autobusowych,
 wykonanie wiaty przystankowej w rejonie Szkoły Podstawowej,
 przebudowę zjazdów do posesji,
 budowę miejsc postojowych w pasie drogowym 10 szt.,
 przebudowę skrzyżowania (korekta niwelety i geometrii wlotów) z drogą powiatową Lipową- Zamkową i drogą gminną – ul. Spacerową,
 przebudowę trzech skrzyżowań z drogami gminnymi tj. ul. Rolniczą, ul. Akacjową, ul. Targoniny,
 wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz w ramach Docelowej Organizacji Ruchu na dojeździe do przejścia dla pieszych w rejonie szkoły wybudowanie radaru z tablicą zmiennej treści (aktywną) – 2 szt. oraz przebudowa sygnalizacji ostrzegawczej nad przejściem dla pieszych w rejonie szkoły,
 przebudowę i zabezpieczenie urządzeń obcych (teletechnika, wodociągi, sieć elektroenergetyczna),
 przebudowę stacji transformatorowej.
Wartość zadania wynosi 2,4 mln zł, z czego ponad 1 mln zł stanowić będą środki pozyskane z budżetu państwa, a resztę wyłożą Powiat i Gmina Goleszów (pomoc finansowa Gminy w wysokości 260 tys. zł)- mówi Starosta Cieszyński Janusz Król.
O planowanych utrudnieniach w ruchu związanych z realizacją Inwestycji będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej Starostwa, PZDP, jak również Urzędu Gminy Goleszów. Planowany termin zakończenia inwestycji to połowa września 2018 r. Jednostką prowadzącą zadanie jest Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie.

[6] => Powiat Cieszyński rozpoczyna realizację zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608S w Dzięgielowie (od km 4+299,40 do km 4+804,52) w ramach inwestycji [short_txt] => Powiat Cieszyński rozpoczyna realizację zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608S w Dzięgielowie (od km 4+299,40 do km 4+804,52) w ramach inwestycji [7] => 2018-03-16 12:21:38 [date_add] => 2018-03-16 12:21:38 [8] => 1521199298 [date_add_stamp] => 1521199298 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2018-03-16 12:55:54 [data_mod] => 2018-03-16 12:55:54 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_p1070412resize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_p1070412resize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_p1070412resize.jpg ) [date_create] => 2018-03-16 [edu] => ) [2] => Array ( [0] => 1707 [id] => 1707 [1] => 0 [crisis] => [2] => Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym [name] => Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym [3] => stypendia-dla-dzieci-w-ciezkim-stanie-klinicznym [url] => stypendia-dla-dzieci-w-ciezkim-stanie-klinicznym [4] => stypendia-spes--grafika-2018.jpg [5] =>

 a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem stypendium.

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.


Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin - jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina.
Wnioski przyjmowane są  dnia 5 kwietnia 2018 roku
Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, nie ukończyło 25 roku życia, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem stypendium.

Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl

 

[txt] =>

 a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem stypendium.

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.


Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin - jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina.
Wnioski przyjmowane są  dnia 5 kwietnia 2018 roku
Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, nie ukończyło 25 roku życia, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem stypendium.

Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl

 

[6] => Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, nie ukończyło 25 roku życia, [short_txt] => Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, nie ukończyło 25 roku życia, [7] => 2018-03-16 07:38:09 [date_add] => 2018-03-16 07:38:09 [8] => 1521182289 [date_add_stamp] => 1521182289 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2018-03-16 07:41:10 [data_mod] => 2018-03-16 07:41:10 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_stypendia-spes--grafika-2018.jpg [small] => ./files/news/s163x108_stypendia-spes--grafika-2018.jpg [full] => ./files/news/s800x600_stypendia-spes--grafika-2018.jpg ) [date_create] => 2018-03-16 [edu] => ) [3] => Array ( [0] => 1680 [id] => 1680 [1] => 0 [crisis] => [2] => KONKURS „ZDROWIE PO CIESZYŃSKU” [name] => KONKURS „ZDROWIE PO CIESZYŃSKU” [3] => konkurs-zdrowie-po-cieszynsku [url] => konkurs-zdrowie-po-cieszynsku [4] => 1254zdrowie-po-cieszynsku-2018-3b.jpg [5] =>

