Aktualności

wróć
glowne-resize

Jak mądrze rozmawiać z dzieckiem o cyberprzemocy i dopalaczach?

13.11.2018

Powiatowa Kampania Profilaktyczna „Żyj bez uzależnień” została zainaugurowana we wrześniu.

Jej głównym celem jest zapobieganie uzależnieniom od narkotyków, dopalaczy, alkoholu, tytoniu i uzależnieniom behawioralnym w środowiskach szkolnych. Ważnym założeniem kampanii jest poszerzenie wiedzy w zakresie wybranych zagadnień zdrowia psychicznego oraz modelowanie zachowań uczniów za pomocą scenek socjoterapeutycznych z czytelnym morałem prozdrowotnym.

Tematy w zakresie profilaktyki uzależnień od: narkotyków, dopalaczy, alkoholu, tytoniu z uwzględnieniem uzależnień behawioralnych. Cały program kampanii składa się z kilku etapów: szkolenia tematycznego, przygotowania w szkole scenki rodzajowej oraz finału z nagrodami. Kampanię wspierają Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Powiatowa Komenda Policji oraz Zespół Szkół Technicznych i Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie. Szkolenie z udziałem 90 osób, odbyło się 6 listopada w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Zainaugurował go krótki materiał filmowy, mówiący o istotnych wartościach w życiu każdego czlowieka, takich jak zdrowie, miłość, potrzeba komunikacji, bezpieczeństwa i akceptacji. Oficjalnego otwarcia dokonał Starosta Janusz Król, witając gości: Radną Annę Suchanek, Państowego Pow. Inspektora Sanitarnego Piotra Przewdzinga wykładowcę Aleksandrę Żyłkowską oraz liczne grono nauczycieli i pielęgniarek, przedstawicieli sanepidu, policji, pomocy społecznej i sądownictwa. Starosta omawiając cele i etapy kampanii, zaznaczył jej wagę w propagowaniu zdrowego stylu życia bez uzależnień. Kolejno koordynator kampanii, czyli Barbara Kłosowska Kierownik Biura Promocji Zdrowia, podkreśliła rolę nauczycieli i pracowników różnych służb w procesie kształtowania nawyków prozdrowotnych dzieci i młodzieży szkolnej i podziękowała uczestnikom za tak liczny udział w kampanii. Zasadniczą częścią spotkania był wykład pt.:„Nastolatek w XXI wieku - cyberświat i dopalacze. Jak mądrze rozmawiać z dzieckiem o cyberprzemocy i dopalaczach?”, który poprowadziła psycholog, psychoterapeuta, seksuolog Aleksandra Żyłkowska, pracująca w Zagłębiowskim Centrum Onkologii im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej na oddziale ogólnopsychiatrycznym oraz prowadząca warsztaty w Strefie Młodzieży Uniwersytetu SWPS w Katowicach. W ramach dwóch części wykładu omówiła zagadnienia, dotyczące takich zjawisk patologicznych, jak używanie dopalaczy przez młodzież i stosowanie cyberprzemocy, obecnie występującej często w świecie wirtualnym. Zjawiska te stanowią duże zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia użytkownika. Szkolenie pomogło spojrzeć na problemy dzieci i młodzieży poprzez analizę systemową rodziny. Omówiony został przypadek młodego człowieka uzależnionego od dopalaczy, którego żródłem problemów zdrowotnych były zaburzone i dysfunkcyjne relacje rodzinne. Zajęcia podkreśliły wagę komunikacji w rodzinie na kształtowanie wrażliwości i postaw oraz wpływ na zdrowie jej członków. Barbara Kłosowska, kończąc szkolenie, podziękowała wykładowcy i współorganizatorom, zachęcając obecnych do budowania konsensusu społecznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, także poprzez nagradzanie pozytywnych postaw uczniów. W trakcie szkolenia uczestnicy integrowali się przy smacznym poczęstunku, przygotowanym przez ZPSWR, zaś w oddanych ankietkach, podkreślali perfekcyjny poziom organizacyjny programu. Prace obługowe wykonywali uczniowie ZPSWR pod opieką Anny Rozenkiewicz i Kariny Sembol oraz stażysta Biura Promocji Zdrowia Sandra Madzia. Sesję zdjęciową wykonała Barbara Karnas-Greń z Sekcji Promocji Zdrowia ZZOZ w Cieszynie.

 

Dziękujemy współorganizatorom za pomoc i wsparcie.

Szybkie menu

Biuro Rzeczy Znalezionych Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory E-SESJA transmisje z sesji E-urząd ePUAP Geodezja Powiat Cieszyński Geoportal E-Usługi Herb Powiatu Cieszyńskiego Inspektor Ochrony Danych Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Inwestycje w powiecie cieszyńskim Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza Jak zastrzec dokumenty? Kompetencje Wydziałów Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości Obsługa osób z niepełnosprawnościami w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Ostrzeżenia i komunikaty strona zostanie otwarta w nowej karcie Patronaty Starosty Cieszyńskiego Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Pomoc Społeczna w Powiecie Cieszyńskim Programy dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w powiecie cieszyńskim Projekt EFS Szkoły zawodowe strona zostanie otwarta w nowej karcie Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Promocja zdrowia Starostowie Cieszyńscy Rozkład jazdy autobusów w powiecie cieszyńskim "Przeciw Przemocy" projekt Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim Turystyka Wsparcie dla Ukrainy w powiecie cieszyńskim Zarządzanie kryzysowe

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie   Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Powiatowy Urząd pracy w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe - strona zostanie otwarta w nowej karcie Szpital Śląski - strona zostanie otwarta w nowej karcie Muzeum Śląska Cieszyńskiego - strona zostanie otwarta w nowej karcie  Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie
Pierwszy Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Drugi Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie YouTube - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Travel- strona zostanie otwarta w nowej karcie PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM Wsparcie dla Ukrainy