Aktualności

wróć
stypendia-starosty-cieszynskiego

Stypendia Starosty Cieszyńskiego

24.06.2020

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Cieszyńskiego z 2020 r. Stypendium Starosty Cieszyńskiego przyznaje się corocznie nie więcej niż 5 uczniom szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu cieszyńskiego.

Stypendium przyznaje się: uczestnikom finałów międzynarodowych konkursów i olimpiad, laureatom finałów krajowych olimpiad ogłaszanych corocznie w komunikacie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o wykazie olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego, turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego oraz laureatom pozostałych finałów ogólnopolskich konkursów przedmiotowych.

Wyboru Stypendystów spośród uczniów zgłoszonych przez Dyrektorów szkół dokonuje Zarząd Powiatu Cieszyńskiego. Stypendium jest wypłacane w formie jednorazowej i wynosi 2 000 zł.

W 2020 r. Stypendium Starosty Cieszyńskiego otrzymali następujący uczniowie: 

  • Jakub Czyż z I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie – laureat II ogólnopolskiego Jagiellońskiego Turnieju Matematycznego 2018/2019 organizowanego przez Wydział Matematyki i Informatyki UJ; kwalifikacja do finału Jagiellońskiego Turnieju Matematycznego 2019/2020; kwalifikacja do finału XVII Śląskiego Konkursu Matematycznego 2019/2020; udział w II etapie 71. Olimpiady Matematycznej.
  • Daria Gardziejewska z I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie – laureatka 2. miejsca w kraju Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego Eureka 2018 / 2019.
  • Ryszard Siedlecki z II LO im. M. Kopernika w Cieszynie – laureat I stopnia ogólnopolskiego konkursu z chemii „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” 2020; finalista ogólnopolskiego konkursu z chemii „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” 2019; laureat Wojewódzkiego Konkursu Drużynowego z Chemii 2020; laureat XXVIII edycji Regionalnego Konkursu Chemicznego „Randka z Chemią” 2018; wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur Matematyczny” 2018; bardzo dobry wynik w Ogólnopolskim Konkursie „Alfik Matematyczny” 2018 – 5. miejsce w województwie śląskim i 70. miejsce w kraju.
  • Patryk Kalita z Zespołu Szkół Przyrodniczo – Technicznych w Międzyświeciu – laureat eliminacji centralnych XLII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku produkcja roślinna 2018 – zwolniony z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie; Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2018/2019; w 2019r. i 2020 r. na egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w wybranych kwalifikacjach uzyskał 100% punktów.
  • Kacper Waliczek z Zespołu Szkół Przyrodniczo – Technicznych w Międzyświeciu – laureat eliminacji centralnych XLII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku produkcja zwierzęca 2018 – zwolniony z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie; w 2019r. i 2020 r. na egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w wybranych kwalifikacjach uzyskał 100% i 94% punktów.

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Cieszyńskie Travel