który propaguje zdrowy styl życia, w połączeniu z kulturą i tradycją Śląska Cieszyńskiego.
Proponujemy do wyboru trzy kategorie: literacką na bajkę lub baśń, teatralną na scenkę rodzajową oraz edukacyjną na grę towarzyską. Można uczestniczyć we wszystkich lub w wybranej kategorii oddzielnie. Zgłoszenia konkursowe, w tym prace i załączniki, przyjmowane będą wg regulaminu do dnia 9 kwietnia br.
Finał konkursu z przeglądem zgłoszonych scenek teatralnych oraz nagrodami dla laureatów wszystkich kategorii konkursu odbędzie się 24 kwietnia br. o godz. 10.00 w Zespole Szkół Technicznych w Cieszynie przy ul. Frysztackiej 48. W przypadku dużej ilości scenek, odbędzie się dodatkowy finał 23.04.br wg ustaleń i dodatkowych powiadomień.
Gwarantujemy atrakcyjne nagrody, poczęstunek i dużo pozytywnych emocji.
Regulamin, załączniki i plakat są dostępne na stronie: www.powiat.cieszyn.pl, w kategorii po prawej „Zdrowie”, w zakładce „Konkursy z nagrodami”.
Kontakt: Biuro Promocji Zdrowia Starostwo Powiatowe 43-400 Cieszyn ul. Bobrecka 29, pokój 216, tel. 33 47 77 216, kom. 534 967 028, e-mail: pz@powiat.cieszyn.pl .

 

 

[txt] =>

który propaguje zdrowy styl życia, w połączeniu z kulturą i tradycją Śląska Cieszyńskiego.
Proponujemy do wyboru trzy kategorie: literacką na bajkę lub baśń, teatralną na scenkę rodzajową oraz edukacyjną na grę towarzyską. Można uczestniczyć we wszystkich lub w wybranej kategorii oddzielnie. Zgłoszenia konkursowe, w tym prace i załączniki, przyjmowane będą wg regulaminu do dnia 9 kwietnia br.
Finał konkursu z przeglądem zgłoszonych scenek teatralnych oraz nagrodami dla laureatów wszystkich kategorii konkursu odbędzie się 24 kwietnia br. o godz. 10.00 w Zespole Szkół Technicznych w Cieszynie przy ul. Frysztackiej 48. W przypadku dużej ilości scenek, odbędzie się dodatkowy finał 23.04.br wg ustaleń i dodatkowych powiadomień.
Gwarantujemy atrakcyjne nagrody, poczęstunek i dużo pozytywnych emocji.
Regulamin, załączniki i plakat są dostępne na stronie: www.powiat.cieszyn.pl, w kategorii po prawej „Zdrowie”, w zakładce „Konkursy z nagrodami”.
Kontakt: Biuro Promocji Zdrowia Starostwo Powiatowe 43-400 Cieszyn ul. Bobrecka 29, pokój 216, tel. 33 47 77 216, kom. 534 967 028, e-mail: pz@powiat.cieszyn.pl .

 

 

[6] => Serdecznie zapraszamy uczniów wszystkich typów szkół Powiatu Cieszyńskiego do udziału w tegorocznej, szóstej edycji konkursu pt.: „ZDROWIE PO CIESZYŃSKU”, [short_txt] => Serdecznie zapraszamy uczniów wszystkich typów szkół Powiatu Cieszyńskiego do udziału w tegorocznej, szóstej edycji konkursu pt.: „ZDROWIE PO CIESZYŃSKU”, [7] => 2018-03-15 11:19:51 [date_add] => 2018-03-15 11:19:51 [8] => 1521109191 [date_add_stamp] => 1521109191 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2018-03-16 14:37:34 [data_mod] => 2018-03-16 14:37:34 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_1254zdrowie-po-cieszynsku-2018-3b.jpg [small] => ./files/news/s163x108_1254zdrowie-po-cieszynsku-2018-3b.jpg [full] => ./files/news/s800x600_1254zdrowie-po-cieszynsku-2018-3b.jpg ) [date_create] => 2018-03-15 [edu] => ) [4] => Array ( [0] => 1706 [id] => 1706 [1] => 0 [crisis] => [2] => Otwarci na współpracę [name] => Otwarci na współpracę [3] => otwarci-na-wspolprace [url] => otwarci-na-wspolprace [4] => img9071resize.jpg [5] =>

Umowa przewiduje, między innymi, promowanie przez sygnatariuszy idei, wśród których znajduje się kilka cieszyńskich instytucji, transferu wiedzy do środowiska gospodarczego, prowadzenie działań mających na celu efektywniejsze wykorzystanie potencjału naukowego i kadrowego partnerów, w tym świadczenia usług eksperckich ze strony pracowników UŚ.

Bezpośrednim realizatorem porozumienia będzie Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Ze strony Powiatu Cieszyńskiego swoje podpisy złożyli, Janusz Król – Starosta Cieszyński oraz Maria Cieślar – Wicestarosta Cieszyński. Stronę uniwersytecką reprezentował prof. dr hab. Ryszard Koziołek, Prorektor ds. Kształcenia i Studentów.

[txt] =>

Umowa przewiduje, między innymi, promowanie przez sygnatariuszy idei, wśród których znajduje się kilka cieszyńskich instytucji, transferu wiedzy do środowiska gospodarczego, prowadzenie działań mających na celu efektywniejsze wykorzystanie potencjału naukowego i kadrowego partnerów, w tym świadczenia usług eksperckich ze strony pracowników UŚ.

Bezpośrednim realizatorem porozumienia będzie Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Ze strony Powiatu Cieszyńskiego swoje podpisy złożyli, Janusz Król – Starosta Cieszyński oraz Maria Cieślar – Wicestarosta Cieszyński. Stronę uniwersytecką reprezentował prof. dr hab. Ryszard Koziołek, Prorektor ds. Kształcenia i Studentów.

[6] => W dniu 14 marca, podczas dni otwartych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Powiatem Cieszyńskim a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. [short_txt] => W dniu 14 marca, podczas dni otwartych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Powiatem Cieszyńskim a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. [7] => 2018-03-14 13:34:01 [date_add] => 2018-03-14 13:34:01 [8] => 1521030841 [date_add_stamp] => 1521030841 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2018-03-14 13:40:16 [data_mod] => 2018-03-14 13:40:16 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_img9071resize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_img9071resize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_img9071resize.jpg ) [date_create] => 2018-03-14 [edu] => ) [5] => Array ( [0] => 1705 [id] => 1705 [1] => 0 [crisis] => [2] => Międzynarodowe rozmowy o zdrowiu, środowisku i życiu w LO Wisła [name] => Międzynarodowe rozmowy o zdrowiu, środowisku i życiu w LO Wisła [3] => miedzynarodowe-rozmowy-o-zdrowiu-srodowisku-i-zyciu-w-lo-wisla [url] => miedzynarodowe-rozmowy-o-zdrowiu-srodowisku-i-zyciu-w-lo-wisla [4] => erasmus-1resize.jpg [5] =>

Erasmus+. Spotkanie w wiślańskim Liceum było pierwszym z pięciu zaplanowanych w ramach projektu „Health, environment and life”, finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
Młodzież podczas spotkania dzieliła się przeprowadzonymi w swoich krajach badaniami i analizami dotyczącymi przyczyn zanieczyszczenia powietrza, wody czy hałasu oraz ich wpływu na zdrowie i życie człowieka. Uczniowie dyskutowali także nad przyczynami tych zanieczyszczeń i możliwościami ich redukcji. Warsztaty prowadzone przez nauczycieli biologii i geografii wiślańskiego Liceum pobudzały również wyobraźnię uczniów oraz pokazywały, że tworzymy dużą sieć połączeń oraz zależności ekologiczno-środwiskowo-zdrowotnych.
Podczas spotkania z Burmistrzem miasta, panem Tomaszem Bujokiem, uczestnicy projektu mogli również zapoznać się z działaniami niwelującymi zanieczyszczenie powietrza i wody w gminie Wisła.
Młodzież zwiedziła także elektrownię szczytowo-pompową w Porąbce Żar, gdzie mogła zapoznać się z produkcją „zielonej energii”, wykorzystującą odnawialne i ekologiczne źródła energii. Z kolei w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej uczniowie zapoznali się z działaniami Nadleśnictwa Wisła, związanymi z przebudową lasów w Beskidach, reintrodukcją głuszca oraz edukacją ekologiczną prowadzoną dla mieszkańców regionu.
Podczas spotkania nie brakowało również czasu na zwiedzanie miasta, aktywność sportową oraz gry i zabawy.
Uczestnicy projektu już przygotowują się do kolejnego spotkania, które się odbędzie w maju na Węgrzech.

