Facebook_icon
zoom in zoom out high contrast
A A A
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

Kategorie


Mapka powiatuArray ( [0] => Array ( [0] => 1307 [id] => 1307 [1] => 0 [crisis] => [2] => Powiat nagrodził ludzi kultury [name] => Powiat nagrodził ludzi kultury [3] => powiat-nagrodzil-ludzi-kultury [url] => powiat-nagrodzil-ludzi-kultury [4] => img4964resize.jpg [5] =>

W uroczystości uczestniczyli m.in. Posłowie na Sejm RP: Mirosława Nykiel, Jerzy Jachnik oraz Grzegorz Puda, Władze Powiatu Cieszyńskiego, radni powiatowi, przedstawiciele samorządów gminnych, a także gminnych ośrodków kultury oraz laureci  nagrody kultury z lat ubiegłych.

W bieżącym roku Nagrodę im. ks. Leopolda Jana Szersznika otrzymali: w kategorii twórczości artystycznej Jerzy Kronchold, w kategorii upowszechniania kultury Ewa Jaślar-Walicka, a w kategorii ochrony dziedzictwa kulturowego muzeum Chata Kawuloka w Istebnej, które reprezentował kustosz muzeum Janusz Macoszek.
Laudacje o wyróżnionych odczytał Starosta Cieszyński Janusz Król. Gratulacje nagrodzonym złożył także Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego Ludwik Kuboszek. Całą uroczystość uświetnił koncert Chóru Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” w Cieszynie.
Pomysł ustanowienia Nagrody Powiatu Cieszyńskiego w dziedzinie Kultury pojawił się krótko po reaktywowaniu powiatów w Polsce w 1999 r. Ostatecznie na wniosek Komisji Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Cieszyńskiego i staraniem Wydziału Kultury Starostwa Powiatowego w Cieszynie, w 2002 r. Powiat Cieszyński po raz pierwszy przyznał nagrodę w dziedzinie kultury. W styczniu 2008 roku uchwałą Rady Powiatu, po licznych konsultacjach, nadano jej imię postaci o sztandarowym znaczeniu dla dorobku kultury Śląska Cieszyńskiego – to jest imię ks. Leopolda Jana Szersznika. Od 2011 r. widocznym znakiem uhonorowania stała się statuetka symbolicznie przedstawiająca ks. Szersznika i jego dzieło, zaprojektowana i wykonana przez rzeźbiarkę i medalierkę z Cieszyna p. Urszulę Górnicką-Hermę. Nagrodę przyznaje się od początku w trzech kategoriach: tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury.


CHARAKTERYSTYKA LAUREATÓW NAGRODY

  IM. KS. LEOPOLDA JANA SZERSZNIKA W 2016 r.

I. Kategoria twórczości artystycznej

Jerzy Kronhold – urodzony w Cieszynie poeta, autor co najmniej kilku cenionych przez krytykę tomików poetyckich (m.in. Samospalenie 1972, Baranek Lawiny 1980, Oda do Ognia 1982, Niż 1990 i Wiek Brązu 2000); reżyser oraz pracownik administracji publicznej i dyplomata. Studiował filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim i reżyserię w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie.
Jako poeta jest uważany za współtwórcę polskiej formacji poetyckiej zwanej Nową Falą, która zaistniała w latach 1968-1976. Oprócz innych ośrodków formacja ta związana była z krakowską grupą poetycką „Teraz” i powstałym w 1967 r. czasopismem „Student”. Z formacją wspomnianej Nowej Fali wiąże się m.in. twórczość poety i tłumacza literatury angielskiej (głównie Williama Shakespear’a) – Stanisława Barańczaka. W latach 1971-73 organizował Jerzy Kronhold zjazdy poetów tej znanej, ogólnopolskiej formacji w Cieszynie. W latach późniejszych wiersze pana Jerzego Kronholda ukazywały się m.in. na łamach „Tygodnika Powszechnego”.
Jego uniwersalistyczna w treściach twórczość poetycka w pewnym stopniu opisuje relację człowieka i cierpienia, którą ukazuje w zarówno w wymiarze publicznym, jak i indywidualnym. Jerzy Kronhold przedstawia obraz ludzi poranionych przez najnowsze polskie dzieje, ujmując w tym nasze charakterystyczne resentymenty. W swoich wierszach Jerzy Kronhold próbuje uchwycić jednak przede wszystkim człowieka w momencie przesilania się jego możliwości, a także w autorefleksji dzisiejszej cywilizacji, która zabija samą siebie, czasami zdobywając się na nostalgiczny żal za prawdą uczucia, którą niejednokrotnie gubi w cynicznej, samobójczej pewności siebie. Wydaje się też, że w jego twórczości właśnie owa prawda uczucia, a może także etyki, ma prymat nad prawdą samej literatury.
Jako reżyser jest J. Kronhold twórcą spektakli teatralnych i telewizyjnych. Pracował w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. Był także antykwariuszem i działał jako dziennikarz w Cieszynie.
W zakresie działań społecznych jest natomiast propagatorem współpracy Polaków, Czechów i Słowaków. Na przełomie lat 80 tych i 90 – tych był pomysłodawcą i pierwszym organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Na Granicy” w Cieszynie. Jest też członkiem-założycielem związanego z organizacją tego festiwalu Stowarzyszenia Solidarność Polsko-Czesko- Słowacka.
Co doniosłe - Jerzy Kronhold był także inicjatorem utworzenia dorocznej Nagrody Powiatu Cieszyńskiego w dziedzinie kultury, od 2008 roku noszącej immię ks. Leopolda Jan Szersznika.
W związku ze swą działalnością publiczną, a w tym działaniami na rzecz Festiwalu Teatralnego „Na Granicy”, w 2004 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, a w roku 2008 – Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

II. Kategoria upowszechniania kultury

Ewa Jaślar-Walicka –
muzyk i wirtuoz harfy – osiadła w Cieszynie, wykonuje utwory z zakresu muzyki klasycznej, romantycznej i nowoczesnej (impresjonizm).
Edukację muzyczną rozpoczęła już w wieku sześciu lat. W 1964 r. ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną stopnia podstawowego i Liceum im. Fryderyka Chopina w Bytomiu, a w 1968 r. – Akademię Muzyczną w Warszawie. Rok później wyjechała na międzynarodowy konkurs harfowy do Hartford w stanie Connecticut w USA, w wyniku którego otrzymała roczne stypendium na Uniwersytecie w Hartford. W 1972 r. zdobyła II nagrodę na ogólno-amerykańskim konkursie harfowym w San Diego w Kalifornii. Następnie ukończyła studia magisterskie i doktoranckie na Uniwersytecie Nowojorskim. W 1970 roku była współzałożycielką zespołu czterech harf „The New York Harp Ensamble”, z którym podróżowała przez 17 lat występując w 65 krajach obu Ameryk, Europy, Afryki i Azji. Koncertowała także w Białym Domu w Waszyngtonie dla amerykańskich prezydentów oraz w Watykanie dla papieża Jana Pawła II. Nagrała 20 płyt oraz zrealizowała wiele programów radiowych i telewizyjnych. Występuje również w zespołach York Harp Duo i The Slavic Arts Ensamble. Przez 5 lat pełniła funkcję prezesa stowarzyszenia kulturalnego w Nowym Yorku o nazwie Słowiańsko-Amerykańskie Stowarzyszenie Kulturalne. Jesienią 1991 r. powróciła do Europy. W latach 1993-95 występowała z koncertami solowymi w czeskiej Pradze i w Polsce. Od chwili osiedlenia się w Cieszynie koncertowała jako solistka z wieloma orkiestrami symfonicznymi i kameralnymi. W 2000 r. odbyła tourne koncertowe po Włoszech. Od 2001 r. prowadzi zaś klasę harfy w Państwowej Szkole Muzycznej w Bielsku-Białej. Jest pomysłodawczynią, współzałożycielką w 2004 r. i prezesem Polskiego Towarzystwa Harfowego, dzięki czemu Cieszyn stał się miejscem organizacji, liczącego się w środowisku harfistów, przeglądu „Duety z Harfą”.
Zwłaszcza w ostatnich latach najwięcej jej koncertów jest jednak adresowanych do mieszkańców Cieszyna i regionu. Wydaje się, że uczestnicząc w tych jakże charakterystycznych koncertach wraca się bogatszym o nieczęsto przecież spotykane doznania muzyczne, a zawsze wychodzi się z nich z pełniejszym sercem. 

  

III. Kategoria ochrony dziedzictwa kulturowego

Chata Kawuloka – wyjątkowe, prywatne muzeum regionalne i etnograficzne w Istebnej. Jako forma placówki muzealnej „Chata Kawuloka” zaistniała po II wojnie światowej na kanwie jednej z ostatnich, zachowanych kurnych chat w Istebnej, należącej do rodziny Kawuloków, a pochodzącej z 1863 r. W ten sposób powstało żywe muzeum, związane z osobą Jana Kawuloka, sławnego gawędziarza, gajdosza i budowniczego tradycyjnych, góralskich instrumentów muzycznych, które tworzył zgodnie z tradycją – na wzór pierwotnych egzemplarzy. Odwiedzających go turystów oprócz ukazania im owego – wyjątkowo zachowanego – miejsca życia codziennego Górali Śląskich, raczył wyjątkową grą na budowanych przez siebie instrumentach oraz opowieściami o Beskidzie Śląskim, zawsze wypowiadanymi autentyczną gwarą istebniańską. W swoim czasie gościem w Chacie u Jana Kawuloka, pośród wielu innych gości, bywał kompozytor i twórca Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk – Stanisław Hadyna, dokonując tam nutowych zapisów melodii góralskich, a między innymi słynnej Helo, helo Helenko.
Po śmierci Jana Kawuloka w latach 70. ubiegłego wieku, opiekę nad „Chatą” i prowadzenie muzeum przejęła jego córka – Zuzanna Kawulok, w czym od kilku lat pomaga jej obecny kustosz „Chaty” – Janusz Macoszek. Dziś sama Chata Kawuloka, oprócz faktu spełniania w dalszym ciągu w tradycyjny sposób wyjątkowych celów muzealnych, ujęta jest w ewidencji zabytków i znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej województwa śląskiego, którego stanowi istotny element. Dodatkowo powadzone są tu również lekcje umuzykalniające oraz różnego rodzaju zajęcia warsztatowe związane z twórczością ludową, a także zwyczajami, które w Beskidach tradycyjnie były związane zwłaszcza ze świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy.
Chata Kawuloka jest miejscem wyjątkowym, zachowującym nie tylko atmosferę minionych wieków ale i znaczącą część kultury Górali Śląskich. Należy przez to uznać, że placówka w widoczny sposób przyczynia się do ratowania i ochrony dziedzictwa kulturowego Śląska Cieszyńskiego.

 

[txt] =>

W uroczystości uczestniczyli m.in. Posłowie na Sejm RP: Mirosława Nykiel, Jerzy Jachnik oraz Grzegorz Puda, Władze Powiatu Cieszyńskiego, radni powiatowi, przedstawiciele samorządów gminnych, a także gminnych ośrodków kultury oraz laureci  nagrody kultury z lat ubiegłych.

W bieżącym roku Nagrodę im. ks. Leopolda Jana Szersznika otrzymali: w kategorii twórczości artystycznej Jerzy Kronchold, w kategorii upowszechniania kultury Ewa Jaślar-Walicka, a w kategorii ochrony dziedzictwa kulturowego muzeum Chata Kawuloka w Istebnej, które reprezentował kustosz muzeum Janusz Macoszek.
Laudacje o wyróżnionych odczytał Starosta Cieszyński Janusz Król. Gratulacje nagrodzonym złożył także Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego Ludwik Kuboszek. Całą uroczystość uświetnił koncert Chóru Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” w Cieszynie.
Pomysł ustanowienia Nagrody Powiatu Cieszyńskiego w dziedzinie Kultury pojawił się krótko po reaktywowaniu powiatów w Polsce w 1999 r. Ostatecznie na wniosek Komisji Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Cieszyńskiego i staraniem Wydziału Kultury Starostwa Powiatowego w Cieszynie, w 2002 r. Powiat Cieszyński po raz pierwszy przyznał nagrodę w dziedzinie kultury. W styczniu 2008 roku uchwałą Rady Powiatu, po licznych konsultacjach, nadano jej imię postaci o sztandarowym znaczeniu dla dorobku kultury Śląska Cieszyńskiego – to jest imię ks. Leopolda Jana Szersznika. Od 2011 r. widocznym znakiem uhonorowania stała się statuetka symbolicznie przedstawiająca ks. Szersznika i jego dzieło, zaprojektowana i wykonana przez rzeźbiarkę i medalierkę z Cieszyna p. Urszulę Górnicką-Hermę. Nagrodę przyznaje się od początku w trzech kategoriach: tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury.


CHARAKTERYSTYKA LAUREATÓW NAGRODY

  IM. KS. LEOPOLDA JANA SZERSZNIKA W 2016 r.

I. Kategoria twórczości artystycznej

Jerzy Kronhold – urodzony w Cieszynie poeta, autor co najmniej kilku cenionych przez krytykę tomików poetyckich (m.in. Samospalenie 1972, Baranek Lawiny 1980, Oda do Ognia 1982, Niż 1990 i Wiek Brązu 2000); reżyser oraz pracownik administracji publicznej i dyplomata. Studiował filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim i reżyserię w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie.
Jako poeta jest uważany za współtwórcę polskiej formacji poetyckiej zwanej Nową Falą, która zaistniała w latach 1968-1976. Oprócz innych ośrodków formacja ta związana była z krakowską grupą poetycką „Teraz” i powstałym w 1967 r. czasopismem „Student”. Z formacją wspomnianej Nowej Fali wiąże się m.in. twórczość poety i tłumacza literatury angielskiej (głównie Williama Shakespear’a) – Stanisława Barańczaka. W latach 1971-73 organizował Jerzy Kronhold zjazdy poetów tej znanej, ogólnopolskiej formacji w Cieszynie. W latach późniejszych wiersze pana Jerzego Kronholda ukazywały się m.in. na łamach „Tygodnika Powszechnego”.
Jego uniwersalistyczna w treściach twórczość poetycka w pewnym stopniu opisuje relację człowieka i cierpienia, którą ukazuje w zarówno w wymiarze publicznym, jak i indywidualnym. Jerzy Kronhold przedstawia obraz ludzi poranionych przez najnowsze polskie dzieje, ujmując w tym nasze charakterystyczne resentymenty. W swoich wierszach Jerzy Kronhold próbuje uchwycić jednak przede wszystkim człowieka w momencie przesilania się jego możliwości, a także w autorefleksji dzisiejszej cywilizacji, która zabija samą siebie, czasami zdobywając się na nostalgiczny żal za prawdą uczucia, którą niejednokrotnie gubi w cynicznej, samobójczej pewności siebie. Wydaje się też, że w jego twórczości właśnie owa prawda uczucia, a może także etyki, ma prymat nad prawdą samej literatury.
Jako reżyser jest J. Kronhold twórcą spektakli teatralnych i telewizyjnych. Pracował w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. Był także antykwariuszem i działał jako dziennikarz w Cieszynie.
W zakresie działań społecznych jest natomiast propagatorem współpracy Polaków, Czechów i Słowaków. Na przełomie lat 80 tych i 90 – tych był pomysłodawcą i pierwszym organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Na Granicy” w Cieszynie. Jest też członkiem-założycielem związanego z organizacją tego festiwalu Stowarzyszenia Solidarność Polsko-Czesko- Słowacka.
Co doniosłe - Jerzy Kronhold był także inicjatorem utworzenia dorocznej Nagrody Powiatu Cieszyńskiego w dziedzinie kultury, od 2008 roku noszącej immię ks. Leopolda Jan Szersznika.
W związku ze swą działalnością publiczną, a w tym działaniami na rzecz Festiwalu Teatralnego „Na Granicy”, w 2004 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, a w roku 2008 – Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

II. Kategoria upowszechniania kultury

Ewa Jaślar-Walicka –
muzyk i wirtuoz harfy – osiadła w Cieszynie, wykonuje utwory z zakresu muzyki klasycznej, romantycznej i nowoczesnej (impresjonizm).
Edukację muzyczną rozpoczęła już w wieku sześciu lat. W 1964 r. ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną stopnia podstawowego i Liceum im. Fryderyka Chopina w Bytomiu, a w 1968 r. – Akademię Muzyczną w Warszawie. Rok później wyjechała na międzynarodowy konkurs harfowy do Hartford w stanie Connecticut w USA, w wyniku którego otrzymała roczne stypendium na Uniwersytecie w Hartford. W 1972 r. zdobyła II nagrodę na ogólno-amerykańskim konkursie harfowym w San Diego w Kalifornii. Następnie ukończyła studia magisterskie i doktoranckie na Uniwersytecie Nowojorskim. W 1970 roku była współzałożycielką zespołu czterech harf „The New York Harp Ensamble”, z którym podróżowała przez 17 lat występując w 65 krajach obu Ameryk, Europy, Afryki i Azji. Koncertowała także w Białym Domu w Waszyngtonie dla amerykańskich prezydentów oraz w Watykanie dla papieża Jana Pawła II. Nagrała 20 płyt oraz zrealizowała wiele programów radiowych i telewizyjnych. Występuje również w zespołach York Harp Duo i The Slavic Arts Ensamble. Przez 5 lat pełniła funkcję prezesa stowarzyszenia kulturalnego w Nowym Yorku o nazwie Słowiańsko-Amerykańskie Stowarzyszenie Kulturalne. Jesienią 1991 r. powróciła do Europy. W latach 1993-95 występowała z koncertami solowymi w czeskiej Pradze i w Polsce. Od chwili osiedlenia się w Cieszynie koncertowała jako solistka z wieloma orkiestrami symfonicznymi i kameralnymi. W 2000 r. odbyła tourne koncertowe po Włoszech. Od 2001 r. prowadzi zaś klasę harfy w Państwowej Szkole Muzycznej w Bielsku-Białej. Jest pomysłodawczynią, współzałożycielką w 2004 r. i prezesem Polskiego Towarzystwa Harfowego, dzięki czemu Cieszyn stał się miejscem organizacji, liczącego się w środowisku harfistów, przeglądu „Duety z Harfą”.
Zwłaszcza w ostatnich latach najwięcej jej koncertów jest jednak adresowanych do mieszkańców Cieszyna i regionu. Wydaje się, że uczestnicząc w tych jakże charakterystycznych koncertach wraca się bogatszym o nieczęsto przecież spotykane doznania muzyczne, a zawsze wychodzi się z nich z pełniejszym sercem. 

  

III. Kategoria ochrony dziedzictwa kulturowego

Chata Kawuloka – wyjątkowe, prywatne muzeum regionalne i etnograficzne w Istebnej. Jako forma placówki muzealnej „Chata Kawuloka” zaistniała po II wojnie światowej na kanwie jednej z ostatnich, zachowanych kurnych chat w Istebnej, należącej do rodziny Kawuloków, a pochodzącej z 1863 r. W ten sposób powstało żywe muzeum, związane z osobą Jana Kawuloka, sławnego gawędziarza, gajdosza i budowniczego tradycyjnych, góralskich instrumentów muzycznych, które tworzył zgodnie z tradycją – na wzór pierwotnych egzemplarzy. Odwiedzających go turystów oprócz ukazania im owego – wyjątkowo zachowanego – miejsca życia codziennego Górali Śląskich, raczył wyjątkową grą na budowanych przez siebie instrumentach oraz opowieściami o Beskidzie Śląskim, zawsze wypowiadanymi autentyczną gwarą istebniańską. W swoim czasie gościem w Chacie u Jana Kawuloka, pośród wielu innych gości, bywał kompozytor i twórca Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk – Stanisław Hadyna, dokonując tam nutowych zapisów melodii góralskich, a między innymi słynnej Helo, helo Helenko.
Po śmierci Jana Kawuloka w latach 70. ubiegłego wieku, opiekę nad „Chatą” i prowadzenie muzeum przejęła jego córka – Zuzanna Kawulok, w czym od kilku lat pomaga jej obecny kustosz „Chaty” – Janusz Macoszek. Dziś sama Chata Kawuloka, oprócz faktu spełniania w dalszym ciągu w tradycyjny sposób wyjątkowych celów muzealnych, ujęta jest w ewidencji zabytków i znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej województwa śląskiego, którego stanowi istotny element. Dodatkowo powadzone są tu również lekcje umuzykalniające oraz różnego rodzaju zajęcia warsztatowe związane z twórczością ludową, a także zwyczajami, które w Beskidach tradycyjnie były związane zwłaszcza ze świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy.
Chata Kawuloka jest miejscem wyjątkowym, zachowującym nie tylko atmosferę minionych wieków ale i znaczącą część kultury Górali Śląskich. Należy przez to uznać, że placówka w widoczny sposób przyczynia się do ratowania i ochrony dziedzictwa kulturowego Śląska Cieszyńskiego.

 

[6] => Powiat Cieszyński po raz kolejny przyznał Nagrody w dziedzinie kultury im. ks. Leopolda Jana Szersznika. Uroczystość uhonorowania laureatów odbyła się w Sali Rzymskiej Muzeum Śląska Cieszyńskiego. [short_txt] => Powiat Cieszyński po raz kolejny przyznał Nagrody w dziedzinie kultury im. ks. Leopolda Jana Szersznika. Uroczystość uhonorowania laureatów odbyła się w Sali Rzymskiej Muzeum Śląska Cieszyńskiego. [7] => 2016-10-26 08:57:00 [date_add] => 2016-10-26 08:57:00 [8] => 1477465020 [date_add_stamp] => 1477465020 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2016-10-26 11:47:13 [data_mod] => 2016-10-26 11:47:13 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_img4964resize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_img4964resize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_img4964resize.jpg ) [date_create] => 2016-10-26 [edu] => ) [1] => Array ( [0] => 1306 [id] => 1306 [1] => 0 [crisis] => [2] => Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Wiśle ma już 80 lat! [name] => Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Wiśle ma już 80 lat! [3] => zespol-szkol-gastronomiczno--hotelarskich-w-wisle-ma-juz-80-lat [url] => zespol-szkol-gastronomiczno--hotelarskich-w-wisle-ma-juz-80-lat [4] => pa221180resize.jpg [5] =>

jednej z najstarszych placówek oświatowych w Polsce kształcących pracowników dla branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej.
Jubileuszowe uroczystości zainaugurowano o godz. 9.00 w Kościele pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Wiśle – Głębcach, w którym księża Mieczysław Piela, Waldemar Szajthauer oraz Jan Froelich poprowadzili nabożeństwo ekumeniczne. Obecni oraz emerytowani pracownicy szkoły, zaproszeni goście, absolwenci oraz uczniowie wraz z prowadzącymi nabożeństwo pochylili się m.in. nad rolą, jaką odegrała ZSGH w budowaniu tożsamości środowiska lokalnego.
Po godzinnym nabożeństwie uczestnicy jubileuszu przybyli do szkoły, gdzie o godz. 11.00 rozpoczęła się uroczysta akademia. Prowadzący – Marzena Brózda oraz Lubomir Špila – na wstępie przywitali wszystkich gości reprezentujących powiatowe i miejskie władze samorządowe, władze oświatowe, dyrektorów szkół z powiatu cieszyńskiego oraz Wisły, przedstawicieli instytucji i organizacji współpracujących ze szkołą, emerytowanych pracowników oraz liczne grono absolwentów. Swoją obecnością w tym ważnym dla Jubilatki dniu zaszczycili uroczystość m. in.: Starosta Powiatu Cieszyńskiego Janusz Król, Wicekurator Śląskiego Kuratorium Oświaty Jacek Szczotka, Przewodniczący Rady Miasta Wisły Janusz Podżorski, Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Cieszynie Lilla Salachna-Brzoza, zastępca Wójta gminy Istebna Józef Polok, Przewodniczący Komisji Edukacji w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Andrzej Łukasiak, członek Komisji Edukacji i były Dyrektor naszej placówki Andrzej Molin, emerytowani dyrektorzy szkoły –Gustaw Sikora oraz Wiesław Wigłasz, przedstawicielki organizacji związkowych NSZZ Pracowników Oświaty i Wychowania w Bielsku – Białej Dorota Mendrek oraz ZNP oddział w Wiśle Lidia Janota, przewodnicząca Rady Rodziców w ZSGH Małgorzata Filipowicz.
Po przywitaniu głos zabrała Dyrektor Beata Iwaniuk i wygłosiła przemówienie na temat historii szkoły oraz najważniejszych osiągnięć wiślańskiej placówki w ostatnim dziesięcioleciu działalności. Na wstępie swojego jubileuszowego wystąpienia odniosła się do okoliczności założenia szkoły podkreślając, że „intensywny i dynamiczny rozwój Wisły, zmierzający do przekształcenia małej wsi góralskiej w ośrodek uzdrowiskowo-turystyczny o standardzie europejskim, spowodował wzrost zapotrzebowania na wysoko kwalifikowane kadry do pracy w hotelach i pensjonatach. Uruchomieniem nowej szkoły byli zainteresowani nie tylko mieszkańcy Wisły, którzy widzieli szansę zdobycia wykształcenia i zawodu, oraz zatrudnienia w branży gastronomiczno-hotelarskiej, a tym samym poprawę swojej sytuacji materialnej. Pani Dyrektor w swym przemówieniu podkreśliła również, że „na historię szkoły składały się bardzo różne wydarzenia – wielokrotnie zmieniała ona swój budynek czy charakter kształcenia. Spoglądając wstecz, odkrywamy, jak bardzo była silnie związana ze środowiskiem wiślańskim. Wyrosła bowiem z potrzeby tej społeczności i kształtowała też losy wielu pokoleń i rodzin z Wisły oraz okolicy, dając wiedzę i umiejętności zawodowe. Jedno w niej było jednak niezmienne – zawsze znajdowali się w niej ludzie, którzy poświęcali swój czas i energię, kreowali jej pozytywny wizerunek w środowisku. Nasza szkoła miała i ma szczęście do wspaniałych nauczycieli, którzy nigdy nie liczyli czasu poświęconego różnym formom działań z dziećmi i młodzieżą”. Podróż w czasie Pani Dyrektor zakończyła przedstawieniem aktualnych wydarzeń z życia szkoły i przypomniała z ostatnich lat kilka znaczących osiągnięć Szkoły oraz jej uczniów i absolwentów:
 w 2013 roku szkoła znalazła się w gronie sześciu szkół z całej Polski odznaczonych Honorową Odznaką „Za zasługi dla turystyki”;
 w 2011 zajęła II miejsce ogólnopolskim konkursie Lider Edukacji Zawodowej zorganizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie.
 w 2010 r. otrzymała wyróżnienie „Kamień Węgielny Hotelarstwa 1990 – 2010”, jako jedyna szkoła wśród 16 wyróżnionych instytucji;
 w 2011 była pierwszą szkołą w powiecie cieszyńskim wyróżnioną tytułem „Szkoły Odkrywców Talentów”;
 Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” na podstawie wyników egzaminów maturalnych publikuje co roku rankingi szkół ponadgimnazjalnych, w których ZSGH zajmuje wysokie miejsca i od dwóch lat przysługuje jej tytuł „Złotej Szkoły”;
 w ostatnich dwóch latach szkoła zorganizowała Ogólnopolską Konferencję dla Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych;
 uczniowie zajmują wysokie miejsca w olimpiadach hotelarskich, turystycznych oraz różnych konkursach gastronomicznych, językowych oraz sportowych,
 w 2016 roku szkoła może się pochwalić laureatką Olimpiady Wiedzy o Turystyce oraz finalistką Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej;
 każdego roku uczniowie zajmują czołowe miejsca w konkursie „Technik Absolwent” organizowanym przez Beskidzką Radę Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Bielsku-Białej.

