Aktualności

wróć
 Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim konkursie „Równiacha – Lajk na TAK!”

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie „Równiacha – Lajk na TAK!”

07.11.2019

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie „Równiacha – Lajk na TAK!” Konkurs organizowany jest w ramach Międzynarodowej konferencji „Nierówna Edukacja. Forum wymiany myśli i doświadczeń”, która odbędzie się 20 listopada 2019 r. na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w siedzibie wydziału — w Cieszynie,  przy ul. Bielskiej 62.

Organizatorami konkursu są: Uniwersytet Śląski w Katowicach, społeczność pedagogów Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji, Związek Nauczycielstwa Polskiego ZG w Warszawie, Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Śląski w Katowicach, Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Cieszynie. 

Honorowy patronat nad konkursem objęli: Starosta Cieszyński Mieczysław Szczurek oraz Burmistrz Miasta Cieszyna Gabriela Staszkiewicz. 

 Celem konkursu jest:

  • budowanie atmosfery pełnego zrozumienia i akceptacji dla równego traktowania wszystkich osób w procesie edukacji i w podmiotach edukacji,
  • zwrócenie uwagi na występujące nierówności w zakresie dostępu do szkół, traktowania w szkołach, szans edukacji,
  • przeciwdziałanie dyskryminacji uczennic i uczniów innych niż większość: biedniejszych, mniej sprawnych, ze specjalnymi potrzebami, ze środowisk wiejskich, należących do mniejszości etnicznych, imigrantów, niewierzących, ze środowisk LGBT.

Konkurs skierowany jest do uczennic i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uczestników konkursu zgłasza placówka reprezentowana przez opiekuna, pod którego kierunkiem została przygotowana praca konkursowa.

 Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

  • I kategoria – konkurs na pracę plastyczną dla uczennic i uczniów szkół podstawowych (klas IV-VI) na tematInni, odmienni – równi czy nierówni w szkole?
  • II kategoria – konkurs na krótką formę literacką dla uczennic i uczniów szkół podstawowych (klas VII-VIII) oraz szkół ponadpodstawowych, na temat: „Dziwadło” w szkole. Inni, odmienni – równi czy nierówni w edukacji? Własne obserwacje i refleksje.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie konkursu i na stronie www.paradygmat.org

Załączniki do pobrania: 

Informacja o konkursie „Równiacha – Lajk na TAK!” znajduje się TUTAJ. 

Regulamin konkursu „Równiacha – Lajk na TAK!” znajduje się  TUTAJ. 

Załączniki do regulaminu „Równiacha – Lajk na TAK!” znajdują się TUTAJ. 

 

Szybkie menu

Koronawirus w powiecie cieszyńskim Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Cieszynie E-SESJA transmisje z sesji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Komunikacji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Mapa kompetencji jednostek samorządu terytorialnego Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP SEKAP Geoportal E-Usługi Moduł mapowy - z warstwami System informacji przestrzennej Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna Rozkład jazdy Przewoźnicy lokalni Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół, baza sportowa Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS szkoły zawodowe Ostrzeżenia i komunikaty Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza Geodezja Powiat Cieszyński Zespół ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Cieszynie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego.

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Cieszyńskie Travel