[txt] =>

Erasmus+. Spotkanie w wiślańskim Liceum było pierwszym z pięciu zaplanowanych w ramach projektu „Health, environment and life”, finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
Młodzież podczas spotkania dzieliła się przeprowadzonymi w swoich krajach badaniami i analizami dotyczącymi przyczyn zanieczyszczenia powietrza, wody czy hałasu oraz ich wpływu na zdrowie i życie człowieka. Uczniowie dyskutowali także nad przyczynami tych zanieczyszczeń i możliwościami ich redukcji. Warsztaty prowadzone przez nauczycieli biologii i geografii wiślańskiego Liceum pobudzały również wyobraźnię uczniów oraz pokazywały, że tworzymy dużą sieć połączeń oraz zależności ekologiczno-środwiskowo-zdrowotnych.
Podczas spotkania z Burmistrzem miasta, panem Tomaszem Bujokiem, uczestnicy projektu mogli również zapoznać się z działaniami niwelującymi zanieczyszczenie powietrza i wody w gminie Wisła.
Młodzież zwiedziła także elektrownię szczytowo-pompową w Porąbce Żar, gdzie mogła zapoznać się z produkcją „zielonej energii”, wykorzystującą odnawialne i ekologiczne źródła energii. Z kolei w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej uczniowie zapoznali się z działaniami Nadleśnictwa Wisła, związanymi z przebudową lasów w Beskidach, reintrodukcją głuszca oraz edukacją ekologiczną prowadzoną dla mieszkańców regionu.
Podczas spotkania nie brakowało również czasu na zwiedzanie miasta, aktywność sportową oraz gry i zabawy.
Uczestnicy projektu już przygotowują się do kolejnego spotkania, które się odbędzie w maju na Węgrzech.

[6] => Młodzież „Stalmacha” oraz uczniowie z Niemiec, Włoch, Słowacji i Węgier dyskutowali nad wpływem warunków środowiska na nasze zdrowie i życie podczas tygodniowego spotkania, zorganizowanego w ramach [short_txt] => Młodzież „Stalmacha” oraz uczniowie z Niemiec, Włoch, Słowacji i Węgier dyskutowali nad wpływem warunków środowiska na nasze zdrowie i życie podczas tygodniowego spotkania, zorganizowanego w ramach [7] => 2018-03-14 11:29:50 [date_add] => 2018-03-14 11:29:50 [8] => 1521023390 [date_add_stamp] => 1521023390 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2018-03-14 11:32:31 [data_mod] => 2018-03-14 11:32:31 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_erasmus-1resize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_erasmus-1resize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_erasmus-1resize.jpg ) [date_create] => 2018-03-14 [edu] => ) [6] => Array ( [0] => 1704 [id] => 1704 [1] => 0 [crisis] => [2] => Uroczystość PRYMUS 2018 [name] => Uroczystość PRYMUS 2018 [3] => uroczystosc-prymus-2018 [url] => uroczystosc-prymus-2018 [4] => prymus-2018-zstio-w-skoczowie-20resize.jpg [5] =>

Podczas uroczystości nagrodzono również uczniów wyróżniających się w życiu szkoły, którzy w minionym roku osiągnęli sukcesy w konkursach zawodowych i przedmiotowych o randze powiatowej, ogólnopolskiej i międzynarodowej oraz w różnorodnych zawodach sportowych.
Podczas spotkania nastąpiło także uroczyste otwarcie sześciu specjalistycznych, nowoczesnych pracowni przedmiotowych z branży elektronicznej i samochodowej. Pracownie powstały dzięki realizacji projektu współfinansowanego przez Powiat Cieszyński i Fundusze Unii Europejskiej w programie Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, pod nazwą: Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną.
W uroczystości uczestniczyli wyróżnieni uczniowie wraz ze swoimi rodzicami, nauczyciele, pracodawcy oraz zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się: Małgorzata Kasztura starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej, Ludwik Kuboszek Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego, Michał Rajwa zastępca naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie, Mirosław Sitko Burmistrz Skoczowa, Beata Macura Sekretarz Gminy Skoczów, Aldona Setnicka Przewodnicząca Rady Rodziców ZSTiO w Skoczowie oraz dyrektorzy gimnazjów, których absolwentami byli nagradzani prymusi. Gospodarzem spotkania był Dyrektor ZSTiO w Skoczowie pan Tadeusz Gaś.
Dyrektor, w przemówieniu powitalnym, podkreślił rangę edukacji zawodowej w przygotowaniu młodzieży do wejścia na rynek pracy i osiągnięcia sukcesu zawodowego. Mówił o istotnym aspekcie motywowania uczniów do nauki, jakim jest szkoła wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Wspierając się filmem reklamowym, przygotowanym przez uczniów ZSTiO, uczących się w zawodach technik organizacji reklamy i fototechnik, przedstawił gościom szczegółowe informacje o wyposażeniu i profilu działań sześciu nowych pracowni zawodowych: pracowni instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych, pracowni montażu układów elektronicznych, pracowni elektrotechniki i elektroniki, pracowni diagnostyki pojazdów samochodowych oraz pracowni mechatroniki, elektrotechniki i elektroniki samochodowej.
Kończąc swą prezentację, z nieukrywaną dumą poinformował zebranych gości, iż łączny koszt utworzenia tych nowoczesnych laboratoriów zawodowych wyniósł prawie dwa miliony złotych. Wyraził także swe przekonanie, że zmodernizowana baza dydaktyczna wpłynie na podniesienie kwalifikacji i przyczyni się do rozwoju praktycznych umiejętności zawodowych uczniów.
Po przemówieniu dyrektora Tadeusza Gasia, rozpoczęła się główna część uroczystości - nagradzanie prymusów. Wyróżnieni zostali najlepsi uczniowie z każdego typu szkoły, wchodzącej w skład ZSTiO, czyli z Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia. Nagrody ufundowała Rada Rodziców. Dodatkowo pan Mirosław Sitko, burmistrz Skoczowa ufundował albumy, które otrzymali wyróżnieni uczniowie.
Grupę prymusów stanowili: Jagoda Dawidczyk, Patrycja Kumorek, Justyna Olszar, Natalia Kuczera, Karolina Haratyk, Sonia Zorychta, Natalia Madzia, Patrycja Lapczyk i Łukasz Sodowski. W gronie uczniów nagrodzonych za osiągnięcia naukowe, techniczne i sportowe znaleźli się: Jakub Czepczor, Aneta Dyczek, Klaudia Wilczak, Marcin Antonik, Dawid Lubiński, Krystian Holubek, Romana Gazda, Oskar Kotuszyński, Julia Dziedzic, Natalia Kuczera, Robert Waliczek, Damian Kuczera, Kamil Marchewka, Jakub Pietrasina, Aleksy Adamczyk i Maciej Byrtek.