Po wystąpieniu prowadzący oddali głos gościom, którzy złożyli na ręce Pani Dyrektor życzenia z okazji 80-lecia szkoły. W swych krótkich przemówieniach odnieśli się do zaprezentowanego dorobku edukacyjnego, licznych sukcesów oraz podziękowali za współpracę. Życzenia złożyli Janusz Król – Starosta Powiatu Cieszyńskiego, Jacek Szczotka – Wicekurator Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach, Janusz Podżorski – Przewodniczący Rady Miasta Wisła oraz Józef Polok – zastępca Wójta Gminy Istebna. Łucja Michałek, Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, odczytała list gratulacyjny od Stanisława Szweda, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W imieniu dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu cieszyńskiego przemówiła Bożena Cholewa. Z gratulacjami wystąpili także Cezary Drzewiecki ze Szkoły Muzycznej w Wiśle oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Małgorzata Filipowicz. Głos zabrały również Lidia Janota – Prezes oddziału ZNP Wisła oraz Dorota Mendrek w imieniu organizacji Międzyzakładowej NSZZ Pracowników Oświaty i Wychowania w Bielsku-Białej. Życzenia w formie pisemnej szkoła otrzymała również od Posłanek: Jadwigi Wiśniewskiej, Mirosławy Nykiel i Małgorzaty Pępek, Krzysztofa Bujwida - dyrektora Hotelu „Stok”, Marii Grzechynki - kanclerza Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej oraz Dyrektora Anatolija Olijnyka z Mikołajewskiego Państwowego Kolegium Ekonomii i Technologii Żywienia z Ukrainy.
Po przemówieniach prowadzący zaprezentowali nauczycieli, których władze samorządowe i oświatowe uhonorowały z okazji Dnia Edukacji Narodowej odznaczeniami i nagrodami. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymały: Dyrektor Beata Iwaniuk oraz Agata Gołąb – nauczycielka przedmiotów zawodowych ekonomicznych i informatycznych. Nagrodę Starosty Powiatu Cieszyńskiego otrzymały: Ewa Macoszek – nauczycielka przedmiotów hotelarskich i turystycznych oraz Lucyna Wisełka – nauczycielka języka angielskiego. Następnie Pani Dyrektor wręczyła nagrody nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi.
W kolejnej części uroczystości uczestnicy obejrzeli kilkudziesięciominutowy program artystyczny przygotowany przez Xymenę Borowiak i Paulinę Damek. Program pt. "Widziałam wszystko [...] jestem szczęśliwa, że miałam lepszych zajęć wiele..." - musical w 8 odsłonach w wykonaniu uzdolnionej artystycznie młodzieży pokazał, że myśli, idee wprawione w ruch mogą rodzić dobrą edukację o dalekosiężnym działaniu; tak, że chciałoby się przywołać słowa wieszcza: „Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga”. Wystarczy, żeby pojawili się ludzie z pasją, czego doskonałym przykładem są panie, które wyreżyserowały musical. Ich zaangażowanie i pasja zainspirowały młodych ludzi do pracy i podejmowania nowych wyzwań. Całe przedsięwzięcie nie powstałoby bez ich udziału, ponieważ to właśnie część z nich opracowała m.in. choreografię do występów, a utalentowani muzycznie uczniowie samodzielne aranżowali wykonywane utwory muzyczne. Godna podkreślenia była również gra aktorska. Można było podziwiać, jak utalentowana i wspaniała młodzież tworzy społeczność uczniowską ZSGH. Musical spotkał się z ciepłym przyjęciem ze strony gości, absolwentów i uczniów szkoły.
Po części artystycznej prowadzący zaprosili gości oraz absolwentów do obejrzenia wystaw przygotowanych w budynku szkoły. Spacerując po pierwszym piętrze można było spróbować koktajli bezalkoholowych wykonanych przez uczniów, obejrzeć pokaz baristyczny z możliwością degustacji kawy, zapoznać się z bogatą ofertą praktyk zawodowych i projektów z programów Comenius, Leonardo da Vinci, Kapitał Ludzki realizowanych w szkole w ostatnim dziesięcioleciu. Goście nie pominęli także wystaw „Humanistyczne przestrzenie ZSGH” z wybranymi elementami działalności artystycznej i kulturalnej szkoły oraz efektami różnorodnych form pracy z wychowankami podejmowanymi przez internat. Nie zabrakło także prezentacji historii szkoły i jej licznych osiągnięć sportowych. Nauczyciele przedmiotów hotelarskich przygotowali ekspozycję na temat historii hotelarstwa, natomiast ich koleżanki uczące języków obcych przybliżyły gościom nowoczesne metody nauczania.
Zanim jednak wybrane sale lekcyjne zapełniły się zwiedzającymi, na sali gimnastycznej odbył się pokaz synchroniczny musztry kelnerskiej przygotowany przez czworo uczniów z klasy trzeciej Technikum oraz Dorotę Mendrek, nauczycielkę przedmiotów zawodowych gastronomicznych.
W świetlicy szkolnej uczennice klasy 4G przygotowały kawiarenkę, która okazała się doskonałym miejscem do spotkań po latach i wielu wzruszających wspomnień. W holu szkoły można było nabyć publikację okolicznościową „Jubileusz 80-lecia – Ostatnie 10 lat...”, w której można było znaleźć m.in. informacje na temat projektów realizowanych w szkole w ciągu 10 ostatnich lat oraz receptury potraw i drinków wykonanych na konkursach kulinarnych i barmańskich.
Po akademii i obejrzeniu wystaw zaproszeni goście oraz pracownicy szkoły udali się na uroczysty bankiet przygotowany w stołówce szkolnej. Wykwintne dania sporządzili i serwowali uczniowie wraz z absolwentami Iwoną Gomolą Miłoszem Kempką, Adamem Kajfoszem i Piotrem Polakiem oraz wspierająca ich Kamilą Górowską.
Po zakończeniu oficjalnych uroczystości absolwenci oraz część nauczycieli udali się do Hotelu Gołębiewski, by na balu absolwenckim przy dźwiękach muzyki odkurzyć wspomnienia związane z czasem wspólnie spędzonym w murach budynków szkolnych na ulicy Reymonta.
Każdy jubileusz to połączenie tradycji z nowoczesnością, doświadczenia z młodością, wspomnień z planami. Zjazd był doskonałą okazją nie tylko do spotkania po latach i integracji absolwentów, ale także do refleksji nad historią szkoły i perspektywami jej rozwoju. Ten dzień był świętem absolwentów – przywoływania z pamięci kolegów, koleżanek, nauczycieli, ale także świętem wzruszeń.

 

