Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji

wróć

Uwaga! Rezerwacja telefoniczna do Wydziału Komunikacji jest możliwa w godzinach:

- od poniedziałku do środy: od 8 do 15,
- w czwartki od 8 do 17,
- w piątki od 8 do 14:30 lub do wyczerpania wolnych terminów.

W celu umówienia terminu należy podać imię, nazwisko, numer telefonu oraz VIN pojazdu, którego dotyczy rezerwacja. Bez podania tych danych zarezerwowanie terminu nie będzie możliwe.

W Wydziale Komunikacji oprócz internetowej rezerwacji terminu wizyty oferujemy Państwu również możliwość rezerwacji telefonicznej lub osobistej, pod warunkiem dostępności wolnych terminów w internetowym kalendarzu zapisów. Po przybyciu do urzędu mogą Państwo zarezerwować termin w Punkcie Informacji Wydziału Komunikacji. Nasi pracownicy pomogą w wyborze dogodnego terminu i dokonają rezerwacji wizyty.


Telefoniczna rezerwacja terminu wizyty dla osób, które nie mają możliwości dokonania rezerwacji poprzez Internet: tel. 33 47 09 500. 

W przypadku telefonicznej rezerwacji wizyty należy się kontaktować pod podanym numerem telefonu. Rezerwując termin przez telefon albo osobiście, obowiązuje ta sama procedura realizacji wizyty w Wydziale, jak w przypadku rezerwacji internetowej oraz ten sam kalendarz rezerwacji. Kod, który otrzymują Państwo w momencie rezerwacji, należy wpisać w automacie biletowym znajdującym się w placówce, a następnie z wygenerowanym biletem prosimy oczekiwać na wywołanie numeru. Na wizytę należy przybyć przed umówioną godziną, ponieważ spóźnienie kasuje dokonaną rezerwację.

W przypadku rezygnacji z terminu wizyty należy skontaktować się z tutejszym Wydziałem Komunikacji. Informujemy jednocześnie, że dokonując rezerwacji telefonicznej albo osobistej, oświadczają Państwo, że zapoznali się z regulaminem rezerwacji, klauzulą informacyjną i polityką prywatności.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 47 77 156, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
W Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany Inspektor Ochrony Danych, kontakt możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu usprawnienia procesu realizacji zadania publicznego tj. rezerwacji terminu wizyty i jej obsługi w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO;
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do dnia następnego po dniu zarezerwowanej wizyty;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do sprzeciwu oraz prawo do ograniczenia przetwarzania;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa ich podania uniemożliwia skorzystanie z niniejszej usługi rezerwacji terminu wizyty;
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

Jeżeli stan kolejki nie jest widoczny poniżej - skorzystaj z linku: STAN KOLEJKI

Szybkie menu

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Punkt Szczepień Powszechnych Patronaty Starosty Cieszyńskiego Obsługa osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Zmiany w pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie w czasie trwania pandemii Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Program do prezentacji graficznej i analizy danych epidemicznych Covid-19 Covide.pl Koronawirus w powiecie cieszyńskim Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Cieszynie Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Mapa kompetencji jednostek samorządu terytorialnego Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP SEKAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna Rozkład jazdy Przewoźnicy lokalni Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół, baza sportowa Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS szkoły zawodowe Ostrzeżenia i komunikaty Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza
Cieszyńskie Travel PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM