Aktualności

wróć
stypendia-starosty-cieszynskiego

Stypendia Starosty Cieszyńskiego

24.06.2020

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Cieszyńskiego z 2020 r. Stypendium Starosty Cieszyńskiego przyznaje się corocznie nie więcej niż 5 uczniom szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu cieszyńskiego.

Stypendium przyznaje się: uczestnikom finałów międzynarodowych konkursów i olimpiad, laureatom finałów krajowych olimpiad ogłaszanych corocznie w komunikacie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o wykazie olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego, turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego oraz laureatom pozostałych finałów ogólnopolskich konkursów przedmiotowych.

Wyboru Stypendystów spośród uczniów zgłoszonych przez Dyrektorów szkół dokonuje Zarząd Powiatu Cieszyńskiego. Stypendium jest wypłacane w formie jednorazowej i wynosi 2 000 zł.

W 2020 r. Stypendium Starosty Cieszyńskiego otrzymali następujący uczniowie: 

  • Jakub Czyż z I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie – laureat II ogólnopolskiego Jagiellońskiego Turnieju Matematycznego 2018/2019 organizowanego przez Wydział Matematyki i Informatyki UJ; kwalifikacja do finału Jagiellońskiego Turnieju Matematycznego 2019/2020; kwalifikacja do finału XVII Śląskiego Konkursu Matematycznego 2019/2020; udział w II etapie 71. Olimpiady Matematycznej.
  • Daria Gardziejewska z I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie – laureatka 2. miejsca w kraju Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego Eureka 2018 / 2019.
  • Ryszard Siedlecki z II LO im. M. Kopernika w Cieszynie – laureat I stopnia ogólnopolskiego konkursu z chemii „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” 2020; finalista ogólnopolskiego konkursu z chemii „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” 2019; laureat Wojewódzkiego Konkursu Drużynowego z Chemii 2020; laureat XXVIII edycji Regionalnego Konkursu Chemicznego „Randka z Chemią” 2018; wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur Matematyczny” 2018; bardzo dobry wynik w Ogólnopolskim Konkursie „Alfik Matematyczny” 2018 – 5. miejsce w województwie śląskim i 70. miejsce w kraju.
  • Patryk Kalita z Zespołu Szkół Przyrodniczo – Technicznych w Międzyświeciu – laureat eliminacji centralnych XLII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku produkcja roślinna 2018 – zwolniony z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie; Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2018/2019; w 2019r. i 2020 r. na egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w wybranych kwalifikacjach uzyskał 100% punktów.
  • Kacper Waliczek z Zespołu Szkół Przyrodniczo – Technicznych w Międzyświeciu – laureat eliminacji centralnych XLII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku produkcja zwierzęca 2018 – zwolniony z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie; w 2019r. i 2020 r. na egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w wybranych kwalifikacjach uzyskał 100% i 94% punktów.

Szybkie menu

Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Zmiany w pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie w czasie trwania pandemii E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Program do prezentacji graficznej i analizy danych epidemicznych Covid-19 Covide.pl Koronawirus w powiecie cieszyńskim Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Cieszynie Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Komunikacji Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Mapa kompetencji jednostek samorządu terytorialnego Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP SEKAP Geoportal E-Usługi Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna Rozkład jazdy Przewoźnicy lokalni Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół, baza sportowa Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS szkoły zawodowe Ostrzeżenia i komunikaty Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza Geodezja Powiat Cieszyński Zespół ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Cieszynie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego.

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Cieszyńskie Travel