[txt] =>

jednej z najstarszych placówek oświatowych w Polsce kształcących pracowników dla branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej.
Jubileuszowe uroczystości zainaugurowano o godz. 9.00 w Kościele pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Wiśle – Głębcach, w którym księża Mieczysław Piela, Waldemar Szajthauer oraz Jan Froelich poprowadzili nabożeństwo ekumeniczne. Obecni oraz emerytowani pracownicy szkoły, zaproszeni goście, absolwenci oraz uczniowie wraz z prowadzącymi nabożeństwo pochylili się m.in. nad rolą, jaką odegrała ZSGH w budowaniu tożsamości środowiska lokalnego.
Po godzinnym nabożeństwie uczestnicy jubileuszu przybyli do szkoły, gdzie o godz. 11.00 rozpoczęła się uroczysta akademia. Prowadzący – Marzena Brózda oraz Lubomir Špila – na wstępie przywitali wszystkich gości reprezentujących powiatowe i miejskie władze samorządowe, władze oświatowe, dyrektorów szkół z powiatu cieszyńskiego oraz Wisły, przedstawicieli instytucji i organizacji współpracujących ze szkołą, emerytowanych pracowników oraz liczne grono absolwentów. Swoją obecnością w tym ważnym dla Jubilatki dniu zaszczycili uroczystość m. in.: Starosta Powiatu Cieszyńskiego Janusz Król, Wicekurator Śląskiego Kuratorium Oświaty Jacek Szczotka, Przewodniczący Rady Miasta Wisły Janusz Podżorski, Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Cieszynie Lilla Salachna-Brzoza, zastępca Wójta gminy Istebna Józef Polok, Przewodniczący Komisji Edukacji w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Andrzej Łukasiak, członek Komisji Edukacji i były Dyrektor naszej placówki Andrzej Molin, emerytowani dyrektorzy szkoły –Gustaw Sikora oraz Wiesław Wigłasz, przedstawicielki organizacji związkowych NSZZ Pracowników Oświaty i Wychowania w Bielsku – Białej Dorota Mendrek oraz ZNP oddział w Wiśle Lidia Janota, przewodnicząca Rady Rodziców w ZSGH Małgorzata Filipowicz.
Po przywitaniu głos zabrała Dyrektor Beata Iwaniuk i wygłosiła przemówienie na temat historii szkoły oraz najważniejszych osiągnięć wiślańskiej placówki w ostatnim dziesięcioleciu działalności. Na wstępie swojego jubileuszowego wystąpienia odniosła się do okoliczności założenia szkoły podkreślając, że „intensywny i dynamiczny rozwój Wisły, zmierzający do przekształcenia małej wsi góralskiej w ośrodek uzdrowiskowo-turystyczny o standardzie europejskim, spowodował wzrost zapotrzebowania na wysoko kwalifikowane kadry do pracy w hotelach i pensjonatach. Uruchomieniem nowej szkoły byli zainteresowani nie tylko mieszkańcy Wisły, którzy widzieli szansę zdobycia wykształcenia i zawodu, oraz zatrudnienia w branży gastronomiczno-hotelarskiej, a tym samym poprawę swojej sytuacji materialnej. Pani Dyrektor w swym przemówieniu podkreśliła również, że „na historię szkoły składały się bardzo różne wydarzenia – wielokrotnie zmieniała ona swój budynek czy charakter kształcenia. Spoglądając wstecz, odkrywamy, jak bardzo była silnie związana ze środowiskiem wiślańskim. Wyrosła bowiem z potrzeby tej społeczności i kształtowała też losy wielu pokoleń i rodzin z Wisły oraz okolicy, dając wiedzę i umiejętności zawodowe. Jedno w niej było jednak niezmienne – zawsze znajdowali się w niej ludzie, którzy poświęcali swój czas i energię, kreowali jej pozytywny wizerunek w środowisku. Nasza szkoła miała i ma szczęście do wspaniałych nauczycieli, którzy nigdy nie liczyli czasu poświęconego różnym formom działań z dziećmi i młodzieżą”. Podróż w czasie Pani Dyrektor zakończyła przedstawieniem aktualnych wydarzeń z życia szkoły i przypomniała z ostatnich lat kilka znaczących osiągnięć Szkoły oraz jej uczniów i absolwentów:
 w 2013 roku szkoła znalazła się w gronie sześciu szkół z całej Polski odznaczonych Honorową Odznaką „Za zasługi dla turystyki”;
 w 2011 zajęła II miejsce ogólnopolskim konkursie Lider Edukacji Zawodowej zorganizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie.
 w 2010 r. otrzymała wyróżnienie „Kamień Węgielny Hotelarstwa 1990 – 2010”, jako jedyna szkoła wśród 16 wyróżnionych instytucji;
 w 2011 była pierwszą szkołą w powiecie cieszyńskim wyróżnioną tytułem „Szkoły Odkrywców Talentów”;
 Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” na podstawie wyników egzaminów maturalnych publikuje co roku rankingi szkół ponadgimnazjalnych, w których ZSGH zajmuje wysokie miejsca i od dwóch lat przysługuje jej tytuł „Złotej Szkoły”;
 w ostatnich dwóch latach szkoła zorganizowała Ogólnopolską Konferencję dla Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych;
 uczniowie zajmują wysokie miejsca w olimpiadach hotelarskich, turystycznych oraz różnych konkursach gastronomicznych, językowych oraz sportowych,
 w 2016 roku szkoła może się pochwalić laureatką Olimpiady Wiedzy o Turystyce oraz finalistką Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej;
 każdego roku uczniowie zajmują czołowe miejsca w konkursie „Technik Absolwent” organizowanym przez Beskidzką Radę Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Bielsku-Białej.

Po wystąpieniu prowadzący oddali głos gościom, którzy złożyli na ręce Pani Dyrektor życzenia z okazji 80-lecia szkoły. W swych krótkich przemówieniach odnieśli się do zaprezentowanego dorobku edukacyjnego, licznych sukcesów oraz podziękowali za współpracę. Życzenia złożyli Janusz Król – Starosta Powiatu Cieszyńskiego, Jacek Szczotka – Wicekurator Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach, Janusz Podżorski – Przewodniczący Rady Miasta Wisła oraz Józef Polok – zastępca Wójta Gminy Istebna. Łucja Michałek, Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, odczytała list gratulacyjny od Stanisława Szweda, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W imieniu dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu cieszyńskiego przemówiła Bożena Cholewa. Z gratulacjami wystąpili także Cezary Drzewiecki ze Szkoły Muzycznej w Wiśle oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Małgorzata Filipowicz. Głos zabrały również Lidia Janota – Prezes oddziału ZNP Wisła oraz Dorota Mendrek w imieniu organizacji Międzyzakładowej NSZZ Pracowników Oświaty i Wychowania w Bielsku-Białej. Życzenia w formie pisemnej szkoła otrzymała również od Posłanek: Jadwigi Wiśniewskiej, Mirosławy Nykiel i Małgorzaty Pępek, Krzysztofa Bujwida - dyrektora Hotelu „Stok”, Marii Grzechynki - kanclerza Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej oraz Dyrektora Anatolija Olijnyka z Mikołajewskiego Państwowego Kolegium Ekonomii i Technologii Żywienia z Ukrainy.
Po przemówieniach prowadzący zaprezentowali nauczycieli, których władze samorządowe i oświatowe uhonorowały z okazji Dnia Edukacji Narodowej odznaczeniami i nagrodami. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymały: Dyrektor Beata Iwaniuk oraz Agata Gołąb – nauczycielka przedmiotów zawodowych ekonomicznych i informatycznych. Nagrodę Starosty Powiatu Cieszyńskiego otrzymały: Ewa Macoszek – nauczycielka przedmiotów hotelarskich i turystycznych oraz Lucyna Wisełka – nauczycielka języka angielskiego. Następnie Pani Dyrektor wręczyła nagrody nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi.
W kolejnej części uroczystości uczestnicy obejrzeli kilkudziesięciominutowy program artystyczny przygotowany przez Xymenę Borowiak i Paulinę Damek. Program pt. "Widziałam wszystko [...] jestem szczęśliwa, że miałam lepszych zajęć wiele..." - musical w 8 odsłonach w wykonaniu uzdolnionej artystycznie młodzieży pokazał, że myśli, idee wprawione w ruch mogą rodzić dobrą edukację o dalekosiężnym działaniu; tak, że chciałoby się przywołać słowa wieszcza: „Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga”. Wystarczy, żeby pojawili się ludzie z pasją, czego doskonałym przykładem są panie, które wyreżyserowały musical. Ich zaangażowanie i pasja zainspirowały młodych ludzi do pracy i podejmowania nowych wyzwań. Całe przedsięwzięcie nie powstałoby bez ich udziału, ponieważ to właśnie część z nich opracowała m.in. choreografię do występów, a utalentowani muzycznie uczniowie samodzielne aranżowali wykonywane utwory muzyczne. Godna podkreślenia była również gra aktorska. Można było podziwiać, jak utalentowana i wspaniała młodzież tworzy społeczność uczniowską ZSGH. Musical spotkał się z ciepłym przyjęciem ze strony gości, absolwentów i uczniów szkoły.
Po części artystycznej prowadzący zaprosili gości oraz absolwentów do obejrzenia wystaw przygotowanych w budynku szkoły. Spacerując po pierwszym piętrze można było spróbować koktajli bezalkoholowych wykonanych przez uczniów, obejrzeć pokaz baristyczny z możliwością degustacji kawy, zapoznać się z bogatą ofertą praktyk zawodowych i projektów z programów Comenius, Leonardo da Vinci, Kapitał Ludzki realizowanych w szkole w ostatnim dziesięcioleciu. Goście nie pominęli także wystaw „Humanistyczne przestrzenie ZSGH” z wybranymi elementami działalności artystycznej i kulturalnej szkoły oraz efektami różnorodnych form pracy z wychowankami podejmowanymi przez internat. Nie zabrakło także prezentacji historii szkoły i jej licznych osiągnięć sportowych. Nauczyciele przedmiotów hotelarskich przygotowali ekspozycję na temat historii hotelarstwa, natomiast ich koleżanki uczące języków obcych przybliżyły gościom nowoczesne metody nauczania.
Zanim jednak wybrane sale lekcyjne zapełniły się zwiedzającymi, na sali gimnastycznej odbył się pokaz synchroniczny musztry kelnerskiej przygotowany przez czworo uczniów z klasy trzeciej Technikum oraz Dorotę Mendrek, nauczycielkę przedmiotów zawodowych gastronomicznych.
W świetlicy szkolnej uczennice klasy 4G przygotowały kawiarenkę, która okazała się doskonałym miejscem do spotkań po latach i wielu wzruszających wspomnień. W holu szkoły można było nabyć publikację okolicznościową „Jubileusz 80-lecia – Ostatnie 10 lat...”, w której można było znaleźć m.in. informacje na temat projektów realizowanych w szkole w ciągu 10 ostatnich lat oraz receptury potraw i drinków wykonanych na konkursach kulinarnych i barmańskich.
Po akademii i obejrzeniu wystaw zaproszeni goście oraz pracownicy szkoły udali się na uroczysty bankiet przygotowany w stołówce szkolnej. Wykwintne dania sporządzili i serwowali uczniowie wraz z absolwentami Iwoną Gomolą Miłoszem Kempką, Adamem Kajfoszem i Piotrem Polakiem oraz wspierająca ich Kamilą Górowską.
Po zakończeniu oficjalnych uroczystości absolwenci oraz część nauczycieli udali się do Hotelu Gołębiewski, by na balu absolwenckim przy dźwiękach muzyki odkurzyć wspomnienia związane z czasem wspólnie spędzonym w murach budynków szkolnych na ulicy Reymonta.
Każdy jubileusz to połączenie tradycji z nowoczesnością, doświadczenia z młodością, wspomnień z planami. Zjazd był doskonałą okazją nie tylko do spotkania po latach i integracji absolwentów, ale także do refleksji nad historią szkoły i perspektywami jej rozwoju. Ten dzień był świętem absolwentów – przywoływania z pamięci kolegów, koleżanek, nauczycieli, ale także świętem wzruszeń.

 

[6] => W dniu 22 października 2016 roku odbyły się w wiślańskim Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich uroczystości jubileuszowe, w ramach których podsumowano 80-letni dorobek edukacyjny [short_txt] => W dniu 22 października 2016 roku odbyły się w wiślańskim Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich uroczystości jubileuszowe, w ramach których podsumowano 80-letni dorobek edukacyjny [7] => 2016-10-25 07:49:23 [date_add] => 2016-10-25 07:49:23 [8] => 1477374563 [date_add_stamp] => 1477374563 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2016-10-25 13:20:19 [data_mod] => 2016-10-25 13:20:19 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_pa221180resize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_pa221180resize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_pa221180resize.jpg ) [date_create] => 2016-10-25 [edu] => ) [2] => Array ( [0] => 1304 [id] => 1304 [1] => 0 [crisis] => [2] => Rekordowa kwesta [name] => Rekordowa kwesta [3] => rekordowa-kwesta [url] => rekordowa-kwesta [4] => img6399a.jpg [5] =>

Organizatorami imprezy byli: Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego, Szpital Śląski w Cieszynie, Starostwo Powiatowe oraz Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”. Koncert muzyki filmowej - zorganizowany został na rzecz zakupu videoduodenoskopu dla Oddziału Chirurgii Ogólnej. 

W piątkowy wieczór Stowarzyszenie Muzyczne ARTIS zaprezentowało najsłynniejsze przeboje muzyki filmowej w wykonaniu Orkiestry Kameralnej i solistów pod batutą Jean-Claude'a Hauptmanna. Goście wysłuchali znanych, muzycznych motywów z polskich i światowych produkcji, takich jak „Misja”, „Lista Schindlera”, „Pianista”, „Forrest Gump”, „Piraci z Karaibów”, „Gladiator”, „Dom”, „Polskie drogi” i wiele innych.
- Videoduodenoskop, na który przeznaczymy środki zebrane podczas tego muzycznego wydarzenia to urządzenie medyczne, które służy do specjalistycznych badań i zabiegów operacyjnych na drogach żółciowych i trzustkowych – opowiada Janusz Martynek, prezes Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego. - Zastosowana technika video pozwala na lepszą, szybszą i trafną diagnostykę chorób przełyku, żołądka, dróg żółciowych, trzustki i jelit. Dzięki wykorzystaniu tej aparatury możliwe jest przeprowadzenie skomplikowanych zabiegów z równoczesną archiwizacją choroby pacjenta – podkreśla Janusz Martynek.

[txt] =>

Organizatorami imprezy byli: Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego, Szpital Śląski w Cieszynie, Starostwo Powiatowe oraz Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”. Koncert muzyki filmowej - zorganizowany został na rzecz zakupu videoduodenoskopu dla Oddziału Chirurgii Ogólnej. 

W piątkowy wieczór Stowarzyszenie Muzyczne ARTIS zaprezentowało najsłynniejsze przeboje muzyki filmowej w wykonaniu Orkiestry Kameralnej i solistów pod batutą Jean-Claude'a Hauptmanna. Goście wysłuchali znanych, muzycznych motywów z polskich i światowych produkcji, takich jak „Misja”, „Lista Schindlera”, „Pianista”, „Forrest Gump”, „Piraci z Karaibów”, „Gladiator”, „Dom”, „Polskie drogi” i wiele innych.
- Videoduodenoskop, na który przeznaczymy środki zebrane podczas tego muzycznego wydarzenia to urządzenie medyczne, które służy do specjalistycznych badań i zabiegów operacyjnych na drogach żółciowych i trzustkowych – opowiada Janusz Martynek, prezes Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego. - Zastosowana technika video pozwala na lepszą, szybszą i trafną diagnostykę chorób przełyku, żołądka, dróg żółciowych, trzustki i jelit. Dzięki wykorzystaniu tej aparatury możliwe jest przeprowadzenie skomplikowanych zabiegów z równoczesną archiwizacją choroby pacjenta – podkreśla Janusz Martynek.

[6] => Ponad 16 800 zł - to kwota, która została zebrana podczas piątkowego Charytatywnego Koncertu Muzyki Filmowej w Kościele Jezusowym w Cieszynie. [short_txt] => Ponad 16 800 zł - to kwota, która została zebrana podczas piątkowego Charytatywnego Koncertu Muzyki Filmowej w Kościele Jezusowym w Cieszynie. [7] => 2016-10-24 10:33:41 [date_add] => 2016-10-24 10:33:41 [8] => 1477298021 [date_add_stamp] => 1477298021 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2016-10-24 10:35:11 [data_mod] => 2016-10-24 10:35:11 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_img6399a.jpg [small] => ./files/news/s163x108_img6399a.jpg [full] => ./files/news/s800x600_img6399a.jpg ) [date_create] => 2016-10-24 [edu] => ) [3] => Array ( [0] => 1305 [id] => 1305 [1] => 0 [crisis] => [2] => Młodzi plastycy nagrodzeni [name] => Młodzi plastycy nagrodzeni [3] => mlodzi-plastycy-nagrodzeni [url] => mlodzi-plastycy-nagrodzeni [4] => dsc04717resize.jpg [5] =>

pt:„ W zaczarowanym świecie książki”.
Celem konkursu było pobudzanie wrażliwości, wyobraźni i aktywności twórczej dzieci i młodzieży w dziedzinie plastyki. Zadaniem uczestników konkursu (w zależności od wieku) było stworzenie ilustracji lub przygotowanie pracy plastycznej przedstawiającej swoją ulubioną powieść lub postać z bajki. Przy ocenie prac konkursowych Jurorzy kierowali się m.in: zgodnością pracy z tematem konkursu, oryginalnością pracy, pomysłowością autora, estetyką pracy i jej wartością artystyczną. Po wnikliwym zapoznaniu się z pracami plastycznymi 141 uczestników Jury postanowiło nagrodzić 20 osób. Wśród laureatów znaleźli się: Roksana Bączek, Alina Madzia i Maja Mulawka z Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, Angelika Cwynar z Biblioteki Miejskiej w Cieszynie - Filia nr 3, Wiktoria Rajwa z Biblioteki Publicznej w Skoczowie, Małgorzata Kajstura z Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie – Filia w Puńcowie, Małgorzata Cieślar i Patrycja Sikora z Gminnej Biblioteki Publicznej w Brennej, Kacper Kocoń z Szkoły Podstawowej nr 1 w Brennej, Wiktoria Dobrowolska i Sebastian Kobielusz z Szkoły Podstawowej nr 1 w Istebnej, Cyprian Ochodek z Szkoły Podstawowej nr 2 w Cieszynie, Emilia Żur z Gminnej Biblioteki Publicznej w Chybiu, Hanna Pilch i Klara Michałek z Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle, Lidia Cieślar, Wiktoria Martynek, Łukasz Szarzec, Tymon Pilch i Tymoteusz Szalbot z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle.
Nagrody w postaci dyplomów, książek i gier planszowych laureatom wręczyła Izabela Kula – Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Cieszynie. Ponadto laureaci konkursu wzięli udział w bardzo ciekawych, interaktywnych warsztatach chemicznych połączonych z zabawą pt.: Żelusiowe laboratorium. W trakcie zajęć dzieci przekonały się, że nauka chemii może być ciekawa, kolorowa i zabawna. Uczestnicy mieli możliwość do kreatywnego i praktycznego zdobywania wiedzy. Dzięki tym fascynującym doświadczeniom zainspirowały się do odkrywania świata pełnego chemicznych zagadek.
Jeszcze raz składamy serdeczne gratulacje laureatom.
 

[txt] =>

pt:„ W zaczarowanym świecie książki”.
Celem konkursu było pobudzanie wrażliwości, wyobraźni i aktywności twórczej dzieci i młodzieży w dziedzinie plastyki. Zadaniem uczestników konkursu (w zależności od wieku) było stworzenie ilustracji lub przygotowanie pracy plastycznej przedstawiającej swoją ulubioną powieść lub postać z bajki. Przy ocenie prac konkursowych Jurorzy kierowali się m.in: zgodnością pracy z tematem konkursu, oryginalnością pracy, pomysłowością autora, estetyką pracy i jej wartością artystyczną. Po wnikliwym zapoznaniu się z pracami plastycznymi 141 uczestników Jury postanowiło nagrodzić 20 osób. Wśród laureatów znaleźli się: Roksana Bączek, Alina Madzia i Maja Mulawka z Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, Angelika Cwynar z Biblioteki Miejskiej w Cieszynie - Filia nr 3, Wiktoria Rajwa z Biblioteki Publicznej w Skoczowie, Małgorzata Kajstura z Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie – Filia w Puńcowie, Małgorzata Cieślar i Patrycja Sikora z Gminnej Biblioteki Publicznej w Brennej, Kacper Kocoń z Szkoły Podstawowej nr 1 w Brennej, Wiktoria Dobrowolska i Sebastian Kobielusz z Szkoły Podstawowej nr 1 w Istebnej, Cyprian Ochodek z Szkoły Podstawowej nr 2 w Cieszynie, Emilia Żur z Gminnej Biblioteki Publicznej w Chybiu, Hanna Pilch i Klara Michałek z Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle, Lidia Cieślar, Wiktoria Martynek, Łukasz Szarzec, Tymon Pilch i Tymoteusz Szalbot z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle.
Nagrody w postaci dyplomów, książek i gier planszowych laureatom wręczyła Izabela Kula – Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Cieszynie. Ponadto laureaci konkursu wzięli udział w bardzo ciekawych, interaktywnych warsztatach chemicznych połączonych z zabawą pt.: Żelusiowe laboratorium. W trakcie zajęć dzieci przekonały się, że nauka chemii może być ciekawa, kolorowa i zabawna. Uczestnicy mieli możliwość do kreatywnego i praktycznego zdobywania wiedzy. Dzięki tym fascynującym doświadczeniom zainspirowały się do odkrywania świata pełnego chemicznych zagadek.
Jeszcze raz składamy serdeczne gratulacje laureatom.
 

[6] => W dniu 20 października br. w siedzibie Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, pełniącej zadania biblioteki powiatowej odbyła się uroczystość podsumowania powiatowego konkursu plastycznego [short_txt] => W dniu 20 października br. w siedzibie Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, pełniącej zadania biblioteki powiatowej odbyła się uroczystość podsumowania powiatowego konkursu plastycznego [7] => 2016-10-24 10:26:31 [date_add] => 2016-10-24 10:26:31 [8] => 1477297591 [date_add_stamp] => 1477297591 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2016-10-24 10:32:45 [data_mod] => 2016-10-24 10:32:45 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_dsc04717resize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_dsc04717resize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_dsc04717resize.jpg ) [date_create] => 2016-10-24 [edu] => ) [4] => Array ( [0] => 1303 [id] => 1303 [1] => 0 [crisis] => [2] => Wyjątkowa szansa: wolontariat sukcesu dla nastolatków! [name] => Wyjątkowa szansa: wolontariat sukcesu dla nastolatków! [3] => wyjatkowa-szansa-wolontariat-sukcesu-dla-nastolatkow [url] => wyjatkowa-szansa-wolontariat-sukcesu-dla-nastolatkow [4] => [img] => [5] =>

 uczy skuteczności: udział w prowadzeniu Świątecznej Zbiórki Żywności w dniach 25-27 listopada. – To od Was zależy, ile zbierzemy jedzenia. Czekają na nie osoby, które bez Waszej pomocy nie będą miały radosnych świąt. Tak wiele więc zależy od wolontariuszy – podkreśla Anna Kołnierzak z Federacji Polskich Banków Żywności, która przez lata sama była wolontariuszką.
Każdy kto chciałby wziąć udział w tej ogólnopolskiej akcji, która będzie prowadzona na terenie tysięcy sklepów, w których Polacy robią zakupy, może zgłosić się do 7 listopada do najbliższego Banku Żywności. Namiary poszczególnych Banków Żywności znajdziecie na www.bankizywnosci.pl w zakładce „kontakt”. – Wolontariat Banków Żywności to marka sama w sobie. Po pierwsze daje umiejętność osiągania sukcesu, bo walczymy o to, by w trzy dni zebrać jak najwięcej jedzenia, na które czekają osoby potrzebujące. Po drugie uczy, jak mieć pozytywny wpływ na otoczenie. To świetna szkoła zarządzania i skuteczności. A jeśli już mówimy o „szkole”, to właśnie szkoły bardzo doceniają taką aktywność uczniów – zaznacza Anna Kołnierzak.
Banki Żywności to sieć pomocowa, która obejmuje całą Polskę. Banki tworzą system, dzięki któremu Polacy mogą dzielić się tym co kupują z osobami potrzebującymi. Chodzi także o to, by żywność się nie marnowała i dlatego Banki dbają o to, by całe pełnowartościowe jedzenie zostało wykorzystane. – To obecnie jedno z najważniejszych wyzwań na świecie – tłumaczą eksperci Banków Żywności.

[txt] =>

 uczy skuteczności: udział w prowadzeniu Świątecznej Zbiórki Żywności w dniach 25-27 listopada. – To od Was zależy, ile zbierzemy jedzenia. Czekają na nie osoby, które bez Waszej pomocy nie będą miały radosnych świąt. Tak wiele więc zależy od wolontariuszy – podkreśla Anna Kołnierzak z Federacji Polskich Banków Żywności, która przez lata sama była wolontariuszką.
Każdy kto chciałby wziąć udział w tej ogólnopolskiej akcji, która będzie prowadzona na terenie tysięcy sklepów, w których Polacy robią zakupy, może zgłosić się do 7 listopada do najbliższego Banku Żywności. Namiary poszczególnych Banków Żywności znajdziecie na www.bankizywnosci.pl w zakładce „kontakt”. – Wolontariat Banków Żywności to marka sama w sobie. Po pierwsze daje umiejętność osiągania sukcesu, bo walczymy o to, by w trzy dni zebrać jak najwięcej jedzenia, na które czekają osoby potrzebujące. Po drugie uczy, jak mieć pozytywny wpływ na otoczenie. To świetna szkoła zarządzania i skuteczności. A jeśli już mówimy o „szkole”, to właśnie szkoły bardzo doceniają taką aktywność uczniów – zaznacza Anna Kołnierzak.
Banki Żywności to sieć pomocowa, która obejmuje całą Polskę. Banki tworzą system, dzięki któremu Polacy mogą dzielić się tym co kupują z osobami potrzebującymi. Chodzi także o to, by żywność się nie marnowała i dlatego Banki dbają o to, by całe pełnowartościowe jedzenie zostało wykorzystane. – To obecnie jedno z najważniejszych wyzwań na świecie – tłumaczą eksperci Banków Żywności.

[6] => Polacy bardzo chcą dzielić się jedzeniem z potrzebującymi. Dlatego tak bardzo potrzeba wolontariuszy, którzy w tym pomogą. Banki Żywności proponują młodym ludziom wyjątkowe doświadczenie, które [short_txt] => Polacy bardzo chcą dzielić się jedzeniem z potrzebującymi. Dlatego tak bardzo potrzeba wolontariuszy, którzy w tym pomogą. Banki Żywności proponują młodym ludziom wyjątkowe doświadczenie, które [7] => 2016-10-24 07:48:03 [date_add] => 2016-10-24 07:48:03 [8] => 1477288083 [date_add_stamp] => 1477288083 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2016-10-24 07:50:36 [data_mod] => 2016-10-24 07:50:36 [date_create] => 2016-10-24 [edu] => ) [5] => Array ( [0] => 1302 [id] => 1302 [1] => 0 [crisis] => [2] => Trwa Powiatowa Kampania Profilaktyczna „Żyj Bez Uzależnień” [name] => Trwa Powiatowa Kampania Profilaktyczna „Żyj Bez Uzależnień” [3] => trwa-powiatowa-kampania-profilaktyczna-zyj-bez-uzaleznien [url] => trwa-powiatowa-kampania-profilaktyczna-zyj-bez-uzaleznien [4] => 4260plakat-konkurs.jpg [5] =>

Finałowy przegląd scenek z oceną Jury, odbędzie się 8 listopada br. o godz. 10.00 w Cieszyńskim Ośrodku Kultury - Domu Narodowym w Cieszynie, ul. Rynek 12. Program zakończy się ok. godz. 13.30 wręczeniem nagród laureatom .

Głównym celem kampanii jest promocja zdrowego stylu życia oraz profilaktyka uzależnień. Konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych naszego powiatu jest kolejnym etapem Powiatowej Kampanii Profilaktycznej, która została zainicjowana szkoleniem tematycznym dla nauczycieli 13 września w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29.

Zachęcamy szkoły do udziału, również te, które nie uczestniczyly w poprzednim etapie kampanii.

Kontakt do Organizatora: Starostwo Powiatowe, Biuro Promocji Zdrowia, Kierownik Barbara Kłosowska tel. 33-47 77 216, kom. 534 967 028., e-mail: pz@powiat.cieszyn.pl

 

[txt] =>

Finałowy przegląd scenek z oceną Jury, odbędzie się 8 listopada br. o godz. 10.00 w Cieszyńskim Ośrodku Kultury - Domu Narodowym w Cieszynie, ul. Rynek 12. Program zakończy się ok. godz. 13.30 wręczeniem nagród laureatom .

Głównym celem kampanii jest promocja zdrowego stylu życia oraz profilaktyka uzależnień. Konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych naszego powiatu jest kolejnym etapem Powiatowej Kampanii Profilaktycznej, która została zainicjowana szkoleniem tematycznym dla nauczycieli 13 września w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29.

Zachęcamy szkoły do udziału, również te, które nie uczestniczyly w poprzednim etapie kampanii.

Kontakt do Organizatora: Starostwo Powiatowe, Biuro Promocji Zdrowia, Kierownik Barbara Kłosowska tel. 33-47 77 216, kom. 534 967 028., e-mail: pz@powiat.cieszyn.pl

 

[6] => Zgłoszenia scenek w konkursie teatralnym dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnyxch w ramach Powiatowej Kampanii Profilaktycznej „Żyj Bez Uzależnień” przyjmujemy do 31.10.br. [short_txt] => Zgłoszenia scenek w konkursie teatralnym dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnyxch w ramach Powiatowej Kampanii Profilaktycznej „Żyj Bez Uzależnień” przyjmujemy do 31.10.br. [7] => 2016-10-20 11:42:15 [date_add] => 2016-10-20 11:42:15 [8] => 1476956535 [date_add_stamp] => 1476956535 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2016-10-20 11:44:13 [data_mod] => 2016-10-20 11:44:13 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_4260plakat-konkurs.jpg [small] => ./files/news/s163x108_4260plakat-konkurs.jpg [full] => ./files/news/s800x600_4260plakat-konkurs.jpg ) [date_create] => 2016-10-20 [edu] => ) [6] => Array ( [0] => 1301 [id] => 1301 [1] => 0 [crisis] => [2] => Internat Zespołu Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie zaprasza [name] => Internat Zespołu Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie zaprasza [3] => internat-zespolu-szkol-im.-wl.-szybinskiego-w-cieszynie-zaprasza [url] => internat-zespolu-szkol-im.-wl.-szybinskiego-w-cieszynie-zaprasza [4] => dsc00008.jpg [5] =>

We wrześniu 2016 r. w pokojach jedno-, dwu- lub trzyosobowych zakwaterowano 60 osób. Kilkanaście miejsc wciąż pozostaje wolnych.
Wychowawcy internatu realizują plan pracy, który zakłada całodobową opiekę, pomoc w nauce, współpracę ze środowiskiem lokalnym, organizację turniejów sportowych, imprez integracyjnych i akcji charytatywnych mających na celu budowanie pozytywnych relacji opartych na wzajemnym szacunku. Młodzież mieszkająca w placówce ma możliwość skorzystania z: boiska szkolnego, sali gimnastycznej, siłowni, biblioteczki i sieci Wi-Fi. Dodatkową zaletą jest także lokalizacja. Budynek internatu położony jest bowiem w spokojnym i bezpiecznym miejscu.
Szczegółowe informacje o działalności internatu, warunkach przyjęcia można uzyskać na stronie internetowej szkoły www.szybinski.cieszyn.pl lub od godz. 14.00 pod numerem tel. 33-852-13-85.

[txt] =>

We wrześniu 2016 r. w pokojach jedno-, dwu- lub trzyosobowych zakwaterowano 60 osób. Kilkanaście miejsc wciąż pozostaje wolnych.
Wychowawcy internatu realizują plan pracy, który zakłada całodobową opiekę, pomoc w nauce, współpracę ze środowiskiem lokalnym, organizację turniejów sportowych, imprez integracyjnych i akcji charytatywnych mających na celu budowanie pozytywnych relacji opartych na wzajemnym szacunku. Młodzież mieszkająca w placówce ma możliwość skorzystania z: boiska szkolnego, sali gimnastycznej, siłowni, biblioteczki i sieci Wi-Fi. Dodatkową zaletą jest także lokalizacja. Budynek internatu położony jest bowiem w spokojnym i bezpiecznym miejscu.
Szczegółowe informacje o działalności internatu, warunkach przyjęcia można uzyskać na stronie internetowej szkoły www.szybinski.cieszyn.pl lub od godz. 14.00 pod numerem tel. 33-852-13-85.

[6] => Przy Zespole Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie funkcjonuje internat, w którym mieszkają uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu cieszyńskiego. Internat jest placówką koedukacyjną. [short_txt] => Przy Zespole Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie funkcjonuje internat, w którym mieszkają uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu cieszyńskiego. Internat jest placówką koedukacyjną. [7] => 2016-10-19 10:40:17 [date_add] => 2016-10-19 10:40:17 [8] => 1476866417 [date_add_stamp] => 1476866417 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2016-10-20 11:44:12 [data_mod] => 2016-10-20 11:44:12 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_dsc00008.jpg [small] => ./files/news/s163x108_dsc00008.jpg [full] => ./files/news/s800x600_dsc00008.jpg ) [date_create] => 2016-10-19 [edu] => ) [7] => Array ( [0] => 1300 [id] => 1300 [1] => 0 [crisis] => [2] => Bezpłatne kursy/szkolenia dla młodzieży [name] => Bezpłatne kursy/szkolenia dla młodzieży [3] => bezplatne-kursyszkolenia-dla-mlodziezy [url] => bezplatne-kursyszkolenia-dla-mlodziezy [4] => plakat-a4-spotkanie-1.jpg [5] =>

 w ramach utrzymania rezultatów projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy". Spotkanie odbędzie się 26.10.2016r. (środa) o godz. 10:00 w siedzibie Ośrodka (ul. Górny Rynek 1, Cieszyn – wejście od ul. Szerokiej). Prosimy do 25.10.2016r. (wtorek) o mailowe: osz.cieszyn@ohp.pl lub telefoniczne 502 031 659 potwierdzenie udziału w spotkaniu.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego to jednostka udzielające młodzieży wszechstronnego wsparcia w zakresie możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych i możliwości przekwalifikowania się. Główne działania tych jednostek to organizowanie szkoleń mających na celu uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej i kwalifikacji zawodowych oraz dodatkowych umiejętności niezbędnych.

Aktualnie OSZ OHP w Cieszynie organizuje kursy/szkolenia dla młodzieży w 4 lokach tematycznych:
- Elektryk z uprawnieniami SEP do 1kv
- Sprzedawca-magazynier z obsługą wózka widłowego i wymianą butli LPG
- Pracownik biurowy z obsługą programu kadrowo-płacowego
- Kelner-barman
Planowany termin rozpoczęcia kursów/szkoleń: listopad 2016r.

[txt] =>

 w ramach utrzymania rezultatów projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy". Spotkanie odbędzie się 26.10.2016r. (środa) o godz. 10:00 w siedzibie Ośrodka (ul. Górny Rynek 1, Cieszyn – wejście od ul. Szerokiej). Prosimy do 25.10.2016r. (wtorek) o mailowe: osz.cieszyn@ohp.pl lub telefoniczne 502 031 659 potwierdzenie udziału w spotkaniu.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego to jednostka udzielające młodzieży wszechstronnego wsparcia w zakresie możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych i możliwości przekwalifikowania się. Główne działania tych jednostek to organizowanie szkoleń mających na celu uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej i kwalifikacji zawodowych oraz dodatkowych umiejętności niezbędnych.

Aktualnie OSZ OHP w Cieszynie organizuje kursy/szkolenia dla młodzieży w 4 lokach tematycznych:
- Elektryk z uprawnieniami SEP do 1kv
- Sprzedawca-magazynier z obsługą wózka widłowego i wymianą butli LPG
- Pracownik biurowy z obsługą programu kadrowo-płacowego
- Kelner-barman
Planowany termin rozpoczęcia kursów/szkoleń: listopad 2016r.

[6] => Ośrodek Szkolenia Zawodowego Ochotniczych Hufców Pracy w Cieszynie serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne dot. bezpłatnych kursów/szkoleń organizowanych [short_txt] => Ośrodek Szkolenia Zawodowego Ochotniczych Hufców Pracy w Cieszynie serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne dot. bezpłatnych kursów/szkoleń organizowanych [7] => 2016-10-19 08:32:25 [date_add] => 2016-10-19 08:32:25 [8] => 1476858745 [date_add_stamp] => 1476858745 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2016-10-19 08:35:33 [data_mod] => 2016-10-19 08:35:33 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_plakat-a4-spotkanie-1.jpg [small] => ./files/news/s163x108_plakat-a4-spotkanie-1.jpg [full] => ./files/news/s800x600_plakat-a4-spotkanie-1.jpg ) [date_create] => 2016-10-19 [edu] => ) )

Aktualności


Fundacja

© 2016 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Designed by: Strony Dla Firm

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X