Staże uczniowskie w powiecie cieszyńskim

wróć

 

 

 

 

 

"Staże uczniowskie w powiecie cieszyńskim"

 

 Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia 355 osób (160 uczennic i 195 uczniów) z 8 szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zawodach ważnych dla lokalnego i regionalnego rynku pracy poprzez udział w stażach uczniowskich w rzeczywistym środowisku pracy, w tym ok. 35 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Szkoły objęte projektem:

  • Zespół Szkół im. Wł. Szybińskiegow Cieszynie
  • Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie
  • Zespół Szkół Technicznych im. Płk. Gwidona Langera w Cieszynie
  • Zespół Szkół Budowlanych im. Gen. Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie
  • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie
  • Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu
  • Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich im. W. Reymonta w Wiśle
  • Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu

Grupę docelową stanowią uczniowie i uczennice techników oraz szkół branżowych I stopnia niebędący pracownikami młodocianymi, którzy zgłoszą chęć zdobycia dodatkowej wiedzy i doświadczenia w rzeczywistym środowisku pracy, tak, aby nabyć umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania pracy w danym zawodzie. Będzie to młodzież w wieku 16-19 lat, nieaktywna zawodowo, ucząca się, w tym również osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ok. 35 osób).

Nabycie doświadczenia i umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej nastąpi poprzez uczestnictwo w stażach u pracodawcy na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Cieszyńskim, uczniem lub rodzicem i pracodawcą. Uczeń uzyska niezbędne doświadczenie oraz nabędzie umiejętności, które zwiększą jego szanse na późniejsze zatrudnienie, natomiast - pracodawca zyska możliwość wspierania uczniów już na poziomie nauki w szkole oraz pozyskanie kadr, które będą odpowiadać modelowi przedsiębiorstwa oraz wspierać lokalny rynek pracy (ściślejsza współpraca na linii pracodawca – uczeń – szkoła).

Zakres zagadnień realizowanych w czasie stażu będzie ustalony ze szkołą oraz pracodawcą i obejmie minimum 150 godzin na każdego uczestnika.  W trakcie stażu uczeń będzie mógł realizować treści nauczania i nabywać umiejętności wynikające z programu nauczania zawodu i/lub treści spoza programu nauczania, które zwiększą jego szanse na późniejsze zatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Uczestnictwo w projekcie zapewni łatwiejsze przejście z edukacji do pracy.  Realizacja programu stażowego to również korzyści dla szkół (rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez możliwości uczestnictwa uczniów w płatnych stażach u pracodawców w ramach projektu, pogłębianie współpracy z pracodawcami, możliwość przedstawienia uczniom lepszej oferty kształcenia zawodowego z uwzględnieniem potrzeb pracodawców) oraz pracodawców (pozyskanie stażysty zgodnego z wymaganiami pracodawcy, kształcenie potencjalnych nowych pracowników).

Planuje się przeprowadzić staże uczniowskie w roku szkolnym 2023/2024 oraz 2024/2025.

 

 Całkowita wartość projektu - 1 636 479.00 zł

 Wkład własny  Powiatu  - 163 647.90 zł

 Dofinansowanie 1 472 831.10 zł  w tym :

 UE  -1 391 007.15 zł

 Budżet Państwa -  81 823.95 zł

 

 

Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

 

AKTUALNOŚCI

DOKUMENTYD DO POBRANIA

KONTAKT

Szybkie menu

DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Starostowie Cieszyńscy Herb Powiatu Cieszyńskiego Rozkład jazdy autobusów w powiecie cieszyńskim Ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego Patronaty Starosty Cieszyńskiego Wsparcie dla Ukrainy w powiecie cieszyńskim Pomoc Społeczna w Powiecie Cieszyńskim "Przeciw Przemocy" projekt Programy dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Obsługa osób z niepełnosprawnościami w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS Szkoły zawodowe strona zostanie otwarta w nowej karcie Ostrzeżenia i komunikaty strona zostanie otwarta w nowej karcie Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie   Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Powiatowy Urząd pracy w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe - strona zostanie otwarta w nowej karcie Szpital Śląski - strona zostanie otwarta w nowej karcie Muzeum Śląska Cieszyńskiego - strona zostanie otwarta w nowej karcie  Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie
Pierwszy Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Drugi Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie YouTube - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Travel- strona zostanie otwarta w nowej karcie PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM Wsparcie dla Ukrainy