[txt] =>

Podczas uroczystości nagrodzono również uczniów wyróżniających się w życiu szkoły, którzy w minionym roku osiągnęli sukcesy w konkursach zawodowych i przedmiotowych o randze powiatowej, ogólnopolskiej i międzynarodowej oraz w różnorodnych zawodach sportowych.
Podczas spotkania nastąpiło także uroczyste otwarcie sześciu specjalistycznych, nowoczesnych pracowni przedmiotowych z branży elektronicznej i samochodowej. Pracownie powstały dzięki realizacji projektu współfinansowanego przez Powiat Cieszyński i Fundusze Unii Europejskiej w programie Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, pod nazwą: Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną.
W uroczystości uczestniczyli wyróżnieni uczniowie wraz ze swoimi rodzicami, nauczyciele, pracodawcy oraz zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się: Małgorzata Kasztura starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej, Ludwik Kuboszek Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego, Michał Rajwa zastępca naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie, Mirosław Sitko Burmistrz Skoczowa, Beata Macura Sekretarz Gminy Skoczów, Aldona Setnicka Przewodnicząca Rady Rodziców ZSTiO w Skoczowie oraz dyrektorzy gimnazjów, których absolwentami byli nagradzani prymusi. Gospodarzem spotkania był Dyrektor ZSTiO w Skoczowie pan Tadeusz Gaś.
Dyrektor, w przemówieniu powitalnym, podkreślił rangę edukacji zawodowej w przygotowaniu młodzieży do wejścia na rynek pracy i osiągnięcia sukcesu zawodowego. Mówił o istotnym aspekcie motywowania uczniów do nauki, jakim jest szkoła wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Wspierając się filmem reklamowym, przygotowanym przez uczniów ZSTiO, uczących się w zawodach technik organizacji reklamy i fototechnik, przedstawił gościom szczegółowe informacje o wyposażeniu i profilu działań sześciu nowych pracowni zawodowych: pracowni instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych, pracowni montażu układów elektronicznych, pracowni elektrotechniki i elektroniki, pracowni diagnostyki pojazdów samochodowych oraz pracowni mechatroniki, elektrotechniki i elektroniki samochodowej.
Kończąc swą prezentację, z nieukrywaną dumą poinformował zebranych gości, iż łączny koszt utworzenia tych nowoczesnych laboratoriów zawodowych wyniósł prawie dwa miliony złotych. Wyraził także swe przekonanie, że zmodernizowana baza dydaktyczna wpłynie na podniesienie kwalifikacji i przyczyni się do rozwoju praktycznych umiejętności zawodowych uczniów.
Po przemówieniu dyrektora Tadeusza Gasia, rozpoczęła się główna część uroczystości - nagradzanie prymusów. Wyróżnieni zostali najlepsi uczniowie z każdego typu szkoły, wchodzącej w skład ZSTiO, czyli z Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia. Nagrody ufundowała Rada Rodziców. Dodatkowo pan Mirosław Sitko, burmistrz Skoczowa ufundował albumy, które otrzymali wyróżnieni uczniowie.
Grupę prymusów stanowili: Jagoda Dawidczyk, Patrycja Kumorek, Justyna Olszar, Natalia Kuczera, Karolina Haratyk, Sonia Zorychta, Natalia Madzia, Patrycja Lapczyk i Łukasz Sodowski. W gronie uczniów nagrodzonych za osiągnięcia naukowe, techniczne i sportowe znaleźli się: Jakub Czepczor, Aneta Dyczek, Klaudia Wilczak, Marcin Antonik, Dawid Lubiński, Krystian Holubek, Romana Gazda, Oskar Kotuszyński, Julia Dziedzic, Natalia Kuczera, Robert Waliczek, Damian Kuczera, Kamil Marchewka, Jakub Pietrasina, Aleksy Adamczyk i Maciej Byrtek.

[6] => W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie po raz dziewiętnasty odbyła się Uroczystość Prymus, czyli spotkanie z uczniami osiągającymi najlepsze wyniki w nauce. [short_txt] => W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie po raz dziewiętnasty odbyła się Uroczystość Prymus, czyli spotkanie z uczniami osiągającymi najlepsze wyniki w nauce. [7] => 2018-03-14 10:48:08 [date_add] => 2018-03-14 10:48:08 [8] => 1521020888 [date_add_stamp] => 1521020888 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2018-03-14 11:10:58 [data_mod] => 2018-03-14 11:10:58 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_prymus-2018-zstio-w-skoczowie-20resize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_prymus-2018-zstio-w-skoczowie-20resize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_prymus-2018-zstio-w-skoczowie-20resize.jpg ) [date_create] => 2018-03-14 [edu] => ) [7] => Array ( [0] => 1703 [id] => 1703 [1] => 0 [crisis] => [2] => Sztandar dla Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Śląsk Cieszyński [name] => Sztandar dla Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Śląsk Cieszyński [3] => sztandar-dla-zwiazku-zolnierzy-narodowych-sil-zbrojnych-okreg-slask-cieszynski [url] => sztandar-dla-zwiazku-zolnierzy-narodowych-sil-zbrojnych-okreg-slask-cieszynski [4] => 2857650016046726629024613717508765163243867n.jpg [5] =>

Zakup sztandaru wsparł finansowo Powiat Cieszyński. W intencji Żołnierzy Wyklętych ze Zgrupowania mjr. Henryka Flamego „Bartka” w kościele p.w. św. Andrzeja Boboli została odprawiona Msza św. Sztandar poświęcił ks. Ppłk. Mariusz Antczak przekazując go prezesowi Okręgu Zbigniewowi Chmielniakowi. Uroczystość uświetniło wręczenie awansów wojskowych na wyższe stopnie oficerskie dla kombatantów Narodowych Sił Zbrojnych. Na stopień Majora Stanisława Turskiego i na stopień Porucznika Stefana Sieklińskiego oraz wyróżnieniem ich Złotym Medalem "Za zasługi dla obronności kraju". W imieniu Ministra Obrony Narodowej akty nominacji wręczył obu Oficerom minister Stanisław Szwed. Po Mszy św. uczestnicy uroczystości przemaszerowali ulicami miasta i na Rondzie Żołnierzy Wyklętych złożyli wiązanki kwiatów. Następnie w Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się premiera filmu „Obława” poświęconego pamięci żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, którzy pod dowództwem Henryka Flamego "Bartka" w latach 1945-1947 na terenach Beskidów, Śląska Cieszyńskiego i Żywiecczyzny podjęli walkę z okupantem komunistycznym w obronie naszej niepodległości, wiary i tradycji. W uroczystościach uczestniczyła także delegacja Powiatu Cieszyńskiego w osobach Przewodniczącego Rady Powiatu Cieszyńskiego Ludwika Kuboszka, Członków Zarządu Powiatu Cieszyńskiego Tadeusza Mendrka oraz Janusza Dziedzica, a także Radnego Powiatu Krzysztofa Neściora.

[txt] =>

Zakup sztandaru wsparł finansowo Powiat Cieszyński. W intencji Żołnierzy Wyklętych ze Zgrupowania mjr. Henryka Flamego „Bartka” w kościele p.w. św. Andrzeja Boboli została odprawiona Msza św. Sztandar poświęcił ks. Ppłk. Mariusz Antczak przekazując go prezesowi Okręgu Zbigniewowi Chmielniakowi. Uroczystość uświetniło wręczenie awansów wojskowych na wyższe stopnie oficerskie dla kombatantów Narodowych Sił Zbrojnych. Na stopień Majora Stanisława Turskiego i na stopień Porucznika Stefana Sieklińskiego oraz wyróżnieniem ich Złotym Medalem "Za zasługi dla obronności kraju". W imieniu Ministra Obrony Narodowej akty nominacji wręczył obu Oficerom minister Stanisław Szwed. Po Mszy św. uczestnicy uroczystości przemaszerowali ulicami miasta i na Rondzie Żołnierzy Wyklętych złożyli wiązanki kwiatów. Następnie w Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się premiera filmu „Obława” poświęconego pamięci żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, którzy pod dowództwem Henryka Flamego "Bartka" w latach 1945-1947 na terenach Beskidów, Śląska Cieszyńskiego i Żywiecczyzny podjęli walkę z okupantem komunistycznym w obronie naszej niepodległości, wiary i tradycji. W uroczystościach uczestniczyła także delegacja Powiatu Cieszyńskiego w osobach Przewodniczącego Rady Powiatu Cieszyńskiego Ludwika Kuboszka, Członków Zarządu Powiatu Cieszyńskiego Tadeusza Mendrka oraz Janusza Dziedzica, a także Radnego Powiatu Krzysztofa Neściora.

[6] => Wyjątkowy charakter miała uroczystość przekazania i poświęcenia sztandaru dla Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Śląsk Cieszyński, która odbyła się w Czechowicach-Dziedzicach. [short_txt] => Wyjątkowy charakter miała uroczystość przekazania i poświęcenia sztandaru dla Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Śląsk Cieszyński, która odbyła się w Czechowicach-Dziedzicach. [7] => 2018-03-14 10:32:55 [date_add] => 2018-03-14 10:32:55 [8] => 1521019975 [date_add_stamp] => 1521019975 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2018-03-14 10:37:55 [data_mod] => 2018-03-14 10:37:55 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_2857650016046726629024613717508765163243867n.jpg [small] => ./files/news/s163x108_2857650016046726629024613717508765163243867n.jpg [full] => ./files/news/s800x600_2857650016046726629024613717508765163243867n.jpg ) [date_create] => 2018-03-14 [edu] => ) )

Aktualności


Fundacja

© 2016 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Designed by: Strony Dla Firm

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X