Aktualności

wróć
 Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim konkursie „Równiacha – Lajk na TAK!”

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie „Równiacha – Lajk na TAK!”

07.11.2019

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie „Równiacha – Lajk na TAK!” Konkurs organizowany jest w ramach Międzynarodowej konferencji „Nierówna Edukacja. Forum wymiany myśli i doświadczeń”, która odbędzie się 20 listopada 2019 r. na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w siedzibie wydziału — w Cieszynie,  przy ul. Bielskiej 62.

Organizatorami konkursu są: Uniwersytet Śląski w Katowicach, społeczność pedagogów Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji, Związek Nauczycielstwa Polskiego ZG w Warszawie, Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Śląski w Katowicach, Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Cieszynie. 

Honorowy patronat nad konkursem objęli: Starosta Cieszyński Mieczysław Szczurek oraz Burmistrz Miasta Cieszyna Gabriela Staszkiewicz. 

 Celem konkursu jest:

  • budowanie atmosfery pełnego zrozumienia i akceptacji dla równego traktowania wszystkich osób w procesie edukacji i w podmiotach edukacji,
  • zwrócenie uwagi na występujące nierówności w zakresie dostępu do szkół, traktowania w szkołach, szans edukacji,
  • przeciwdziałanie dyskryminacji uczennic i uczniów innych niż większość: biedniejszych, mniej sprawnych, ze specjalnymi potrzebami, ze środowisk wiejskich, należących do mniejszości etnicznych, imigrantów, niewierzących, ze środowisk LGBT.

Konkurs skierowany jest do uczennic i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uczestników konkursu zgłasza placówka reprezentowana przez opiekuna, pod którego kierunkiem została przygotowana praca konkursowa.

 Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

  • I kategoria – konkurs na pracę plastyczną dla uczennic i uczniów szkół podstawowych (klas IV-VI) na tematInni, odmienni – równi czy nierówni w szkole?
  • II kategoria – konkurs na krótką formę literacką dla uczennic i uczniów szkół podstawowych (klas VII-VIII) oraz szkół ponadpodstawowych, na temat: „Dziwadło” w szkole. Inni, odmienni – równi czy nierówni w edukacji? Własne obserwacje i refleksje.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie konkursu i na stronie www.paradygmat.org

Załączniki do pobrania: 

Informacja o konkursie „Równiacha – Lajk na TAK!” znajduje się TUTAJ. 

Regulamin konkursu „Równiacha – Lajk na TAK!” znajduje się  TUTAJ. 

Załączniki do regulaminu „Równiacha – Lajk na TAK!” znajdują się TUTAJ. 

 

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Cieszyńskie Travel