Aktualności

wróć
20160110-165551

ZMIANY W NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

04.01.2019

Od 01.01.2019 r. weszła w życie znowelizowana ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, która wprowadziła w życie niżej wymienione zmiany:

  • POSZERZONY KRĄG OSÓB UPRAWNIONYCH

Uprawnionymi do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej są osoby, które nie są
w stanie ponieść kosztów za odpłatne usługi prawnicze oraz złożą stosowne oświadczenie bezpośrednio przed udzieleniem pomocy.

  • REJESTRACJA

W celu uzyskania pomocy w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej trzeba będzie dokonać wcześniejszej rejestracji pod nr tel. (33) 4777 239  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

  • OSOBY ZE ZNACZNYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

W przypadku osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz doświadczających trudności w komunikowaniu istnieje możliwość udzielania pomocy poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 OPINIE

Osoby uprawnione będą mogły przekazywać Staroście opinie o udzielonej pomocy:

  • umieszczając je w urnie znajdującej się w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub
  • telefonicznie pod nr telefonu (33) 4777 239 lub
  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub
  • listownie (Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn).

 

Szczegółowe informacje można pozyskać pod adresem:

  • Starostwo Powiatowe w Cieszynie
  1. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn

tel. 33 47 77 239

lub na stronach internetowych:

 

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice