Projekty UE

wróć

Rozpoczęcie realizacji projektu „Śląsk Cieszyński bez granic”

Śląsk Cieszyński bez granic

 

Rozpoczęcie realizacji projektu „Śląsk Cieszyński bez granic”

 

Rozpoczęła się realizacja projektu „Śląsk Cieszyński bez Granic”. Jest to kolejny projekt realizowany przez Powiat Cieszyński we współpracy z Regionalną Radą Rozwoju i Współpracy
w Trzyńcu.
 

Całość działań dotyczy promocji turystyki na Śląsku Cieszyńskim oraz budowaniu marki turystycznej Śląsk Cieszyński. W ramach realizacji projektu powstanie:


•    nowoczesny, turystyczny portal internetowy, na którym znaleźć będzie można informacje przede wszystkim dla potencjalnych  turystów, ale i mieszkańców. Informacje na portalu spakietowane zostaną pod cztery konkretne grupy turystów,
 

•    nowoczesne spoty filmowe promujące region,
 

•    nowoczesne zdjęcia atrakcji Śląsk Cieszyńskiego
 

•    poszerzona zostanie funkcjonalność aplikacji mobilnej Via Ducalis – rozbudowa poprzez dodanie kolejnych tematycznych szlaków,
 

•    zestaw map, materiałów informacyjnych gadżetów.

W trakcie realizacji projektu odbywać się będę spotkania ekspertów polskich i czeskich.
Projekt  pn. „Śląsk Cieszyński bez granic” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński-Tĕšínské Slezsko. Wartość projektu – 28 830,00 euro, z czego 85% pochodzi ze środków EFRR.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na wrzesień 2019 roku.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński-Tĕšínské Slezsko.


Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną

Pracownie

 

Projekt „Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Cel projektu
Celem projektu jest zwiększenie kompetencji uczniów szkół zawodowych poprzez inwestycje w infrastrukturę, tak, aby stworzyć warunki zbliżone do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej pod kątem wyposażenia oraz doposażenia warsztatów i pracowni zawodowych. Wsparcie obejmuje szkoły ponadgimnazjalne  - zasadnicze szkoły zawodowe oraz technika kształcące w zawodach ważnych dla lokalnego i regionalnego rynku pracy.
Projekt jest realizowany w 8 szkołach prowadzących kształcenie zawodowe na terenie  powiatu cieszyńskiego oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w Bażanowicach. Łącznie w wyniku realizacji projektu utworzonych zostanie 457 stanowisk uczniowskich w 36 pracowniach.
Efekty
Projekt obejmuje  prace remontowe polegające m.in. na modernizacji /wymianie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, CO,  robotach malarskich i posadzkowych, wymianie/renowacji stolarki drzwiowej i okiennej oraz zakup specjalistycznego wyposażenia umożliwiającego przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów.
Projekt obejmuje następujące szkoły:
 1. Zespół Szkół im. W. Szybińskiego w Cieszynie
Pracownia lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych; Pracownia aplikacji internetowych – zakupiono m.in. zestawy komputerowe, stoły montażowe oraz ploter.
 1. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie
Pracownia technologii gastronomicznej; Pracownia technologii gastronomicznej; Warsztaty szkolne (kuchnia)/Pracownia technologii gastronomicznej (piece konwekcyjno-parowe, maszyna do mielenia, maszyna wieloczynnościowa, kuchnie gazowe, zmywarki, szafa chłodnicza, schładzarka szokowa, pakowarka próżniowa, ekspres do kawy, pralnica przemysłowa wraz z suszarką, zestawy stanowisk dla uczniów ze stali nierdzewnej, ,Pracownia ekonomiczno-rachunkowa/pracownia techniki biurowej; Pracownia plastyczno-techniczna/Pracownia sprzedaży usług reklamowych (zestawy komputerowe, drukarka laserowa, aparat cyfrowy, projektor multimedialny, ploter tnący); Pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej (terminal POS z monitorem dotykowym oraz drukarką fiskalną i terminalem kart płatniczych); Pracownia obsługi gości; Pracownia urządzeń techniki komputerowej (utk)/ Pracownia lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych (zestawy komputerowe, stanowiska do montażu rekonfiguracji sprzętowej, naprawy, testowania komputerów, zestaw drukarek, serwer, szafa dystrybucyjna, ploter);
 1. Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie
Pracownia eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych/Pracownia montażu urządzeń i systemów mechatronicznych; Pracownia technologii mechanicznej i rysunku technicznego /Pracownia technologii (zakupiono m.in. twardościomierz Brinella – Rockwella, skaner optyczny, przyrząd do pomiaru chropowatości powierzchni, maszynę pomiarową oraz wyposażono sale w stanowiska technologii naprawy i konserwowania elementów maszyn); Pracownia montażu i eksploatacji instalacji elektrycznych/Pracownia elektrotechniki i elektroniki/Pracownia systemów energetyki odnawialnej/warsztaty szkolne (zakupiono m.in. modele edukacyjne - zestaw energetyka wiatrowa EZTW-10 4 szt. oraz model Hybryd 10+, węzeł ciepłowniczy z kolektorem słonecznym, model instalacji fotowoltaicznej, stoły montażowe/stanowiska z układami elektrycznymi i elektronicznymi przystosowanymi do badań i pomiarów oraz stanowiska montażowe instalacji elektrycznej).
 1. Zespól Placówek Szkolno-Wychowawczo Rewalidacyjnych w Cieszynie
Pracownia budowlana/Pracownia rysunku technicznego (zestawy komputerowe z oprogramowaniem CAD, projektor multimedialny); Pracownia technologii gastronomicznej (piec konwekcyjno – parowy, frytownica, chłodziarko-zamrażarka, maszyna do mielenia, blender, robot kuchenny, zmywarka, sokowirówka, pakowarka próżniowa)
 1. Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie
Pracownia dokumentacji geodezyjno-kartograficznej; Pracownia geodezji, 2. Pracownie rysunku technicznego (zestaw tachimetr elektroniczny oraz zestaw teodolit elektroniczny, zestawy komputerowe i ploter tnący,); Warsztaty szkolne (pracownia sztukatorsko kamieniarska w CKPiZ w Bażanowicach); Warsztaty szkolne (warsztaty budowlane w CKPiZ w Bażanowicach);
 1. Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w Bażanowicach
Warsztaty szkolne - pracownia obrabiarek uniwersalnych (konwencjonalnych): tokarka uniwersalna 5 szt., frezarka uniwersalna 3 szt., piła i wiertarka promieniowa; Warsztaty szkolne -pracownia tokarek cnc: 3 szt. tokarek CNC; Warsztaty szkolne - pracownia frezarek cnc: frezarka CNC; Warsztaty szkolne -pracownia pojazdów samochodowych- pracownia diagnostyki samochodowej: analizator spalin, dymomierz, samochodowy komputer diagnostyczny z oprogramowaniem, prostownik z funkcją rozruchu i szybkiego ładowania,
 1. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle
Pracownia technologii gastronomicznej (zestaw stanowiska dla uczniów ze stali nierdzewnej, trzony kuchenne, zestawy mebli ze stali nierdzewnej: stoły robocze, szafki wiszące); Pracownia hotelarska; Pracownia obsługi turystycznej (zestawy komputerowe wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem turystycznym i gastronomicznym);
 1. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie
Pracownia elektrotechniki i elektroniki; Pracownia instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych: m.in.: stanowisko uruchamiania i eksploatacji układów elektronicznych, zestaw do odbioru TV naziemnej i sat., zestaw telewizji dozorowej i kontroli dostępu, zestaw eksploatacji urządzeń automatyki, zestaw eksploatacji układów techniki komputerowej,  Pracownia mechatroniki samochodowej/Pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej; Pracownia diagnostyki samochodowej/Pracownia pojazdów samochodowych: m.in. zestawy panelowe/edukacyjne,  Pracownia instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych; Pracownia montażu układów elektronicznych
9.     Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu
Pracownie: urządzeń techniki komputerowej, warsztaty szkolne/pracownia wspomagania, projektowania i wytwarzania części maszyn (zakupiono zestawy komputerowe do montażu, zestawy komputerowe – serwer, zestawy komputerowe – klient, skaner3D/drukarka 3D/ploter, stoły montażowe antystatyczne 18 szt., tablica interaktywna multimedialna z projektorem)
 
Wartość projektu
Całkowita wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 7.331.454,21 zł,
Wkład Funduszy Europejskich
Współfinansowanie Unii Europejskiej w kwocie nieprzekraczającej 6.212.526,08 zł
Termin realizacji: 05.2016 – 04.2018
 
Projekt przyczyni się do zwiększenia umiejętności zawodowych osób wchodzących na rynek pracy poprzez udoskonalenie warunków kształcenia w szkołach – poprawa jakości i dostępności bazy techniczno-dydaktycznej szkół.
Będzie on powiązany z planowanym projektem tzw. miękkim tj. współfinansowanym
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020 Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Podziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego, który zakłada realizację szkoleń i kursów specjalistycznych dla ok. 500 uczniów oraz 138 staży/ praktyk dla uczniów.

Kompleksowa termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Cieszynie wraz z instalacją systemu solarnego

Dom Dziecka

Projekt: „Kompleksowa termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Cieszynie 
wraz z instalacją systemu solarnego”

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 
Priorytet V Środowisko
 
Działanie 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii
 
Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła i zastosowaniem odnawialnego źródła energii w budynku Domu Dziecka w Cieszynie, tak aby przyczynić się do poprawy jakości powietrza w Beskidzie Śląskim.
 
Zakres niniejszej inwestycji obejmował: wymianę istniejącego źródła ciepła oraz ciepłej wody użytkowej na 1 źródło – dwufunkcyjny kondensacyjny piec gazowy, docieplenie stropu poddasza wełną mineralną, docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia przy użyciu farb termoceramicznych, docieplenie ścian przybudówki płytami styropianowymi, wymianę stolarki okiennej na elementy spełniające wymagania minimalnego oporu cieplnego, montaż układu solarnego wraz  z wykonaniem instalacji solarnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz montaż zaworów termostatycznych na istniejących promiennikach, które ich nie posiadały oraz izolację przewodów rozprowadzających C.O. i C.W.U. w pomieszczeniach podziemia.
 
Dzięki realizacji inwestycji nastąpiło zmniejszenie ilości substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną o 50%.
 
Wskaźniki produktu:
Liczba wymienionych źródeł ciepła – 2 szt.
Łączna kubatura budynków poddanych termomodernizacji – 6 480 m3
Moc nowego systemu grzewczego - 0,093 MW
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego – 1 szt.
Liczba obiektów objętych termomodernizacją – 1 szt.
 
Termin realizacji:
Rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu: 29.04.2015
Zakończenie rzeczowej realizacji projektu: 21.10.2015
 
Całkowita wartość Projektu:  1 101 295,56 zł
Koszty kwalifikowalne Projektu: 1 082 893,99 zł
Dofinansowanie ze środków unijnych Projektu:  920 459,89 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Čadca a drogą D3 w ramach sieci TEN-T

Powiat Cieszyński 21 lutego 2018 roku podpisał umowę o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 „Zrównoważony transport transgraniczny” na realizację projektu pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Čadca a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T”.

Wniosek został przygotowany w partnerstwie: Powiat Cieszyński, Gmina Istebna i Žilinský samosprávny kraj.

Transgraniczny projekt obejmuje modernizację połączeń drogowych łączących rejon Čadcy na Słowacji z miejscowościami turystycznymi powiatu cieszyńskiego (Wisła, Ustroń, Istebna) oraz bielskiego (Szczyrk) za pośrednictwem korytarza TEN-T i nowego połączenia drogowego PL-SK Jaworzynka – Čierne, budowanego przez Gminę Istebna i obec Čierne (projekt „Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka Čierne – Skalité, etap 2 w Jaworzynce, Gmina Istebna”.)

Zakres zadania:

- Powiat Cieszyński - przebudowa 1,34 km drogi powiatowej 2675S w Wiśle Czarne – od drogi wojewódzkiej 942 do mostu na Wiśle wraz z modernizacją mostu na Wiśle i infrastrukturą towarzyszącą, tj. m.in. 4 mury oporowe (umocnienie skarp przed wpływem osuwisk), zabezpieczenie drogi przed odłamkami skalnymi, przebudowę i modernizację ośmiu przepustów drogowych, poprawę odwodnienia poprzez budowę kanalizacji deszczowej i rowów, przebudowę zjazdów, chodników, miejsc postojowych, zatok dla komunikacji zbiorowej oraz oświetlenie;

-Kraj Žilinský – przebudowa drogi II/487 Čadca -Makov- Vysoká nad Kysucou – 8 obiektów mostowych oraz trzy odcinki drogi o łącznej długości , 1,657 km, która łączy się bezpośrednio z węzłem drugorzędnym TEN-T w Čadcy (D3).

- Gmina Istebna - rozbudowa drogi gminnej w Jaworzynce o długości 1,2 km łącząca się z drogą powiatową nr 2644S w Jaworzynce i DW 943 i nowym połączeniem drogowym w Jaworzynka - Čierne ze Słowacją.

Zły stan techniczny dróg i mostów, wąskie drogi stanowią ogromne utrudnienie dla ruchu turystycznego i lokalnego i przyczyniają się do osłabiania kontaktów transgranicznych na tym obszarze pogranicza. Projekt odnosi się do problemu słabego stanu technicznego istniejących dróg górzystego obszaru polsko-słowackiego pogranicza. Wspólne działania partnerów w zakresie poprawy jakości połączeń do sieci TEN-T w rejonie pogranicza umożliwią szybszy i bezpieczniejszy dojazd do miejsc pracy, wypoczynku, rekreacji i biznesu dzięki wykorzystaniu nowego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne.

 

 

 

 

Szacowana wartość całkowita projektu: 6 062 146,64 EUR

Dofinansowanie Powiat Cieszyński 2 225 312,66 EUR

Dofinansowanie Gmina Istebna 954 510,09 EUR

Dofinansowanie Žilinský samosprávny kraj 1 734 734,90 EUR

Okres realizacji całego projektu:

Planowane rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu: czerwiec 2018r.

Data zakończenia rzeczowej realizacji projektu: grudzień 2019r.

Projekt „Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim
i okresem Čadca a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska–Słowacja 2014-2020


Dziedzictwo Śląska Cieszyńskiego - prace konserwatorskie w Muzeum Beskidzkim im. A. Podżorskiego w Wiśle.

 

Dziedzictwo Śląska Cieszyńskiego - prace konserwatorskie w Muzeum Beskidzkim im. A. Podżorskiego w Wiśle.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe.

 

Przedmiotem projektu są prace konserwatorskie w zabytkowym obiekcie Muzeum Beskidzkiego w Wiśle - dawnej karczmie z 1827 r., tj.: remont elewacji, wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic.

Inwestycja poprawi stan techniczny budynku i bezpieczeństwo zwiedzających, pozwoli na zagospodarowanie pod nową ekspozycję muzealną niewykorzystanych dotąd piwnic i powstanie nowej oferty związanej z dziedzictwem kulturowym Górali Śląskich, a remont elewacji zewnętrznej pozytywnie wpłynie na estetykę otoczenia Muzeum i sąsiednich przestrzeni miejskich,zlokalizowanych w samym centrum turystycznej Wisły.

Ponadto bezpośrednio w wyniku realizacji przedmiotowego projektu

utworzone zostanie nowe, stałe miejsce pracy dla przewodnika i opiekuna ekspozycji muzealnych. Zakłada się wzrostszacowanej liczby odwiedzających o 3 833 osoby rocznie, co stanowi 22 % odwiedzających w roku 2016.

Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności obiektu kulturowego w regionie Beskidu Śląskiego poprzez działaniamające na celu ochronę dziedzictwa kulturowego Górali Śląskich.

 Cele pośrednie:

- remont zabytkowego budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle jako ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego Górali Śląskich,

- udostępnienie nowej powierzchni ekspozycyjnej dla potrzeb nowej oferty kulturalnej Muzeum Beskidzkiego w Wiśle związanej z prezentacją dziedzictwa niematerialnego.

 

Szacunkowa wartość projektu: 785 417,05 zł

Maksymalna kwota dofinansowania: 667 604,48 zł

Termin realizacji: 23.07.2018 – 30.09.2019


Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego

 

 

Przedmiotem projektu są działania inwestycyjne z zakresu termomodernizacji w budynkach użyteczności publicznej, mające na celu poprawę jakości powietrza w Powiecie Cieszyńskim oraz poprawę samej efektywności energetycznej budynków:

 1. I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji;

- wymianę stolarki okiennej;

- wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych oraz prace odtworzeniowe tynków.

 1. II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- wymianę okien wraz z pracami odtworzeniowymi tynków i profili pierwotnych;

- wymianę parapetów wewnętrznych i zewnętrznych;

- ocieplenie ściany od podwórza;

- ocieplenie stropu auli;

- modernizację systemu  wentylacji z odzyskiem i budową powietrznych pomp ciepła w sali gimnastycznej.

 1. Zespół Szkół Budowlanych im. Gen. Stefana Roweckiego w Cieszynie

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- ocieplenie  ścian styropianem lub tynkiem ciepłochronnym;

- wymianę okien;

- wymianę drzwi zewnętrznych; 

- wymianę instalacji co (wymianę rur izolacji i wymiana kaloryferów z montażem zaworów termostatycznych);

- prace odtworzeniowe (wymiana rynien i rur spustowych, wymiana parapetów zewnętrznych
 i wewnętrznych, obróbki malarskie, nałożenie nowej kolorystyki, instalacja odgromowa).

 1. Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w Bażanowicach (trzy budynki)

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- wymianę starych okien wraz z pracami odtworzeniowymi (naprawa i montaż parapetów wewnętrznych, naprawa i montaż tynków wewnętrznych i zewnętrznych, wymiana zewnętrznych obróbek blacharskich);

- wymianę drzwi i bram wraz z pracami odtworzeniowymi (naprawa i montaż tynków wewnętrznych
i zewnętrznych);

- wymianę instalacji co;

- ocieplenie ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych styropianem;

- ocieplenie ścian fundamentowych;

- ocieplenie stropodachów;

- budowę wewnętrznej instalacji gazowej;

- wymianę źródła ciepła (z kotła węglowego na piec gazowy kondensacyjny);

- wykonanie komina odprowadzającego spaliny z układem czerpania powietrza i wykonanie wentylacji kotłowni;

- wymianę wentylatorów dachowych;

- budowę głębinowych pomp ciepła wraz z automatyką;

- budowę pomp ciepła i chłodu z pionowymi gruntowymi  wymiennikami ciepła o mocy grzewczej
161,7 kW (16 odwiertów obsługujących pompy ciepła, wykonanie studni zbiorowej i rurociągów poziomych, prace ziemne, prace drogowe jako prace odtworzeniowe);

- wykonanie wentylacji grawitacyjnej;

- remont kotłowni: wykonanie  wentylacji pomieszczenia i przystosowanie do zamontowania nowego kotła oraz armatury dla pomp ciepła);

- prace odtworzeniowe  - instalacja odgromowa, wymiana rynien i rur spustowych, odtworzenie opasek wokół budynków, odtworzenie drenażu opaskowego, wykonanie nowej kolorystyki ścian.

 

 

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020